דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מועצת מורים
מועצת המורים כוללת את כל המורים חברי הסגל האקדמי הבכיר וכן נציג המורים במסלול הנלווה ונציג תלמידי המחקר. דיקן הפקולטה לרפואה חבר גם הוא במועצה.
מועצת המורים משמשת פורום עליון לדיון ולאישור נושאים בעלי חשיבות עקרונית, תכניות פיתוח אקדמיות והוראתיות לאחר שנדונו ואושרו בוועדה לתכנון ופיתוח או בוועדת הוראה.
מועצת המורים בוחרת את מנהל ביה"ס ואת ראשי החוגים.
מנהל בית-הספר הוא יו"ר מועצת המורים.
המועצה מתכנסת לפחות פעמיים בשנה, לשם קבלת דווח מיושבי ראש הוועדות על הפעילויות האקדמיות וההוראתיות שבית הספר נדרש להן במהלך השנה. בפני המועצה מוצג התקציב לפעילות השוטפת. תכניות פיתוח אקדמיות והוראתיות שלא יזכו לאשור המועצה יוחזרו לוועדה לתכנון ופיתוח או לועדת הוראה לעיבוד ועריכה מחודשים בהתאם להמלצות מועצת המורים ויוצגו לאשור מחודש של המועצה.
דיקן המשנה והמנהל האדמיניסטרטיבי משתתפים בישיבות ללא זכות הצבעה.
website by Bynet Software Systems