דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ועדת תכנון ופיתוח
 
תפקידיה:
עוסקת ראשית בתכנון האקדמי של בית הספר, בעיקר בכל מה שקשור לתקינה ולקליטה של אנשי סגל האקדמי החדשים. בנוסף, הועדה משתמשת לצידו של מנהל ביה"ס לעניינים שוטפים בעלי חשיבות כגון:
נושאי כוח אדם אקדמי (כולל סגל זוטר), הקצאת שטחים, פתוח תחומי מחקר, תקנות ונהלים אקדמיים.
חברי הוועדה מתמנים מתוקף תפקידם.
כל החלטה תתקבל בהרכב (קוורום) של חמישה חברים לפחות.
 
חברי הוועדה:
פרופ' אברהם דומב – מנהל ביה"ס, יו"ר
פרופ' דינה בן יהודה – דיקן הפקולטה לרפואה
פרופ' בועז תירוש – יו"ר ועדת הוראה
פרופ' אבי פריאל – ראש תחום פרמקולוגיה ויו"ר החוג למדעי התרופה
פרופ' אמנון הופמןיו"ר החוג לרוקחות קלינית
ד"ר עפרה בני – ראש תחום רוקחות
פרופ' אילון יבין – ראש תחום כימיה תרופתית
ד"ר רונית הראל – משנה לדיקן הפקולטה לרפואה
גב' תרצה לביא – מנהלת אדמיניסטרטיבית
*ד"ר יוסי תם - נציג מורים
שגית אהרון - מזכרת הועדה
       
 
     
 
 
website by Bynet Software Systems