דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Skip Navigation Linksבית ספר לרוקחות > עברית > אודות בית הספר > ועדות > הועדה ללימודים מתקדמים
הועדה ללימודים מתקדמים
ועדה זו מכהנת כתת ועדה של ועדת הלימודים ותהיה כפופה אליה. תפקידיה: טיפול בתחום הלימודים המתקדמים, מוסמך ודוקטורט. התפקיד כולל: תאום בחינות והרצאות המוסמך והדוקטורט, קביעת בוחנים ומתן ציונים. הועדה תפעל בהתאם להחלטות הועדה ללימודים מתקדמים של הפקולטה לרפואה והנחיות הרשות לתלמידי מחקר. הצעות לקורסים חדשים בהוראת הלימודים המתקדמים ותוכניות למודים חדשות יובאו לאישור הועדה ללימודים מתקדמים של הפקולטה.
תוכניות לימודים חדשות חייבות בנוסף גם את אישור הנהלת האוניברסיטה העברית.
 
חברי הוועדה:
פרופ' רמי יקה– יו"ר
פרופ' אברהם דומב - מנהל בית הספר
פרופ' אמנון הופמן - רוקחות קלינית
פרופ' אבי פריאל - תחום פרמקולוגיה
פרופ' אילון יבין - תחום כימיה
ד"ר עפרה בני - תחום רוקחות
גב' שגית אהרון - מזכירת לימודים מתקדמים
website by Bynet Software Systems