דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ועדת הוראה
ועדת ההוראה הנה הסמכות לכל נושאי ההוראה ותוכניות הלימודים של בית הספר לרוקחות (בוגר, מוסמך ודוקטורט).
 
תפקידיה: לפקח על ההוראה הניתנת בבית הספר לרוקחות בכל רמות הלימודים (בוגר, מוסמך ו-Ph.D.)), להציע קורסים חדשים, להחליף, להגדיל, לצמצם או להוציא ממערכת הלימודים קורסים כנדרש בתאום עם החוגים. לשבץ את הסגל הזוטר (אסיסטנטים ועוזרי הוראה) למשימות ההוראה של בית הספר, לפקח על רמת ההוראה של המורים והסגל הזוטר וכן לבדוק ולהציג, בשיתוף עם מנהלי המחלקות, בפני המנהל האדמיניסטרטיבי את הדרישות הכספיות הנלוות לצורכי ההוראה.
 
הרכב הועדה: יו"ר הועדה, יושבי ראש החוגים בבית הספר לרוקחות, יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים, יו"ר ועדת מורים תלמידים, שני מורים הנבחרים על ידי מועצת מורי בית הספר, ונציג התלמידים.
פורום חוקי לקבלת החלטות הוא חמישה חברים לפחות.יו"ר הועדה ויושבי ראש החוגים יכהנו מתוקף תפקידם כחברים בועדת הלימודים של הפקולטה לרפואה.
  
חברי הוועדה:
פרופ' דני גבסון יו"ר ועדת הוראה
מר אלדד יפה – מנהל אדמיניסטרטיבי
פרופ' אמנון הופמן – יו"ר החוג לרוקחות קלינית
פרופ' רמי יקה – ראש תחום פרמקולוגיה ויו"ר החוג למדעי התרופה
פרופ' גרשון גולומב – ראש תחום רוקחות
ד"ר אביטל שורקי ראש תחום כימיה תרופתית
פרופ' אבי דומב – יו"ר ועדת מורים-תלמידים
ד"ר אבי פריאל - מרכז תכנית מצוינות
ד"ר עפרה בני, ד"ר דמיטרי (דימה) צבליקובסקי - נציגי מורים
פרופ' ראובן רייך - יו"ר ועדת לימודים מתקדמים
נציג הסטודנטים
גב' אסתר בן-עמרון מזכירת הועדה
website by Bynet Software Systems