דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ועדת הוראה
ועדת ההוראה הנה הסמכות לכל נושאי ההוראה ותוכניות הלימודים של בית הספר לרוקחות (בוגר, מוסמך ודוקטורט).
 
תפקידיה: לפקח על ההוראה הניתנת בבית הספר לרוקחות בכל רמות הלימודים (בוגר, מוסמך ו-Ph.D.)), להציע קורסים חדשים, להחליף, להגדיל, לצמצם או להוציא ממערכת הלימודים קורסים כנדרש בתאום עם החוגים. לשבץ את הסגל הזוטר (אסיסטנטים ועוזרי הוראה) למשימות ההוראה של בית הספר, לפקח על רמת ההוראה של המורים והסגל הזוטר וכן לבדוק ולהציג, בשיתוף עם מנהלי המחלקות, בפני המנהל האדמיניסטרטיבי את הדרישות הכספיות הנלוות לצורכי ההוראה.
 
הרכב הועדה: יו"ר הועדה, יושבי ראש החוגים בבית הספר לרוקחות, יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים, יו"ר ועדת מורים תלמידים, שני מורים הנבחרים על ידי מועצת מורי בית הספר, ונציג התלמידים.
פורום חוקי לקבלת החלטות הוא חמישה חברים לפחות.יו"ר הועדה ויושבי ראש החוגים יכהנו מתוקף תפקידם כחברים בועדת הלימודים של הפקולטה לרפואה.
  
חברי הוועדה:
פרופ' בועז תירוש  יו"ר ועדת הוראה
פרופ' אברהם דומב  מנהל בית הספר
גב' תרצה לביא – מנהלת אדמיניסטרטיבית
פרופ' אמנון הופמן – יו"ר החוג לרוקחות קלינית
ד"ר אבי פריאל – ראש תחום פרמקולוגיה ויו"ר החוג למדעי התרופה
ד"ר עפרה בני – ראש תחום רוקחות
ד"ר אילון יבין ראש תחום כימיה תרופתית
פרופ' אביטל שורקי – יו"ר ועדת מורים-תלמידים
ד"ר דמיטרי צבליחובסקי - מרכז תכנית מצוינות
ד"ר יוסי תם - נציגי מורים
פרופ' רמי יקה - יו"ר ועדת לימודים מתקדמים
גב' אסתר מרון מזכירת הועדה
נציגי הסטודנטים
website by Bynet Software Systems