דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ועדת שטחים

חברי הועדה

יו"ר פרופ' אבי דומב - מנהל בית הספר
פרופ' בועז תירוש  יו"ר ועדת הוראה
גב' תרצה לביא – מנהלת אדמיניסטרטיבית
פרופ' אילון יבין – יו"ר תחום למדעי התרופה
פרופ' אבי פריאל – יו"ר תחום פרמקולוגיה
ד"ר עפרה בני יו"ר תחום רוקחות
פרופ' מיכה פרידמן – נציג פנסיונרים
 
website by Bynet Software Systems