דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
החוג לרוקחות קלינית
מטרת החוג
 • מטרת החוג לרוקחות קלינית-קהילתית היא להכשיר תלמידים בתחומי הרוקחות הקלינית במסגרת הלימודים לתואר בוגר (B.Sc.Pharm), לתואר דוקטור ברוקחות קלינית (Pharm.D.). מטרת הוראת החוג היא להקנות לתלמידם ידע והבנה בהיבטים בסיסיים בצורות מינון, בתהליכי הכנת תרופות ובגישות השונות של טיפול תרופתי.
   
  • החוג יכשיר תלמידים ברוקחות קלינית למתן טפול תרופתי מתאים לחולה על פי הצרכים הייחודיים שלו (טפול רוקחי = pharmaceutical care). הרוקח הקליני יוכשר לתת מידע ויעוץ תרופתי בבית החולים, קופות חולים ושרותי קהילה תוך דגש על שיפור היענות המתרפא (patient compliance), והכוונה לשימוש נכון בתרופות, תכשירים והתקנים רפואיים, וצמצום הנזקים הכרוכים בטיפול תרופתי. כמו כן הרוקחים הקליניים יוכשרו לבצוע עבודת מחקר במעבדה וכן למילוי תפקיד במערך הפתוח של תרופות ותכשירים רפואיים (כולל יצירת מידע תרופתי והפצתו).
    
   תפקיד החוג
   • החוג ינהל וילמד את החלק הרוקחי-קליני-קהילתי בלימודי הרוקחות. החוג פועל במסגרת ועדת ההוראה של בית הספר לרוקחות וכפוף לנוהלי הועדה, הנחיותיה ותקנון ביה"ס.
     
    • החוג אחראי על הכשרת הרוקח ועל כל קורסי הרוקחות הקהילתית-קלינית כולל תקופת התמחות (סטאז') בת שישה חודשים המתבצעת במוסדות רפואה ורוקחות מוכרים על ידי ביה"ס ומשרד הבריאות (בבתי חולים, בתעשייה, בבתי מרקחת פרטיים וציבוריים), ומלווה בסדנאות בביה"ס לרוקחות.
      
     • החוג אחראי על תוכנית הלימודים לתואר דוקטור ברוקחות קלינית (Pharm.D.).
       
      • בנוסף, יפעל החוג בהתאם לנהלים המקובלים בפקולטה לרפואה והחלטות המכון (חטיבה) למדעים הרפואיים.
        
       • הצעות לקורסים חדשים בהוראת מוסמך ודוקטור ותכניות למוד חדשות יוצגו לאשור הועדה ללימודים מתקדמים של ביה"ס לרוקחות, ולאחר מכן לאישור החטיבה למדעים רפואיים. תכניות חדשות חייבות בנוסף גם את אישור הנהלת האוניברסיטה העברית.
         
        נושאי תפקידים בחוג
        יושב ראש (יו"ר)- יכהן מורה שיבחר מבין חברי הסגל האקדמי של ביה"ס לרוקחות החברים בחוג. יו"ר החוג יהיה אחראי על התפקוד והפעילות השוטפת של החוג. יו"ר החוג יבחר ע"י חברי החוג לתקופה של שלוש שנים החופפת את תקופת כהונתו של מנהל בית הספר לרוקחות. ניתן לבחור את יו"ר החוג לכהונה נוספת של עד כ-3 שנים. יו"ר החוג יכהן מתוקף תפקידו כחבר בועדת ההוראה.
        website by Bynet Software Systems