דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Skip Navigation Linksבית ספר לרוקחות > עברית > לימודים > מוסמך M.Sc. במסלול מדע פורנזי ואנליטי
מוסמך M.Sc. במסלול מדע פורנזי ואנליטי
בי"ס לרוקחות בפקולטה לרפואה בשיתוף המכון לקרימינולוגיה בפקולטה למשפטים.
 
מדע המשפט והקרימינולוגיה מתעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי, עתיר ידע, המחייב הכרות יסודית ומעמיקה של נושאים רבים ושיטות מחקר מורכבות וחדשות בעיקר בתחום האנליזה הכימית והביולוגית. תחום המדע הפורנזי עוסק באיסוף ועיבוד ראיות ממשיות בשיטות מדעיות מזירות פשע היכולות לסייע באיתור והעמדה לדין של מבצעי עבירה.
שיטות לזיהוי, אפיון והשוואה של חומרים מהווה צורך ואתגר בכל תעשייה המייצרת חומרים או הרכבי חומרים כמו תעשיות הכימיה, הביולוגיה, המזון והתרופות וכן במכוני המחקר, האנליטיקה והתקנים.
 
המדע הפורנזי מהווה כיום בסיס לאכיפת החוק במדינת ישראל ובעולם. שטח מדעי וטכנולוגי זה משלב תחומי מחקר מגוונים מתחומי המדעים הניסויים (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, רפואה, הנדסה וכ"ו), המחשבים, הקרימינולוגיה והמשפטים ובעל השלכות רחבות על בטחון הפנים והחוץ של תושבי המדינה. המדע הפורנזי מתבסס על שיטות מדעיות המתפתחות בתחומים השונים כמו הכימיה האנליטית והתרופתית, הביולוגיה האנליטית (פרוטאומיקה וגנומיקה), אפיון פני שטח, אנליזה ממוחשבת (השוואת תמונות וסימנים, מאגרי מידע) ועוד. מכוני מחקר ותכניות לימודים לתואר ראשון שני ושלישי במדע פורנזי קיימים ברבות מהאוניברסיטאות בעולם ומחקרים בתחום זה מתפרסמים בעיתונות מדעית מהשורה הראשונה.
בוגרי התכנית יעברו הכשרה בשימוש ופתוח שיטות אנליטיות ויוכלו להשתלב בכל מעבדה אנליטית בתחומים השונים, מעבר לאפשרות העיסוק במדע פורנזי.   
 
תכנית הלימודים נמשכת על פני ארבעה סמסטרים ומורכבת מהשתתפות בקורסים בהיקף של 28 נ"ז  ועבודת מחקר במדעים בנושאים בזיקה עם המדע הפורנזי לגווניו או האנליזה הכימית, הביולוגית והרפואית.
על המועמדים לאתר מנחה לעבודת המחקר מקרב סגל ביה"ס לרוקחות וחברי הסגל בפקולטה לרפואה או בפקולטה למדעי הטבע או חקלאות. תחומי המחקר יהיו בזיקה לשיטות המקובלות במדע הפורנזי והפעלת שיטות אנליטיות בכל תחומי המדע וההנדסה. לסיוע באיתור מנחה לעבודת המחקר ניתן לפנות למרכז התכנית (פרופ' אבי דומב avid@ekmd.huji.ac.il ) .  
האוניברסיטה רואה במסלול זה מקדם מצויינות אקדמית. תלמידי המסלול ילמדו לצד תלמידי המוסמך במדעים ותלמידי המוסמך בקרימינולוגיה במסלול מדע פורנזי בקבוצה קטנה ואיכותית, ויקבלו את ההכשרה המתקדמת ביותר מתוך כוונה שחלק מהתלמידים במסלול יבחרו להמשיך במחקר במדע הפורנזי באוניברסיטאות, מכוני המחקר, השרות הציבורי והתעשייה.
  
התכנית מיועדת לבוגרי/ות מדעים והנדסה המתעניינים/ות בתחום מדע זה מתוך רצון להעשרה ולמידה אקדמית ולעובדים/ות המתעתדים לעבוד בתחום הרחב של אנליזה כימית וביולוגית וגורמי אכיפת החוק כולל עורכי דין, אנשי משטרה, אנשי בטחון ואנשי התעשייה הביטחונית.
התואר שיוענק לבוגרי התכנית:  מוסמך במדעים  MScבמסלול "מדע פורנזי ואנליטי "
 
תנאי קבלה: בעלי תואר בוגר, מתחומי הכמיה, ביולוגיה, פיזיקה, חקלאות, רפואה, מחשבים וההנדסה ממוסד אקדמי מוכר בציון של 80 לפחות. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה. במקרים מיוחדים יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון לא במדעים לאחר לימודי השלמה שיקבעו עם מנהל התכנית.
 
מבנה תכנית הלימודים:
קורסי חובה:  קורסים במדע פורנזי ואנליטי– 11 נ"ז
                    קורסים במשפטים וקרימינולוגיה - 10 נ"ז
שמות הקורסים: מבוא למדע פורנזי, סוגיות במדע פורנזי, מעבדה פורנזית, אפיון חומרים, רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות במדע פורנזי, אנתרפולוגיה פורנזית,  שיטות כרומטוגרפיות, תאוריות בקרימינולוגיה, מושגי יסוד במשפט הפלילי, דיני הראיות, עקרונות האחריות הפלילית, שיטות מחקר בקרימינולוגיה. 
קורסי בחירה: 4 נ"ז קורסים בתחום המשפטי או האנליטי
סמינר מוסמך: 3 נ"ז בהתאם לנושא עבודת המוסמך
עבודת מחקר: היקף המקובל במוסמך למדעים עם תזה.
סה"כ קורסים וסמינר 28 נ"ז + עבודת מחקר למוסמך
 
לפרטים והרשמה: מזכירות ביה"ס לרוקחות -
גב' מיכל  לסרי: 02-6758617
או פניה למרכזי התכנית:
פרופ' אבי דומב: avid@ekmd.huji.ac.il
פרופ' באדי הסיסי: badi.hasisi@mail.huji.ac.il
 
website by Bynet Software Systems