דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Skip Navigation Linksבית ספר לרוקחות > עברית > לימודים > תואר שני ללא תזה במדעי התרופה בהתמחות "מדע פורנזי ואנליטי"
תואר שני ללא תזה במדעי התרופה בהתמחות "מדע פורנזי ואנליטי"
מדע המשפט והקרימינולוגיה מתעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי, עתיר ידע, המחייב הכרות יסודית ומעמיקה של נושאים רבים ושיטות מחקר מורכבות וחדשות בעיקר בתחום האנליזה הכימית והביולוגית. תחום המדע הפורנזי עוסק באיסוף ועיבוד ראיות ממשיות בשיטות מדעיות מזירות פשע היכולות לסייע באיתור והעמדה לדין של מבצעי עבירה.
שיטות לזיהוי, אפיון והשוואה של חומרים מהווה צורך ואתגר בכל תעשייה המייצרת חומרים או הרכבי חומרים כמו תעשיות הכימיה, הביולוגיה, המזון והתרופות וכן במכוני המחקר, האנליטיקה והתקנים.
 
תכנית הלימודים נמשכת על פני שלושה סמסטרים ומורכבת מהשתתפות בקורסים בהיקף של 44 נ"ז  וכוללת התנסות במחקר בנושאים בזיקה עם המדע הפורנזי לגווניו או האנליזה הכימית, הביולוגית והרפואית.
תלמידי המסלול ילמדו לצד תלמידי המוסמך במדעים ותלמידי המוסמך בקרימינולוגיה במסלול מדע פורנזי בקבוצה קטנה ואיכותית. 
התכנית מיועדת לבוגרי/ות מדעים והנדסה המתעניינים/ות בתחום מדע זה מתוך רצון להעשרה ולמידה אקדמית ולעובדים/ות המתעתדים לעבוד בתחום הרחב של אנליזה כימית וביולוגית וגורמי אכיפת החוק כולל עורכי דין, אנשי משטרה, אנשי בטחון ואנשי התעשייה הביטחונית.
התואר שיוענק לבוגרי התכנית:  מוסמך במדעים  MScבמסלול "מדע פורנזי ואנליטי "(ללא תזה)
 
תנאי קבלה: בעלי תואר בוגר, מתחומי הכמיה, ביולוגיה, פיזיקה, חקלאות, רפואה, מחשבים וההנדסה ממוסד אקדמי מוכר בציון של 80 לפחות. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטהבמקרים מיוחדים יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון לא במדעים לאחר לימודי השלמה שיקבעו עם מנהל התכנית.
 
מבנה תכנית הלימודים:
קורסי חובה:   25 נ"ז קורסים במדע פורנזי ואנליטי (15 נ"ז) במשפטים וקרימינולוגיה (10 נ"ז)
שמות הקורסים: מבוא למדע פורנזי, סוגיות במדע פורנזי, מעבדה פורנזית, אפיון חומרים, רפואה           משפטית ושיטות ביולוגיות במדע פורנזי, אנתרפולוגיה פורנזית, שיטות כרומטוגרפיות, תאוריות בקרימינולוגיה, מושגי יסוד במשפט הפלילי, דיני הראיות, עקרונות האחריות הפלילית, שיטות מחקר בקרימינולוגיה
קורסי בחירה:  10 נ"ז, מתוך אשכול קורסים בתחומי הכימיה, אנליטיקה, המשפט והקרימינולוגיה.
התנסות מעבדתית: 9 נ"ז, בצוע עבודת מחקר באחת ממעבדות האוניברסיטה בהיקף של 240 שעות
 
לפרטים והרשמה: מזכירות ביה"ס לרוקחות -
גב' מיכל  לסרי: 02-6758617
או פניה למרכזי התכנית:
פרופ' אבי דומב: avid@ekmd.huji.ac.il
פרופ' באדי הסיסי: badi.hasisi@mail.huji.ac.il
website by Bynet Software Systems