דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תפקידי הרוקח הקליני
 
תפקידי הרוקח הקליני והצורך בשינוי בחינוך הרוקחי
תחומי הפעילויות והאחריות החדשים של הרוקח דורשים חינוך והכשרה אחרים בהתאם. בעבר עסק הרוקח ברקיחת תרופות ולאחר מכן בחלוקתן בלבד ונזקק להכשרה בעיקר בתחומי הכימיה, הרוקחות הפיסיקלית והטכנית והפרמקולוגיה הבסיסית. הוא נזקק לתרגול רב במעבדות. המעבר לפעילויות קליניות דורש הדגשים בתחומים אחרים כגון תהליכי המחלה, פרמקותרפיה, פרמקולוגיה קלינית, פרמקוקינטיקה קלינית, טוקסיקולוגיה, תקשורת, כלכלה רוקחית ומידע תרופתי. נדרשים לימודים מעשיים נרחבים וסדנאות במחלקות בית החולים ובמרפאות. השינויים בקוריקולום הינם פועל יוצא של סוג הרוקח שאנו רוצים להכשיר.
האגודה האמריקאית לרוקחות קלינית מגדירה את הרוקח הקליני כמומחה לפרמקותרפיה, שבפעילותו הוא:
  1. ייפתח, יישם, ינטר, ינתח וימליץ לשנות טיפול תרופתי כדי להבטיח טיפול יעיל, בטוח וחסכוני בחולה;
  2.  יזהה את המידע התרופתי הרלוונטי בספרות המדעית והקלינית, ינתח אותו, יעשה לו אינטרפרטאציה ויביא אותו לידיעתו של הצוות הרפואי המטפל;
  3. יאתר שאלות ודילמות בפרמקותרפיה, ישתתף בתכנונם של מחקרים למציאת הפתרון, באיסוף המידע, בכתיבה, בפרסום ובהצגת המחקר;
  4.  ישתתף בחינוך והדרכה של אנשי צוות רפואי, סטודנטים, חולים והציבור בנושאים הקשורים לטיפול תרופתי רציונאלי;
  5. יפתח את הידע שלו ואת כישוריו באופן מתמשך, יקפיד על התעדכנות מתמדת בתחום מומחיותו ועל התחייבות ללימוד ארוך טווח.
 
website by Bynet Software Systems