דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Skip Navigation Linksבית ספר לרוקחות > עברית > לימודים > רוקחות קלינית > תוכנית הלימודים ועקרונותיה
תוכנית הלימודים ועקרונותיה
 

עקרונות התוכנית ללימודי הPharm D- באוניברסיטה העברית

משך התוכנית:
התוכנית נמשכת 3 שנים לאחר לימודי הבוגר ומכילה תוספת משמעותית של לימודים קליניים והתנסות מקצועית. התוכנית מוגבלת לבעלי תואר בוגר ברוקחות.
התוכנית מסתמכת על ההכשרה המקצועית שניתנה במסגרת לימודי הבוגר ברוקחות (סה"כ 4 שנים, שלוש וחצי שנים פלוס סטאז' של כחצי שנה) המספקים את לימודי היסוד במדעי הטבע, מדעי הרוקחות והביו-רפואה.
מכלול הקורסים וההתנסויות הקליניות שנלמדים בסיכום של תוכנית לימודי הבוגר והדוקטור ברוקחות קלינית באוניברסיטה העברית מקביל לתוכנית הרציפה של לימודי הPharm D  בארה"ב. מספר התלמידים: התוכנית מיועדת למספר מצומצם של תלמידים והתכנון הראשוני הוא- 12 תלמידים מדי שנה. מתוכם יתקבלו גם  תלמידים  בעלי תואר מוסמך ברוקחות קלינית (מר"ק) כפי שיפורט בהמשך.
 
תזה:
בתוכנית יושם דגש על לימודים תיאורטיים ומעשיים ברוקחות קלינית, וכן על הכשרת הרוקח הקליני לחשיבה מחקרית. לצורך כך התוכנית כוללת ביצוע מחקר (תזה) בנושאים הקשורים בטיפול תרופתי. הקוריקולום המוצע מותאם להכשיר את הרוקח לתפקידיו המקצועיים העכשוויים והעתידיים שהם כאמור בעלי אוריינטאציה קלינית.  
דגש על לימוד פעיל והתנסותי: בתוכנית הלימודים המוצעת הדגש הינו על לימוד פעיל (Active Learning). זהו המושג המודגש גם בסטנדרטים שקבעו ה-ACPE  ו- AACP (American Association of Colleges of Pharmacy ) בהתייחסם ללימודי ה-Pharm D . אחת השיטות הידועות בלימוד הפעיל הינה: problem–based learning (PBL), והלימוד באמצעות ניתוח מקרים של חולים. כך גם נהוג בלימודי הרפואה לתואר MD.
 
מרכז למידע תרופתי:
אחד מהסטנדרטים החשובים לתנאי לימוד הולמים שנקבעו על ידי ה-ACPE  וה-AACP   הינו קיומו של מרכז למידע תרופתי עם נגישות למקורות מידע תרופתי וביו-רפואי עדכניים ומהימנים. בית הספר נערך להקמת מרכז כזה שיהווה השלמה למקורות המידע הנמצאים כבר בספריה הרפואית או בהדסה (המרכז למידע טראטולוגי). המרכז ישמש לאימון וללימוד לתלמידי הרוקחות, בעיקר בשנים הקליניות, ויעזור להם בהכנת העבודות הנדרשות ללימודיהם ובביצוע המטלות הקליניות. כמו כן יאפשר המרכז תרגול של מתן שרות פעיל של מידע תרופתי לאנשי צוות רפואי.
 
סיכום ההבדלים העיקריים בין תוכנית הלימודים לתואר Pharm D  לתוכנית הלימודים  לתואר מוסמך ברוקחות קלינית שהייתה קיימת בעבר ההבדל העיקרי בין התוכניות הינו בתוספת שנת התמחות אינטנסיבית ומלאה בטיפול רוקחי וכן סמינריון קליני במשך שלוש שנים (תיאור מפורט ראה בחלק הדן בפרוט הקורסים).
לימודי הדוקטור נמשכים 6 סמסטרים (108 נ"ז) לעומת 4 סמסטרים בלימודי המוסמך (33 נ"ז). בשנתיים הראשונות של לימודי הדוקטור ניתנים קורסים בהיקף של 66 נ"ז לעומת 33 נ"ז בשנתיים של לימודי המוסמך. בנוסף יוענקו 28 נ"ז בשנה השלישית עבור ההתמחות  בטיפול רוקחי, והמשך הסמינריון הקליני. התוספת של 33 נ"ז בשנתיים הראשונות מורכבת ממספר קורסי חובה חדשים (מיומנויות בסיסיות ברוקחות קלינית, טוקסיקולוגיה מתקדמת של תרופות, טרטולוגיה קלינית, ניסויים קליניים, סמינריון קליני), מהרחבה של מספר קורסים הקיימים בתוכנית המוסמך (פרמקותרפיה מתקדמת א' ו-ב', ביוסטטיסטיקה, ניתוח מידע תרופתי, מיומנויות בתקשורת בינאישית), ומקורסי בחירה.

הרכב תכנית הלימודים

תוכנית לימודים תלת שנתית (6 סמסטרים) לתואר דוקטור ברוקחות קלינית (Pharm D) בהיקף של 108 נ"ז.
רכיבי התכנית
• קורסי חובה.
• קורסי בחירה.
• לימודים קליניים.
• עבודת מחקר ותזה.
• התמחות קלינית - התמחות מעשית בטיפול רוקחי (שנה).
פריסת הלימודים (לפי שנים)
 
שנה א'
 17 נ"ז קורסים תיאורטיים
 23 נ"ז לימודים קליניים
 סה"כ 40 נ"ז
 
שנה ב'
15 נ"ז קורסים תיאורטיים
 6 נ"ז לימודים קליניים
 10 נ"ז קורסי בחירה
 עבודת מחקר
 סה"כ 31 נ"ז
 
שנה ג'
 34 נ"ז לימודים קליניים
3 נ"ז קורסים תיאורטיים
 עבודת מחקר
 סה"כ 37 נ"ז
 
סה"כ לימודים לתואר 108 נ"ז ועבודת מחקר.
 
חישוב נ"ז של סדנא ברוקחות קלינית (שנה א', 64862, 15 נ"ז) ושל התמחות בטיפול רוקחי בקליניקה (שנה ג' ,28 נ"ז) נעשה ע"פ המפתח המקובל בפקולטה לרפואה (1 נ"ז = שבוע לימודים במחלקה).  בנוסף לימודים קליניים כוללים סמינריון קליני (6 נ"ז כל שנה), וקורס מיומנויות ייעוץ בפרמקותרפיה א' ו-ב' (שנה ב' +ג' , 11 נ"ז).
 
website by Bynet Software Systems