דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מלגות של בית הספר לרוקחות
בפני תלמידי ביה"ס לרוקחות במסלולים השונים ולכל התארים יש הזדמנויות רבות ומגוונות לזכות בתמיכה וסיוע במהלך לימודיהם.
מתוך מקורותיו ובסיוע קרנות וארגונים שונים, מוענקים מדי שנה עשרות רבות של פרסים, מלגות שכ"ל ומלגות מחיה לסטודנטים מצטיינים.
בביה"ס פועלת ועדת מלגות בראשות מנהל ביה"ס שתפקידה לגבש את הקריטריונים להענקת מלגות ולכן לדון בבקשות ולאשר את רשימת מקבלי המלגות והפרסים.

חברי ועדת המלגות

פרופ' רוני כהן – מנהל ביה"ס, יו"ר
מר אלדד יפה – מנהל אדמיניסטרטיבי
פרופ' דני גיבסון – יו"ר ועדת הוראה
פרופ' ראובן רייך – יו"ר ועדת לימודים מתקדמים
פרופ' רמי יקה –יו"ר החוג למדעי התרופה
פרופ' אמנון הופמן – יו"ר החוג לרוקחות קלינית
גב' מיכל לסרי – מזכירת הוועדה
website by Bynet Software Systems