דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מלגות של בית הספר לרוקחות
בפני תלמידי ביה"ס לרוקחות במסלולים השונים ולכל התארים יש הזדמנויות רבות ומגוונות לזכות בתמיכה וסיוע במהלך לימודיהם.
מתוך מקורותיו ובסיוע קרנות וארגונים שונים, מוענקים מדי שנה עשרות רבות של פרסים, מלגות שכ"ל ומלגות מחיה לסטודנטים מצטיינים.
בביה"ס פועלת ועדת מלגות בראשות מנהל ביה"ס שתפקידה לגבש את הקריטריונים להענקת מלגות ולכן לדון בבקשות ולאשר את רשימת מקבלי המלגות והפרסים.
חברי ועדת מלגות ופרסים
יו"ר פרופ' אבי דומב - מנהל בית הספר
פרופ' בועז תירוש  יו"ר ועדת הוראה
גב' תרצה לביא – מנהלת אדמיניסטרטיבית
פרופ' רמי יקה – יו"ר ועדת לימודים מתקדמים
פרופ' אמנון הופמן – יו"ר החוג רוקחות קלינית
פרופ' אבי פריאל – יו"ר תחום פרמקולוגיה
ד"ר עפרה בני יו"ר תחום רוקחות
פרופ' אילון יבין – יו"ר תחום כימיה
 

 

 

 

 

                                      

 

                                                                          

 
website by Bynet Software Systems