דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מלגות של בית הספר לרוקחות
בפני תלמידי ביה"ס לרוקחות במסלולים השונים ולכל התארים יש הזדמנויות רבות ומגוונות לזכות בתמיכה וסיוע במהלך לימודיהם.
מתוך מקורותיו ובסיוע קרנות וארגונים שונים, מוענקים מדי שנה עשרות רבות של פרסים, מלגות שכ"ל ומלגות מחיה לסטודנטים מצטיינים.
בביה"ס פועלת ועדת מלגות בראשות מנהל ביה"ס שתפקידה לגבש את הקריטריונים להענקת מלגות ולכן לדון בבקשות ולאשר את רשימת מקבלי המלגות והפרסים.
website by Bynet Software Systems