דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
טפסי הרשמה
ביה"ס לבריאות הציבור מציע 3 תוכניות עיקריות למוסמך:
1.       'מוסמך בבריאות הציבור' (MPH). בתוכנית זו ניתן להתמקד במגמת לימודים/התמחות אחת מתוך 4 המוצעות:
-          מגמת "קידום בריאות"
-          מגמת "אפידמיולוגיה וביוסטטיסטיקה"
-          מגמת "מנהל מערכות בריאות"
-          התמחות בבריאות וסביבה
לקראת שנה ב' לתואר על כל סטודנט לבחור במסלול מחקרי או לא-מחקרי.
2.       מוסמך ב'אפידמיולוגיה קלינית' (MScׂ )  תוכנית זו מחייבת מסלול מחקרי- כתיבת עבודת תזה. 
3.       מוסמך  ב'ניהול מערכות בריאות' (MHA)  תוכנית זו משותפת לביה"ס לבריאות הציבור ולבית הספר למינהל עסקים בקמפוס הר הצופים. תוכנית זו אינה מחקרית. עם זאת, לתלמידים מצטיינים שיהיו מעוניינים לעבור למסלול מחקרי, תיבנה תוכנית מחקרית-מותאמת.
 
לימודי תואר מוסמך בבית הספר לבריאות הציבור מתקיימים במתכונת של יום לימודים אחד מלא בשבוע מבוקר עד ערב. תלמידי תוכנית ה-MHA יידרשו ללמוד במהלך השנתיים 4 קורסי חובה וקורס בחירה אחד בביה"ס למנהל עסקים בקמפוס הר הצופים. לרוב הקורסים בקמפוס הר הצופים ניתנים בשעות אחה"צ-ערב. ביה"ס לבריאות הציבור אינו מתחייב שהקורסים הניתנים במנהל עסקים יתקיימו במרוכז.

 

לתוכנית ה-MPH וה- MSc רשאים להגיש מועמדות בעלי ממוצע 80 ומעלה בתואר הראשון. לתוכנית ה-MHA נדרש ממוצע 85 ומעלה.
הלימודים בשנה"ל תשע"ט יחלו ב- 16.10.18. כשבוע-שבועיים לפני תחילת הלימודים יתקיימו 3 ימי לימודים מרוכזים של קורסי מבוא. 
ההרשמה ללימודים צפויה להיפתח בינואר 2018 ולהסתיים ב-16.08.2018.
בוגרי האוניברסיטה העברית ובוגרי אוניברסיטאות ישראליות אחרות ומכללות יירשמו הרשמה מקוונת באינטרנט באתר האוניברסיטה העברית.
 
בוגרי אוניברסיטאות ובעלי דיפלומות מחו"ל , ירשמו במלק"ת – ביה"ס לתלמידי חו"ל, האוניברסיטה העברית, בניין גולדשמיט, הר הצופים 02-5881607.
 
בנוסף על ההרשמה באתר האוניברסיטה או במלק"ת תלמידי חו"ל, יש להירשם הרשמה פנימית לבית הספר באמצעות פתיחת חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך תהליך הקבלה לתכנית.
זהו תנאי הכרחי להמשך טיפול בבקשת המועמד.
לצורך תהליך הקבלה לתכנית יש להגיש את המסמכים הבאים (כפי שמפורט באתר ה-EKMD):
·         שאלון מועמדות
·         2 תמונות פספורט סטנדרטיות.
·         קורות חיים תמציתיים במתכונת של תבנית מקצועית המקובלת לחיפוש עבודה.
·         מכתב המפרט את הסיבות לבחירה בתוכנית.
·         אישור זכאות לתואר בוגר/מוסמך קודם, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
·         גיליון ציונים של תואר הבוגר/המוסמך לעיל, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
·         2-3 המלצות (רצוי אקדמיות).  
·         אישור על פטור באנגלית*
 
 
מועמדותו של מי שלא ביצע את שני השלבים לעיל – הרשמה לאוניברסיטה והרשמה פנימית לבית הספר- לא תועבר לטיפול ועדת הקבלה. מי ששילם דמי רישום ולא העלה מסמכים למערכת ה-EKMD, תוזן לו דחייה על בסיס היעדר מסמכי קבלה עם סיומה של תקופת הרישום.
 
תהליך הקבלה
·         ועדת הקבלה תדון במועמדות רק לאחר שהמועמד שילם דמי רישום והעביר את כלל המסמכים הדרושים.
·         ועדת הקבלה תקבל החלטה בדבר מועמדות על סמך מסמכי המועמדות בלבד, אולם באפשרותה לזמן מועמד לראיון לפי ראות עיניה.
·         מזכירות תכניות המוסמך תודיע למועמד על החלטת הוועדה באופן רשמי דרך דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר המועמד בעת הגשת המועמדות.

 

 

 

 

 

 
 
לוגו של APHEA ולוגו של בית הספר לבריאות הציבור על שם בראון
website by Bynet Software Systems