כניסה

כל הסמינרים והאירועים

12/12/2019 12:00:00

The Atopic Dermatitis Skin Microbiome: An Emerging Therapeutic Opportunity

מקום: אולם א', בית הספר לרוקחות; מרצה: Dr. Michael Brandwein; מארגנים: School of Pharmacy- Institute for Drug Research

19/12/2019 12:00:00

Nanopatterned Polyelectrolyte Multilayers: Design, Characterization, and Application for Triggered Drug Delivery

מקום: אולם א', בית הספר לרוקחות; מרצה: Prof. Roy Shenhar; מארגנים: School of Pharmacy- Institute for Drug Research
×