כניסה
משרות אקדמיות
משרות אקדמיות בפקולטה לרפואה

הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה בזאת להגיש מועמדות למשרות הבאות​:

הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים קול קורא למשרה אקדמית לשנה האקדמית תשפ"ד

הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה מועמדות/ים מובילות/ים להגיש מועמדות למשרות במסלול האקדמי בדרגת מרצה בכיר לשנה האקדמית תשפ"ד שייקלטו במכון למחקר רפואי ישראל-קנדה (IMRIC).
תחומי המחקר כוללים את מגוון תחומי המחקר במדעים הביו רפואיים וכוללים (אך לא מוגבלים ל): ביולוגיה התפתחותית, ביולוגיה מערכתית, ביואינפורמטיקה, נוירוביולוגיה, ביולוגיה תאית ומולקולארית, ביוכימיה ומטבוליזם, פיזיולוגיה, אימונולוגיה ומיקרוביולוגיה (ובכלל זה: בקטריולוגיה, וירולוגיה ופרזיטולוגיה).
השנה, הפקולטה לרפואה מעוניינת להעצים את מובילותה בתחומי המיקרוביולוגיה, הסרטן, האימונולוגיה וחקר ההזדקנות ולפיכך, מעודדת במיוחד הגשת מועמדות בתחומים אלה.
בבית הספר לרפואה פועלת תוכנית "צמרת", המסלול הצבאי לרפואה, הפועלת להכשרת רופאים צבאיים, והמכון למחקר ברפואה צבאית. אנו מעודדים הגשות גם בתחום זה.
על המועמדות/ים להיות בעלי תואר דוקטור (PhD, MD) אשר הדגימו מצוינות ויצירתיות בלימודי הדוקטורט ובהשתלמות הבתר-דוקטורט. מצופה מהמועמדות/דים שייקלטו, לקיים תכנית מחקר עצמאית ותחרותית ולהשתתף בהוראת תלמידי בוגר ותלמידים לתארים מתקדמים.
לתשומת לבכם, הגשת מועמדות למשרות אקדמיות באוניברסיטה הינה פקולטטית. במקביל ל"קול קורא" של הפקולטה לרפואה נפתחו "קולות קוראים" לפקולטות ולבתי ספר אחרים באוניברסיטה, בתחומי הנוירוביולוגיה, מדעי החיים, חקלאות, מדעי המחשב ועוד.

לפרטים נוספים אנא צרו קשר:

בנושאים אקדמיים: פרופ' אלי פיקרסקי, יו"ר ועדת החיפוש פקולטטית: peli@hadassah.org.il 
בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט , לשכת דיקן kathias@savion.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום ג', 20 ספטמבר, 2022

בית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים - קול קורא למשרה אקדמית לשנה האקדמית תשפ"ד

בית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמין בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרות במסלול האקדמי לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ד – 2023-2024.
על המועמדים למשרה להיות בעלי תואר דוקטור PhD. במדעים בעדיפות לכימיה מדיצינלית, מדעי הרוקחות, ננוטכנולוגיה , פרמקולוגיה, מחקר קליני בתחומי בטיחות ויעילות תרופות, פרמקוגנטיקה, או כלכלת תרופות. קיימת חשיבות רבה להתנסות משמעותית ופורייה במחקר בתר-דוקטורט.
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר בעל זיקה למחקר תרופתי על כל גווניו, מחויבות להוראה ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך.
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות במסגרת תכניות ההוראה של תואר ראשון ותארים מתקדמים.
בתום דיון ראשוני במועמדים בבית הספר לרוקחות ובוועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.

לפרטים נוספים אנא צרו קשר:

בנושאים אקדמיים: פרופ' בועז תירוש, מנהל בית הספר לרוקחות: boazt@ekmd.huji.ac.il 
בנושאים אדמיניסטרטיביים: גב' קרן מזרחי, kereni@savion.huji.ac.il וגב' תרצה לביא, tirzal@savion.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: 20.10.2022

בית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים - קול קורא למשרה אקדמית לשנת הלימודים תשפ"ד

בית הספר לבריאות הציבור ע"ש בראון בהדסה ובפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית שמח להודיע על פתיחת תקן במסלול האקדמי בתחום של תזונה בבריאות הציבור לשנת הלימודים תשפ"ד. בית הספר מזמין מועמדים ומועמדות בעלי תואר שלישי בבריאות הציבור, תזונה, או תחומים רלוונטים, בעלי נסיון משמעותי של פוסט-דוקטורט לפנות למשרה המוצעת. יישקלו מועמדים ומועמדות שהדגימו מצוינות ויצירתיות בתקופת הדוקטורט והפוסט דוקטורט שלהם. מצופה מהמועמד/ת הנבחר לקיים מחקר עצמאי תחרותי והוראה בבית הספר ובפקולטה.
ועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה תבחר מספר מצומצם של מועמדים שיוזמנו לראיון בפקולטה במהלך החדשים יוני-יולי 2023.

לפרטים נוספים אנא צרו קשר:

בנושאים אקדמיים: פרופ׳ רונית קלדרון, מנהלת ביה״ס לבריאות הציבור: ronitcm@gmail.com
בנושאים אדמיניסטרטיביים: גב' עדנה יושפה פרז, מנהלת אדמיניסטרטיבית של בית הספר לבריאות הציבור: ednape@savion.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: יום ג' 30.04.2023

אנחנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, של חברות וחברי הסגל בפקולטה, ולקלוט חברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת
 
We are interested to increase diversity, broadly defined, and recruit new faculty members representing a diverse multicultural society
 
نريد زيادة التنوّع، بالمعنى الواسع للكلمة، في أعضاء الهيئة التدريسيّة، عبر استيعاب أعضاء جدد في الطاقم الّذين يمثلون مجتمعًا متعدّد الثقافات

×