כניסה
משרות אקדמיות
משרות אקדמיות בפקולטה לרפואה

הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה בזאת להגיש מועמדות למשרות הבאות​:

קול קורא למשרה אקדמית של בית הספר לריפוי בעיסוק 
לשנה האקדמית תשפ"ג

 
 
בית הספר לריפוי בעיסוק בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמין בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרה במסלול האקדמי לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ג. 
על המועמדים למשרה להיות בעלי תואר דוקטור (Ph.D) אשר הדגימו מצוינות ויצירתיות בלימודי הדוקטורט ובהשתלמות הבתר-דוקטורט, באוניברסיטה מחקרית מוכרת בתחומים של ריפוי בעיסוק, בריאות הציבור, מדעי הקוגניציה, פסיכולוגיה וכדומה.  עדיפות תינתן לבעלי תואר בוגר בריפוי בעיסוק (.B.O.T).
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר, מחויבות להוראה, ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך בתחומי הריפוי בעיסוק.
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות, במסגרת תכניות ההוראה לתואר בוגר ולתארים מתקדמים.
בתום דיון ראשוני במועמדים בוועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה  תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.
בתום דיון ראשוני במועמדים, ועדת החיפוש הפקולטטית בשיתוף עם הנהלת בית הספר לריפוי בעיסוק, תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה, במהלך החודשים מרץ-אפריל. 
 

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות: 

בנושאים אקדמיים: פרופ' נעמי וינטראוב, מנהלת בית הספר לריפוי בעיסוק ,
דוא"ל:   
naomi.weintraub@mail.huji.ac.il

בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט , לשכת דיקן ,
דוא"ל: 
kathias@savion.huji.ac.i

המועד האחרון להגשת מועמדות: 31.01.2022


קול קורא למשרה אקדמית במסלול הנלווה של ביה"ס לרוקחות
לשנה האקדמית תשפ"ג

לאור ההרחבה בהוראת מקצוע הרוקחות הקלינית, הן לתואר בוגר והן בתכנית ה- PharmD, ביה״ס לרוקחות מזמין בזאת רוקחים/רוקחות קליניים/קליניות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרה במסלול הנלווה בהיקף של עד 50% משרה לשנת האקדמית תשפ"ג.
קליטת המורים במסלול הנלווה תהייה על בסיס המצוינות המקצועית שלהם ברוקחות קלינית ותרומתם לפיתוח המקצועי של התחום בביה"ס.

הכישורים הנדרשים:

  1. תואר דוקטור ברוקחות קלינית (PharmD). תואר נוסף PhD או MD יהווה יתרון.
  2. ניסיון של לפחות שלוש שנים בתחום הרוקחות הקלינית. למועמד/ת צריך להיות ניסיון קליני בשימוש מושכל בתרופות הן ברובד הטיפול בחולה היחיד והן ברובד התווית מדיניות.
  3. בעלי/ות כישורי הוראה והדרכה ברוקחות קלינית על בסיס ידע וניסיון מעשי. עדיפות לבעלי/ות ניסיון בהוראה במסגרת אקדמית.
  4. יכולת ליזום ולהדריך עבודות מחקר ומיזמים מקצועיים בתחום. פרסומים בספרות המקצועית ויכולת לגייס מענקי מחקר יהוו יתרון.
  5. למשרה יתמנו רוקחים/ות קליניים/ות בעלי/ות מיומנות מקצועית גבוהה אשר זכו להכרה כמומחים/ות במקצוע עם ניסיון מעשי בתחום מומחיות זה.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות:

פרופ' בועז תירוש, מנהל בית הספר לרוקחות: boazt@ekmd.huji.ac.il
פרופ' אילן מתוק, יו״ר החוג לרוקחות קלינית: ilan.matok@mail.huji.ac.il
בנושאים אדמיניסטרטיביים: גב׳ תרצה לביא, מנהלת אדמיניסטרטיבית, ביה״ס לרוקחות: tirzal@savion.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: יום ב' 30.11.2021אנחנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, של חברות וחברי הסגל בפקולטה, ולקלוט חברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת
 
We are interested to increase diversity, broadly defined, and recruit new faculty members representing a diverse multicultural society
 
نريد زيادة التنوّع، بالمعنى الواسع للكلمة، في أعضاء الهيئة التدريسيّة، عبر استيعاب أعضاء جدد في الطاقم الّذين يمثلون مجتمعًا متعدّد الثقافات

×