כניסה
משרות אקדמיות
משרות אקדמיות בפקולטה לרפואה
הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרות במסלול האקדמי.

תחומי המחקר כוללים:

ביה"ס לרוקחות

בית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמין בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרות במסלול האקדמי  לשנת הלימודים האקדמית תשפ"א.

על המועמדים למשרה להיות בעלי תואר דוקטור Ph.D. במדעים בעדיפות לכימיה של תרופות, מדעי הרוקחות  ופרמקולוגיה. כמו כן, קיימת  חשיבות רבה להתנסות משמעותית ופורייה במחקר בתר-דוקטורט.
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר בעל זיקה למחקר תרופתי על כל גווניו, מחויבות להוראה ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך.
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות במסגרת תכניות ההוראה של תואר ראשון ותארים מתקדמים.
בתום דיון ראשוני במועמדים בוועדת החיפוש הפקולטטית תיבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות:

בנושאים אקדמיים: 
פרופ' אבי דומב, מנהל בית הספר לרוקחות | דוא"ל: avid@ekmd.huji.ac.il
 
בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט , לשכת דיקן: kathias@savion.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: יום א', 2 באוגוסט, 2020

אנחנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, של חברות וחברי הסגל בפקולטה, ולקלוט חברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת
We are interested to increase diversity,broadly defined, and recruit new faculty members representing a diverse multicultural society
نريد زيادة التنوّع، بالمعنى الواسع للكلمة، في أعضاء الهيئة التدريسيّة، عبر استيعاب أعضاء جدد في الطاقم الّذين يمثلون مجتمعًا متعدّد الثقافات
×