כניסה
משרות אקדמיות
משרות אקדמיות בפקולטה לרפואה
הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרות במסלול האקדמי בדרגת מרצה / מרצה בכיר לשנה האקדמית תשפ"א.
תחולת המינוי: 1 ביולי, 2020 (סמסטר א') או 1 בדצמבר, 2020 (סמסטר ב').

תחומי המחקר כוללים:

תחומי המחקר למכון למחקר רפואי ישראל-קנדה (IMRIC):

מדעים ביו-רפואיים, הכוללים (אך לא מוגבלים ל): ביולוגיה התפתחותית, ביולוגיה מערכתית (ביואינפורמטיקה), נוירוביולוגיה, ביולוגיה תאית ומולקולארית, ביוכימיה ומטבוליזם, פיזיולוגיה, אימונולוגיה ומיקרוביולוגיה (ובכלל זה: בקטריולוגיה, וירולוגיה ופרזיטולוגיה).
השנה, הפקולטה לרפואה מעוניינת להעצים את מובילותה בתחומי המיקרוביולוגיה, חקר הסרטן והאימונולוגיה ולפיכך מעודדת במיוחד הגשת מועמדות בתחומים אלה.

תחומי המחקר לביה"ס לרוקחות:

מדעי הרוקחות, דרכי וצורות מתן תרופות, תיעול תרופות לאברי מטרה, ננו-רפואה וננו-רוקחות, רוקחות פיזיקלית, מחקר תרופתי (פרמצבטי) וכימיה תרופתית. בנוסף יפורסם קול קורא ייעודי לבית הספר לרוקחות בתחום הכימיה.
על המועמדים/ות להיות בעלי תואר דוקטור (PhD, MD) אשר הדגימו מצוינות ויצירתיות בלימודי הדוקטורט ובהשתלמות הבתר-דוקטורט בחו"ל. מצופה מהמועמדים/ות שייקלטו, לקיים תכנית מחקר עצמאית ותחרותית ולהשתתף בהוראת תלמידי בוגר ותלמידים לתארים מתקדמים.
לתשומת לבכם, הגשת מועמדות למשרות אקדמיות באוניברסיטה הינה פקולטטית. במקביל ל"קול קורא" של הפקולטה לרפואה נפתחו "קולות קוראים" לפקולטות ולבתי ספר אחרים באוניברסיטה, בתחומי הנוירוביולוגיה, מדעי החיים, חקלאות, מדעי המחשב ועוד.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות:

בנושאים אקדמיים: פרופ' אלי פיקרסקי, יו"ר ועדת החיפוש הפקולטטית: peli@hadassah.org.il
בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט , לשכת דיקן: kathias@savion.huji.ac.il
אנחנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, של חברות וחברי הסגל בפקולטה, ולקלוט חברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת
We are interested to increase diversity,broadly defined, and recruit new faculty members representing a diverse multicultural society
نريد زيادة التنوّع، بالمعنى الواسع للكلمة، في أعضاء الهيئة التدريسيّة، عبر استيعاب أعضاء جدد في الطاقم الّذين يمثلون مجتمعًا متعدّد الثقافات
×