כניסה
משרות אקדמיות
משרות אקדמיות בפקולטה לרפואה

הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה בזאת להגיש מועמדות למשרות הבאות​:

קול קורא למשרה אקדמית של בית הספר לרוקחות

בית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמין בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרות במסלול האקדמי לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ב-תשפ"ג.
על המועמדים למשרה להיות בעלי תואר דוקטור Ph.D. במדעים בעדיפות לכימיה מדיצינלית, מדעי הרוקחות, ננוטכנולוגיה או פרמקולוגיה. קיימת  חשיבות רבה להתנסות משמעותית ופורייה במחקר בתר-דוקטורט.
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר בעל זיקה למחקר תרופתי על כל גווניו, מחויבות להוראה ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך.
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות במסגרת תכניות ההוראה של תואר ראשון ותארים מתקדמים.
בתום דיון ראשוני במועמדים בוועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה  תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות:

פרופ' בועז תירוש, מנהל בית הספר לרוקחות: boazt@ekmd.huji.ac.il
בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט , לשכת דיקן: kathias@savion.huji.ac.il​​​

המועד האחרון להגשת מועמדות: יום ב' 4.10.2021

קול קורא למשרה אקדמית של בית הספר לבריאות הציבור

בית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמין בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרה במסלול האקדמי בתחום הביוסטטיסטיקה לשנת הלימודים האקדמית 2021-2022.
על המועמדים למשרה להיות בעלי תואר דוקטור Ph.D.  בביו-סטטיסטיקה, סטטיסטיקה, סטטיסטיקה יישומית או תחומים משיקים. כמו כן, קיימת  חשיבות רבה להתנסות משמעותית ופורייה במחקר בתר-דוקטורט.
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על מצוינות במחקר בעל זיקה לתחום הביו-סטטיסטיקה, מחויבות להוראה ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך.
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות במסגרת תכניות ההוראה של ביה"ס.
בתום דיון ראשוני בוועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה, תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.
לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות: 
בנושאים אקדמיים: פרופ' יהודה ניומרק, ראש בית הספר לבריאות הציבור. דוא"ל: dirsph@savion.huji.ac.il
בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט, לשכת דיקן. דוא"ל:   kathias@savion.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: 15.02.2021לתשומת לבכם

  • אנחנו מבינים שהמגפה העולמית השפיעה על קצב ההתקדמות של מועמדים פוטנציאליים. לכן, באופן יוצא מהכלל, נשקול השנה לעומקן גם פניות של מועמד/ת שהפרויקט שלהם נמצא בשלבים סופיים, אך טרם התקבל לפרסום. במצב כזה המועמד/ת עשויים להתבקש להעביר לידינו קבצים רלבנטיים כתחליף למאמר שפורסם. לנקלטים פוטנציאליים שיחפצו בכך תוצע תכנית שתאפשר השלמה מיטבית של פרויקט הפוסטדוקטורט. תכנית כזו עשויה בין השאר לכלול המשך הפוסטדוקטורט במעבדת האם ודחיית הקליטה בפקולטה בשנה, או קליטה בפקולטה כשהשנה הראשונה תתבצע במסגרת של מעבדה מארחת ולא תיספר כפרק זמן לקביעות וקידום. מטבע הדברים תכנית כזו תותאם באופן אישי ותגובש ביחד אתך ובתיאום עם המנחה שלך.
  • הגשת מועמדות למשרות אקדמיות באוניברסיטה הינה פקולטטית. במקביל ל"קול קורא" של הפקולטה לרפואה נפתחו "קולות קוראים" לפקולטות ולבתי ספר אחרים באוניברסיטה , בתחומי הנוירוביולוגיה, מדעי החיים, חקלאות, מדעי המחשב ועוד.​​​
אנחנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, של חברות וחברי הסגל בפקולטה, ולקלוט חברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת
We are interested to increase diversity, broadly defined, and recruit new faculty members representing a diverse multicultural society
نريد زيادة التنوّع، بالمعنى الواسع للكلمة، في أعضاء الهيئة التدريسيّة، عبر استيعاب أعضاء جدد في الطاقم الّذين يمثلون مجتمعًا متعدّد الثقافات

×