כניסה
משרות אקדמיות
משרות אקדמיות בפקולטה לרפואה
הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרות במסלול האקדמי.

תחומי המחקר כוללים:

ביה"ס לרוקחות

בית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמין בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרות במסלול האקדמי  לשנת הלימודים האקדמית תשפ"א.

על המועמדים למשרה להיות בעלי תואר דוקטור Ph.D. במדעים בעדיפות לכימיה של תרופות, מדעי הרוקחות  ופרמקולוגיה. כמו כן, קיימת  חשיבות רבה להתנסות משמעותית ופורייה במחקר בתר-דוקטורט.
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר בעל זיקה למחקר תרופתי על כל גווניו, מחויבות להוראה ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך.
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות במסגרת תכניות ההוראה של תואר ראשון ותארים מתקדמים.

ביה"ס לסיעוד

בית הספר לסיעוד ע"ש הנרייטה סאלד בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים, מזמין בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרה במסלול האקדמי לשנת הלימודים האקדמית תשפ"א.
על המועמדים למשרה להיות אחיות/ים, בעלי תואר בוגר או מוסמך בסיעוד ותואר דוקטור (Ph.D) מאוניברסיטה מחקרית מוכרת בתחומים של סיעוד, בריאות חינוך, פסיכולוגיה וכדומה.   
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר, מחויבות להוראה, ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך בתחומי הסיעוד.
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות, במסגרת תכניות ההוראה לתואר בוגר ולתארים מתקדמים.

ביה"ס לריפוי בעיסוק

בית הספר לריפוי בעיסוק בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמין בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרה במסלול האקדמי  לשנת הלימודים האקדמית תשפ"א תחולת המינוי: 1 ביולי, 2020 (סמסטר א') או 1 בדצמבר, 2020 (סמסטר ב').
על המועמדים למשרה להיות בעלי תואר דוקטור (Ph.D) מאוניברסיטה מחקרית מוכרת בתחומים של ריפוי בעיסוק, בריאות הציבור, מדעי הקוגניציה, פסיכולוגיה וכדומה. עדיפות תינתן לבעלי תואר בוגר בריפוי בעיסוק (.B.O.T).
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר, מחויבות להוראה, ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך בתחומי הריפוי בעיסוק.
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות, במסגרת תכניות ההוראה לתואר בוגר ולתארים מתקדמים.
 
בתום דיון ראשוני במועמדים בוועדת החיפוש הפקולטטית תיבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות:

בנושאים אקדמיים: 
פרופ' אבי דומב, מנהל בית הספר לרוקחות | דוא"ל: avid@ekmd.huji.ac.il
ד"ר מיכל ליברגל, ראש החוג לסיעוד | דוא"ל: michall2@hadassah.org.il
פרופ' נעמי וינטראוב, מנהלת בית הספר לריפוי בעיסוק | דוא"ל: naomi.weintraub@mail.huji.ac.il
בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט , לשכת דיקן: kathias@savion.huji.ac.il
אנחנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, של חברות וחברי הסגל בפקולטה, ולקלוט חברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת
We are interested to increase diversity,broadly defined, and recruit new faculty members representing a diverse multicultural society
نريد زيادة التنوّع، بالمعنى الواسع للكلمة، في أعضاء الهيئة التدريسيّة، عبر استيعاب أعضاء جدد في الطاقم الّذين يمثلون مجتمعًا متعدّد الثقافات
×