כניסה
משרות אקדמיות
משרות אקדמיות בפקולטה לרפואה

קול קורא למשרה אקדמית של בית הספר לבריאות הציבור

בית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמין בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרה במסלול האקדמי בתחום הביוסטטיסטיקה לשנת הלימודים האקדמית 2021-2022.
על המועמדים למשרה להיות בעלי תואר דוקטור Ph.D.  בביו-סטטיסטיקה, סטטיסטיקה, סטטיסטיקה יישומית או תחומים משיקים. כמו כן, קיימת  חשיבות רבה להתנסות משמעותית ופורייה במחקר בתר-דוקטורט.
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על מצוינות במחקר בעל זיקה לתחום הביו-סטטיסטיקה, מחויבות להוראה ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך.
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות במסגרת תכניות ההוראה של ביה"ס.
בתום דיון ראשוני בוועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה, תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.
לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות: 
בנושאים אקדמיים: פרופ' יהודה ניומרק, ראש בית הספר לבריאות הציבור. דוא"ל: dirsph@savion.huji.ac.il
בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט, לשכת דיקן. דוא"ל:   kathias@savion.huji.ac.il

הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה בזאת להגיש מועמדות למשרות הבאות​:

*המשרה של מנהל/ת המרכז לחינוך רפואי היא משרה במסלול הנלווה ללא קביעות

הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה בזאת מועמדים/ות מובילים/ות בתחום הווירולוגיה להגיש מועמדות למשרה במסלול האקדמי בדרגת מרצה בכיר / פרופסור חבר / פרופסור מן המניין לשנה"ל תשפ"א

לאור האתגר העולמי, החלטנו באוניברסיטה העברית ובפקולטה לרפואה לתת עדיפות גבוהה למחקר בתחום הווירולוגיה ולבנות תשתית מודרנית למחקר זה. אנו נמצאים בשלבים מתקדמים להקמתן של מעבדות ביולוגיות למחקר פתוגנים בתקן וברמת בטיחות גבוהה (מעבדות BSL3 ו- ABSL3).

על המועמדים למשרה להיות בעלי תואר MD ו/או Ph.D. אשר מנהלים תכנית מחקר מובילה ותחרותית בתחום הווירולוגיה. כמו כן, אנו מעודדים קלינאים-חוקרים המעוניינים לשלב קריירה קלינית יחד עם מחקר קליני, להגיש מועמדות למשרה זו. נושא משרה זו צפוי לשמש כמנהל המעבדות הביולוגיות ובנוסף, הפקולטה תעמיד לרשותו שטח מעבדה ומשרד וחבילת קליטה אטרקטיבית.

הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר בתחום הווירולוגיה, מחויבות להוראה ועל הפוטנציאל של המועמד להוביל מחקר מקורי פורץ דרך.

אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, מחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות במסגרת תכניות ההוראה של תואר ראשון ותארים מתקדמים.

בתום דיון ראשוני במועמדים בוועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.

הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה מועמדות/ים מובילות/ים להגיש מועמדות למשרות במסלול האקדמי בדרגת מרצה / מרצה בכיר לשנה האקדמית תשפ"ב

תחומי המחקר כוללים:

מכון למחקר רפואי ישראל-קנדה (IMRIC)

מדעים ביו-רפואיים, הכוללים (אך לא מוגבלים ל): ביולוגיה התפתחותית, ביולוגיה מערכתית (ביואינפורמטיקה), נוירוביולוגיה, ביולוגיה תאית ומולקולארית, ביוכימיה ומטבוליזם, פיזיולוגיה, אימונולוגיה ומיקרוביולוגיה (ובמיוחד וירולוגיה ופרזיטולוגיה).
השנה, הפקולטה לרפואה מעוניינת להעצים את מובילותה בתחומי המיקרוביולוגיה (ובמיוחד וירולוגיה ופרזיטולוגיה), חקר הסרטן והאימונולוגיה ולפיכך מעודדת הגשת מועמדות בתחומים אלה.

ביה"ס לרוקחות

מדעי הרוקחות, דרכי וצורות מתן תרופות, תיעול תרופות לאברי מטרה, ננו-רפואה וננו-רוקחות, רוקחות פיזיקלית, מחקר תרופתי (פרמצבטי) וכימיה תרופתית.
על המועמד/ת להיות בעל תואר דוקטור (PhD, MD) אשר הדגים מצוינות ויצירתיות בלימודי הדוקטורט ובהשתלמות הבתר-דוקטורט בחו"ל. מצופה מהמועמדים שייקלטו, לקיים תכנית מחקר עצמאית ותחרותית ולהשתתף בהוראת תלמידי בוגר ותלמידים לתארים מתקדמים.​
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר בעל זיקה למחקר תרופתי על כל גווניו, מחויבות להוראה ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך.
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות במסגרת תכניות ההוראה של תואר ראשון ותארים מתקדמים.
בתום דיון ראשוני במועמדים בוועדת החיפוש הפקולטטית תיבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות:

בנושאים אקדמיים: 
פרופ' אבי דומב, מנהל בית הספר לרוקחות | דוא"ל: avid@ekmd.huji.ac.il
בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט , לשכת דיקן: kathias@savion.huji.ac.il

לתשומת לבכם

  • אנחנו מבינים שהמגפה העולמית השפיעה על קצב ההתקדמות של מועמדים פוטנציאליים. לכן, באופן יוצא מהכלל, נשקול השנה לעומקן גם פניות של מועמד/ת שהפרויקט שלהם נמצא בשלבים סופיים, אך טרם התקבל לפרסום. במצב כזה המועמד/ת עשויים להתבקש להעביר לידינו קבצים רלבנטיים כתחליף למאמר שפורסם. לנקלטים פוטנציאליים שיחפצו בכך תוצע תכנית שתאפשר השלמה מיטבית של פרויקט הפוסטדוקטורט. תכנית כזו עשויה בין השאר לכלול המשך הפוסטדוקטורט במעבדת האם ודחיית הקליטה בפקולטה בשנה, או קליטה בפקולטה כשהשנה הראשונה תתבצע במסגרת של מעבדה מארחת ולא תיספר כפרק זמן לקביעות וקידום. מטבע הדברים תכנית כזו תותאם באופן אישי ותגובש ביחד אתך ובתיאום עם המנחה שלך.
  • הגשת מועמדות למשרות אקדמיות באוניברסיטה הינה פקולטטית. במקביל ל"קול קורא" של הפקולטה לרפואה נפתחו "קולות קוראים" לפקולטות ולבתי ספר אחרים באוניברסיטה , בתחומי הנוירוביולוגיה, מדעי החיים, חקלאות, מדעי המחשב ועוד.​​​

הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרת מנהל/ת מקצועי/ת למרכז לחינוך רפואי

נושא/ת משרה זו יעבוד/תעבוד בתיאום מלא עם דיקן הפקולטה ובשיתוף פעולה עם בעלי תפקידים בתחום ההוראה, כדי לקדם את נושא ההוראה והלמידה בפקולטה לרפואה (סגן דיקן להוראה, יו"ר הוועדה לחינוך רפואי, ראשי וועדות ההוראה, וכד').

תחול​ת המינוי

שנת הלימודים תשפ"א

הגדרת הת​​פקיד

המועמד יהיה אחראי על פעולת המרכז לחינוך רפואי בתחומים הבאים: מדיניות חינוכית פקולטטית לרבות תכניות לימודים, שיטות הוראה, שיטות הערכה, שימוש בטכנולוגיה בהוראה ופיתוח סגל. מהמועמד יידרש גם להשתתף בהוראה.

דרישות התפקיד

על המועמד להיות בעל תואר דוקטור MD ו/או PhD. בנוסף, עליו להיות בעלי רקע וניסיון מוכח בתחום החינוך הרפואי, יכולת הובלת צוות מקצועי, ליווי תהליכים וקידום פרויקטים.
העסקה במינוי במסלול האקדמי הנלווה ובהיקף של חצי משרה.

המועד האחרון להגשת מועמדות: 15.02.2021

אנחנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, של חברות וחברי הסגל בפקולטה, ולקלוט חברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת
We are interested to increase diversity,broadly defined, and recruit new faculty members representing a diverse multicultural society
نريد زيادة التنوّع، بالمعنى الواسع للكلمة، في أعضاء الهيئة التدريسيّة، عبر استيعاب أعضاء جدد في الطاقم الّذين يمثلون مجتمعًا متعدّد الثقافات
×