כניסה

​תואר דוקטור (​PhD)

​עיקרי התוכנית

מטרת תוכנית ה-PhD בסיעוד היא לפתח חוקרים עצמאיים במדעי הסיעוד. תואר שלישי מחקרי מקנה לבוגרים מיומנויות של זיהוי וניסוח בעיית/שאלת מחקר משמעותית, פיתוח מיומנויות תיאורתיות ומתודולוגיות מחקריות, ויכולת לקשר את המחקר שנערך לעולם הידע בתחום. בוגרי התכנית לתואר שלישי בסיעוד יהוו קבוצת חוקרים שיתרמו לפתוח ידע ייחודי המתאים לצרכי הציבור בישראל ולפיתוח מקצוע הסיעוד בארץ ובעולם. 
היום קיים חסר משמעותי בסגל אקדמי בבתי הספר לסיעוד בארץ, ולכן הביקוש והצורך לאחים/יות עם תואר שלישי בסיעוד גבוה. ברוח מדיניות האקדמיזציה בסיעוד, נפתחו בשנים האחרונות בארץ מספר רב של מכללות ותוכניות לימוד לתארים אקדמיים בסיעוד. הצפי הוא שלבוגרי התוכנית יהיו אפשרויות העסקה רבות כאנשי סגל מחקרי והוראתי כמו גם לתפקידי ניהול בכירים במערכות הבריאות ברחבי הארץ.
nursingPHD.jpg

אודות התוכנית

תוכנית הלימודים עומדת בדרישות של הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית.
במהלך הלימודים, על כל תלמיד לפתח ולבצע מחקר מהתחלתו ועד לפרסומו בתחום ספציפי בסיעוד. על כל תלמיד לבחור מנחה ראשי או משני שהיא אחות מוסמכת מתוך הסגל האקדמי של ביה"ס לסיעוד המורשה להנחות תלמידי דוקטור.
במסגרת התוכנית, על כל תלמיד ללמוד לפחות 12 נקודות זכות של קורסים ברמה של תואר שני ומעלה בתחומים הרלוונטיים לנושא הנחקר. תוכנית הקורסים כוללת קורס חובה, קורסי מתודולוגיה וקורסים נוספים הנקבעים על ידי המנחים והוועדה המלווה, המורכבת מהמנחה/ים ולפחות עוד שני אנשי סגל אקדמיים הקשורים לנושא המחקר.
הקורסים המתודולוגיים כוללים לפחות שני קורסים בשיטות מחקר וסטטיסטיקה מתקדמים. תלמיד החסר את הרקע האקדמי המתאים שיאפשר לו ללמוד בקורסים המתקדמים בסיעוד בשיטות מחקר או בסטטיסטיקה, ישלים את החסר על פי הדרישות שיקבעו ע״י הוועדה המלווה. כל תלמיד מחויב ללמוד גם קורס חובה, שהינו סמינר מחקר של תלמידי הדוקטור של החוג.
כל הצעת מחקר נבדקת ע"י וועדה תחומית שתורכב מחברי החוג שאינם בוועדה המלווה של הסטודנט. הקמת הוועדה המלווה ואישור תוכנית הלימודים על ידי הוועדה המלווה ייעשה עד 18 חודש מהקבלה לשלב א' לקראת המעבר לשלב ב'.

פירוט הקורסים

קיים קורס חובה אחד בחוג - קורס סמינר מחקר לתלמידי הדוקטורט של החוג בשם
הבסיס המדעי של הסיעוד. בנוסף, על כל סטודנט ללמוד לפחות שני קורסים בשיטות מחקר וסטטיסטיקה מתקדמים. בחירת שאר הקורסים לפי דרישות המנחים ואישור הוועדה המלווה

תנאי קבלה

תנאי הקבלה לתוכנית בהלימה תנאי הקבלה המקובלים ללימודי דוקטור באוניברסיטה העברית: ממוצע ציונים בתואר שני מחקרי של 85 ומעלה; ציון 85 ומעלה בעבודת התזה; וציון 85 ומעלה על מבחן הגמר; תעודת אחות מוסמכת; פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה; ושתי המלצות מאנשי סגל אקדמי; אחד ממכתבי ההמלצה יהיה ממנחה עבודת התיזה בתואר השני.
על כל מועמד לעבור בהצלחה ראיון קבלה על ידי הוועדה התחומית של התוכנית (יו"ר התוכנית או מישהו מטענו ועוד 2 אנשי סגל אקדמי בכיר בחוג).

מידע על מלגות

קיימות מלגות לתלמידי דוקטורט באוניברסיטה העברית ובחוג לסיעוד

נהלי הרשמה

ההרשמה דרך הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה דרך האתר

בעלי תפקידים

ראש החוג לסיעוד: ד"ר מיכל ליברגל
ראש התוכנית לתואר שלישי: ד"ר אנה וולסקי-רובל
מזכירות סטודנטים: גב' מילי לבקוביץ

יצירת קשר

מזכירות סטודנטים: גב' מילי לבקוביץ, טלפון 02-677-7151, דוא"ל: milil@hadassah.org.il
×