כניסה
Tenure Track positions
משרות אקדמיות של ביה"ס לסיעוד
בית הספר לסיעוד ע"ש הנרייטה סאלד בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים, מזמין בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרה במסלול האקדמי לשנת הלימודים האקדמית תשפ"א.
על המועמדים למשרה להיות אחיות/ים, בעלי תואר בוגר או מוסמך בסיעוד ותואר דוקטור (Ph.D) מאוניברסיטה מחקרית מוכרת בתחומים של סיעוד, בריאות חינוך, פסיכולוגיה וכדומה.
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר, מחויבות להוראה, ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך בתחומי הסיעוד.
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות, במסגרת תכניות ההוראה לתואר בוגר ולתארים מתקדמים.
בתום דיון ראשוני במועמדים בוועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה  תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות:

בנושאים אקדמיים: ד"ר מיכל ליברגל, ראש החוג לסיעוד | דוא"ל: michall2@hadassah.org.il
בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט , לשכת דיקן | דוא"ל: kathias@savion.huji.ac.i

המועד האחרון להגשת מועמדות 21.05.2020

אנחנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, של חברות וחברי הסגל בפקולטה, ולקלוט חברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת
We are interested to increase diversity,broadly defined, and recruit new faculty members representing a diverse multicultural society
نريد زيادة التنوّع، بالمعنى الواسع للكلمة، في أعضاء الهيئة التدريسيّة، عبر استيعاب أعضاء جدد في الطاقم الّذين يمثلون مجتمعًا متعدّد الثقافات
×