כניסה

ד"ר יואב שאול: לעצור את התפתחות הסרטן

דר
לכל תא בגופנו יש מנגנון פנימי המסוגל לייצר מולקולות קטנות הדרושות על מנת לספק דרישות תאיות ספציפיות. היכולת של תאים לשנות מולקולות קטנות מוגדרת כמטבוליזם, והאנזימים שמשנים מולקולות קטנות נקראים אפוא "אנזימים מטבוליים".
רוב סוגי הסרטן מתחילים כשהם מציגים התנהגות שהיא לרוב פחות תוקפנית והם מגלים רגישות לתרופות. עם זאת, ככל שעבר הזמן, הגידול משתנה והופך לאגרסיבי, וכולל יכולת לייצר גרורות ולפתח עמידות לתרופות. למרבה הצער, תאים סרטניים אגרסיביים אלה הנם קטלניים ביותר. מכאן שעצירת התקדמותם של גידולים בשלב הראשוני יותר יכולה למנוע את השתרשות המחלה בגוף.
במעבדה שלי, אנחנו בוחנים האם חילוף החומרים ממלא תפקיד חיוני ביכולת של תאים סרטניים לרכוש מאפיינים אגרסיביים יותר. עד כה, חשפנו קבוצה של אנזימים מטבוליים שפעילותם חיונית ליכולתו של התא לעבור למצב אגרסיבי, אך תפקידם המדויק עדיין אינו ברור. הבנת תפקודם של אנזימים מטבוליים אלה תבהיר אפוא את המנגנונים בתא, החיוניים ליכולתם של תאי הסרטן להיות אגרסיביים יותר. הבנה זו תשפוך אור חדש על תחומים שלא נחקרו עדיין בביולוגיה של מחלת הסרטן, והינה בעלת פוטנציאל יישום במחקר הבסיסי ובהמשך בטיפול בחולה, במטרה לפתח תרופות נגד סרטן שיישמרו על התאים הסרטניים בצורה פחות תוקפנית.
×