כניסה

החזון שלנו

הרפואה עוברת מהפך בשנים האחרונות ודומה שרק המחלות לא השתנו. הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית מחנכת את דור העתיד של המדענים, הרופאים, אנשי הסיעוד, המרפאים בעיסוק, אנשי בריאות הציבו​​ר והרוקחים. הפרדיגמה המשתנה בטיפול בחולה מרפואה מסורתית של ניסיון וטעיה לרפואה מותאמת אישית, מחייבת שינויים בתכניות הלימודים ובשיטות הלימוד. 

הרפואה המותאמת אישית מחייבת ה​כרת הייחודיות של כל חולה מה שמחייב מחקר תרגומי מקיף, בניית מאגר של נתוני עתק על מספרים גדולים מאוד של אנשים בריאים וחולים, יכולות מחשוב ליצירת מאגר כזה, יכולת ניתוח ביואינפורמטי של הנתונים, למידת מכונה ובינה מלאכותית . כל אלו יובילו בסופו של לאבחנה מותאמת אישית, טיפול מותאם אישית ולא פחות חשוב מניעה מותאמת אישית.

באוניברסיטה העברית בכלל ו​בפקולטה שלנו בפרט, יש את כל הדרוש לקידום התהליך בארץ ובעולם ואנו מאמינים כי מציון תצא תורה.


עקרונות תכנית הלימודים החדש​ה בבית הספר לרפואה שהחלה בשנת תשע"ז

·         הקניית בסיס במדעים מדויקים וביולוגיה (שנה א')

·         הוראת הקורס אדם ורפואה (שנים א׳-ג׳)

·         רפואה בקהילה (שנה ב׳)

·         הוראה אינטגרטיבית של גוף האדם הבריא על פי מערכות (שנה ב׳)

·         הוראה אינטגרטיבית של מ​חלות האדם (שנה ג׳)

·         הוראה של "יחסי גומלין בין מערכות הגוף בבריאות ובחולי״ (סוף שנה ג')

·         שילוב דגשים לבחירה בתכנית הלימודים הפרה קלינית. לימוד דגש יקנה בסיס לתלמיד להשלים לימודים לתארים MD-MSc, MD-PhD או MD-MPH בהתאם לחובות  ​ הלימוד באוניברסיטה לתארים אלו.

·         לימודים קליניים בקבוצות קטנות ליד מיטת החולה.​


שיטו​ת לימוד חדשות

דגש על לימוד עצמי והקניית יכולות למידה ע"י תקשוב קורסים, ולמידה המדגישה פתרון בעיות בקבוצות קטנות או במסגרת רחבה בשיטת הוראת קבוצה וכן למידה באמצעו​ת מבחנים קליניים ​אובייקטיביים מובנים.


דגשים

התק​​דמות הר​​פואה לרפואה דיגיטלית מחייבת לימוד תכנים הקשורים לכך בתוך תכנית הלימודים של כל בתי הספר של הפקולטה.

בנו​​סף אנו מעודדים מאוד מסלולים הנדרשים לפיתוח הרפואה המותאמת אישית:

·         מסלול MD-PhD MD-MSc

·         מסלול MD-MPH

·         בשנת תשע"ט הקמנו את מסלול סגול לרפואה חישובית שבה סטודנטים לרפואה לומדים  במסגרת התואר הראשון רפואה ומדעי המחשב

·         אנו בתהליך הקמה של מסלול חדש ליזמות וחדשנות


×