כניסה
רופאה עם לב
מרפאת הסטודנטים של הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית והמרכז הרפואי הדסה הינה יוזמה של סטודנטיות וסטודנטים לרפואה, שמטרתה להעניק שירותים רפואיים לקהילה חסרת המעמד בירושלים ובסביבתה שאין בידה ביטוח בריאות ונגישות לשירותים רפואיים. המרפאה פועלת לחשוף את הקהילה הרפואית בירושלים לאוכלוסיות חסרות המעמד ולאפשר לסטודנטים להעשיר את החשיפה הקלינית והתרבותית שלהם ע"י לקיחת חלק פעיל בטיפול הרפואי כחלק מתוכנית הלימודים שלהם.
הקמת המרפאה במסגרת הפקולטה לרפואה ובמרכז הרפואי הדסה הינה עדות לרצון של מוסדות אלו ושל הסטודנטים והסטודנטיות לנקוט עמדה מוסרית וערכית משמעותית, לפיה לכל אדם מגיעה הזכות הבסיסית לקבל שירותי רפואה, ללא תלות במעמדו.
המרפאה החלה את פעילותה בשנת 2021 ופעילותה מבוססת התנדבות – רופאות ורופאים, סטודנטים וסטודנטיות ועוד.
אנו מזמינים אתכם ואתכן להיות שותפים שלנו ולתמוך בנו!
×