כניסה

תכנית לימודים רב-תחומית בגנומיקה וביואינפורמטיקה לתלמידים לקראת תואר מוסמך (5881)

​עיקרי התכנית

מטרת התוכנית להקנות לתלמידים לתואר מוסמך כלים תיאורטיים וכלים ניסויים לחקר תהליכים בגנום השלם, תוך הכשרתם בתחומי הגנטיקה, הפרוטאומיקה והמחשבים.
תכנית הלימודים בגנומיקה וביואינפורמטיקה כוללת היבטים מתחומי מדעי הטבע, רפואה וחקלאות.
DNA

תנאי קבלה

רשאים להציג את מועמדותם תלמידים שסיימו לימודי "בוגר" בציון ממוצע 85 לפחות באחד מהתחומים הבאים: מדעי הטבע, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מדעי הרפואה וחקלאות. לתכנית יתקבלו תלמידים שיבחרו על סמך מיון מוקדם. התכנית מחייבת קבלה ללימודים באחד מחוגי הפקולטאות למדעי הטבע, החקלאות או הרפואה. במהלך השנה הראשונה על התלמיד/ה להתקבל לעבודת מחקר בהנחיית חבר סגל אקדמי.

לימודי השלמה

בגלל האופי האינטרדסיפלינארי של התכנית, תלמידים בעלי תואר בוגר בתחום מסוים ידרשו ללימודי השלמה בתחומים החסרים להם. לפיכך, תלמידים בעלי רקע במדעי החיים, מדעי הרפואה, או חקלאות ידרשו להשלים קורס יסוד במדעי המחשב ואילו תלמידים עם רקע במדעי המחשב ידרשו להשלים קורסי יסוד במדעי החיים. לימודי ההשלמה יעשו תוך כדי הלימודים לתואר השני. תלמידים עם רקע במדעי המחשב ובמדעי החיים יהיו פטורים מלימודי השלמה.

תוכנית הלימודים

הלימודים כוללים מחקר שמהווה את עבודת הגמר, בהדרכת אחד ממורי החוג הרלוונטי, וכן השתתפות בקורסים בהיקף 15 נ"ז (המהוים חלק מסך הנ"ז הנדרשים למוסמך בחוג בו רשומים התלמידים).
בכל אחד ממסלולי הלימוד בתחום הגנומיקה, יידרשו התלמידים להשתתף בקורסים הייחודיים לתכנית (ראה בהמשך). מכלל הקורסים האלה, יהוו הקורסים של לימודי היסוד דרישת חובה. ההשתתפות בקורסי ההתמחות תותאם לתוכנית המחקר של כל תלמיד בתיאום עם יועצי התוכנית. שאר נקודות הזכות ייבחרו מקורסים מתחום הביולוגיה, החקלאות, מדעי הרפואה או המחשבים. תוכנית הלימודים תכלול גיוון רב-תחומי כמרכיב חובה, כך שבכל תוכנית יהיו קורסים מתחומי הביולוגיה והמחשבים כאחד. לתוכנית יהיו שני יועצים ותוכנית הלימודים של כל תלמיד תובא לאישורם.

לימודי יסוד

94510
מבוא לביואינפורמטיקה- מורחב​
5
81817
מבנה ותפקיד של מולקולות ביולוגיות
4
ואחד מבין:
88895
סטטיסטיקה מעשית באמצעות R
4
81808
ניתוח ממוחשב של נתונים גנומיים
6

לימודי התמחות

76553
גנומיקה חישובית
3
76558
אלגוריתמים בביולוגיה חישובית
3
81865
מרשתות למולקולות
5
73527
שונות ברצף ה DNA ויישומה
3
52311
עיבוד נתונים בסטטיסטיקה מודרנית
4
81855
סדנה בביולוגיה חישובית מבנית
5
76564
גנומיקה של תאים בודדים- מניסוי לאנליזה
4
72920
ביוסטטיסטיקה מתקדמת
3
98449
נושאים מתקדמים בניתוח נתונים ברפואה
2
98824
רפואה מותאמת אישית בסרטן ומחלות ניורו
2
73953
אינטראקציה בין תזונה לגנום
2
94615
השלכות המהפכה הגנומית על הרפואה והמחקר
4
94812
רפואה מולקולרית ואונקוגנומיקה
4
94691
מבוא לביולוגיה מערכתית
2
בנוסף, תלמידים מרקע של מדעי המחשב יוכלו לקחת קורס אחר במדעי החיים ותלמידים מרקע של מדעי החיים יוכלו לקחת קורס נוסף במדעי המחשב או סטטיסטיקה (כפוף לאישור ראש התוכנית).

לימודי השלמה

תלמידים בעלי תואר בוגר בתחום מסוים ישלימו קורסים בסיסיים מתחומים אחרים כמפורט להלן. תלמידי תואר בוגר יוכלו להשתתף בקורסים אלה, כבר במהלך שנת הלימודים השלישית. תלמידי בוגר במסלול המשולב מדעי החיים ומדעי המחשב יהיו פטורים מלימודי ההשלמה. לימודי השלמה "חובה" לא ייחשבו במניין הנקודות לתואר.

לימודי השלמה לתלמידי ביולוגיה, מדעי הרפואה וחקלאות

לימודי חובה

67101
מבוא למדעי המחשב – רגיל
7

לימודי השלמה לתלמידי מחשב, מתמטיקה, פיסיקה, סטטיסטיקה

לימודי חובה

72155
מבוא לגנטיקה
5.5
או
94627
מבוא לגנטיקה כללית
4
וגם
72332
מבוא לביולוגיה מולקולרית
5
או
94668
ביוכימיה, החומר התורשתי והתבטאותו
6

ראשי התכנית

פרופ' אורה פורמן
טלפון: 02-6757094
פרופ' איתמר סימון
טלפון: 02-6758544

מזכירות התכנית

מדעים ביו-רפואיים, טלפון: 02-6758186, 02-6757526


×