כניסה

תארים מתקדמים בחוג לביוטכ​נולוגיה - ​
​תואר מוסמך ותואר דוקטורט ייחודי​​

​עיקרי התכנית

ביוטכנולוגיה היא הפעילות המדעית האינטגרטיבית של מיקרוביולוגיה, ביוכימיה, הנדסה ביוכימית וביולוגיה מולקולרית.
תכנית הלימודים מיועדת להכשיר תלמידים ברמה גבוהה הן לקראת האפשרות של ניהול וביצוע מחקר ופיתוח עצמאיים בתחומי הביוטכנולוגיה והן לקראת האפשרות של השתלבות בתעשיית ההי-טק העוסקת בפיתוח מוצרים ביולוגיים מתקדמים (כולל תרופות).
החוג הינו בין-פקולטאי ופועל בארבע פקולטות: הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, הפקולטה לרפואה, הפקולטה לרפואת שיניים והפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה. מטרת הלימודים היא לספק לתלמיד את הכלים הבסיסיים הדרושים למדען העוסק בפיתוחים טכנולוגיים או לנושא משרה אחראית בתעשייה. תלמידי החוג יבצעו מחקרים בהקשר ביוטכנולוגי. תלמידים מצטיינים יוכלו להמשיך במסלול ישיר לדוקטורט.
מסיימי החוג יהיו בעלי רקע רחב ומעודכן בנושאים העיקריים של הביוטכנולוגיה, עם מומחיות בשטח ספציפי של הביוטכנולוגיה. הם יהיו בעלי הכשרה מצומצמת במנהל, אך בעלי שפה משותפת עם אנשי הנדסה ומנהל בתעשייה.
biotechnologyGeneral.jpg

תואר מוסמך

תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדות לחוג מועמדים עם תואר ראשון בציון 80 לפחות בתחומים ביולוגיים, או במדעים מדויקים. מועמדים בעלי תואר בוגר שהכשרתם הקודמת אינה מספיקה לתחום הביוטכנולוגיה יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת של החוג ועשויים להידרש ללימודי השלמה. מספר המקומות בחוג מוגבל.

מועמדים ללימודי השלמה

מועמדים, ללא רקע בביולוגיה, המעוניינים להתקבל ללימודי השלמה, יתבקשו לעבור ועדת קבלה כחלק מתהליך ההרשמה.

מדריך לעבודת המחקר

על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר, מתוך רשימת חברי החוג, כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים. רשימת חברי החוג מופיעה באתר האינטרנט של החוג לביוטכנולוגיה. יש להביא אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר במסגרת הלימודים בחוג (איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לחוג). רשימת חברי החוג מורכבת מחוקרים מהפקולטות שבמסגרתם פועל החוג (חקלאות, רפואה, רפואת שיניים ומדעי הטבע).

מלגות

תלמידים בחוג יקבלו מלגות על-פי הקריטריונים המקובלים בפקולטה בה הינם מבצעים את עבודת המחקר.

תואר דוקטורט

מסלול לתואר כפול - PhD-MBA דוקטורט בביוטכנולוגיה ותואר מוסמך במנהל עסקים
הסטודנטים בתכנית ילמדו לדוקטורט ניסויי (מחקרי) בנושאים הקשורים לביוטכנולוגיה שיתבצע באחת הפקולטות הניסוייות באוניברסיטה העברית.
התכנית היא לתואר כפול (PhD-MBA) עם בית הספר למנהל עסקים, אשר חלקה יינתן כבר מהשנה הראשונה (קורסי השלמה בכלכלה) ועיקר הלימודים ירוכזו לקראת סוף הדוקטורט.
תהיה חפיפה מינימלית בין דרישות הקורסים של הדוקטורט ללימודי ה- MBA בכדי להבטיח כי שני התארים יסתיימו במקביל (הדוקטורט יסתיים ראשון והתואר השני במנהל עסקים אחריו).
תוכנית המשותפת תהיה חפיפה חלקית בין התכניות:
בשנה הראשונה והשנייה, עד למעבר לשלב ב' לדוקטורט, ישלימו משתתפי התכנית 6 נ"ז של לימודי כלכלה ו- 4 נ"ז בתחום המחקר.
החל מהמעבר לשלב ב' של הדוקטורט, יילמדו 44 נ"ז של לימודי ה- MBAוכן 2 נ"ז נוספות בתחום המחקר. כמחציתם יילמדו בשנה החמישית של התכנית.
רק בשנה החמישית, עם עמידה ביעדי המחקר ובהמלצת המנחה תפתח בפועל תכנית ה- MBA אליה יוזנו הקורסים. כך שבפעול התוכנית לתואר כפול מאפשר לסיים את לימודי התארים בסך של 56 נ"ז בלבד.
לסטודנטים בתוכנית תעמוד הזכות לבחור ללמוד באחת מהתמחויות של מנהל עסקים: ביו-מד, מימון, ביג-דאטה, אסטרטגיה והתמחויות נוספות.
הסטודנטים יחויבו בכל קורסי החובה במנהל עסקים כחלק מהתוכנית. הלימודים יתקיימו בימי חמישי ושישי (מתאים לאנשים עובדים) בקמפוסים של האוניברסיטה העברית בירושלים ורחובות.
סטודנטים שהתחילו את לימודיהם לפני תחילת התוכנית יהיו רשאים להצטרף באישור המנחה. הסטודנטים יירשמו תחת החוג לביוטכנולוגיה, חוג 890.
לאחר רישום ראשי לדוקטורט בביוטכנולוגיה ומציאת המנחה, הסטודנטים המתאימים יקבלו אישור להצטרף לתוכנית המשולבת בבית הספר למנהל עסקים. הרישום בפועל יהיה בשנה החמישית של הדוקטורט.
העלות היא 200% לתואר המוסמך כולו ו- 100% לתואר הדוקטורט כולו.
קבלת סטודנטים לתואר השני במנהל עסקים תהיה לפי הקריטריונים הקיימים של בית הספר למנהל עסקים.
תלמידי מחקר – הסטודנטים יכולים להגיש בקשה להתקבל ללא GMAT.

הרשמה לתואר המוסמך

סדרי ההרשמה הינם זהים לכל תלמידי החוג לביוטכנולוגיה - מהפקולטה לחקלאות, מהפקולטה למדעי הטבע ומהפקולטה לרפואה

סדרי הרשמה

ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:
א. ברמה אוניברסיטאית מדור רישום וקבלה באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה.
ב. להשלמת ההרשמה על המועמד:
  • למלא טופס הרשמה של הפקולטה למדעי הטבע.
  • לצרף גיליון ציונים רשמי, מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד. הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר (למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע לתואר בוגר).
  • לבוגרי האוניברסיטה העברית: אין צורך בצירוף גיליון ציונים או אישור זכאות לתואר.
ניתן לשלוח את טופס ההרשמה בדוא"ל (ilonag@savion.huji.ac.il).
קבלת תלמידים לחוג מבוססת על מצוינות ומקומות פנויים (מספר התלמידים המתקבלים ללימודים בכל פקולטה מוגבל).
יש להגיש מועמדות עד סוף אוגוסט
בקשות שיוגשו לאחר מכן ידונו במידה ויהיה מקום פנוי במסגרת הפקולטה בה מתכוון המועמד לבצע את מחקרו הפקולטה אליה משתייך המדריך.
ראש החוג, פרופ' בועז תירוש, טל':02-6758730, boazt@ekmd.huji.ac.il
מזכירת החוג, מרגלית פינגרהוט טל: 02-6586006 margalitf@savion.huji.ac.il
×