כניסה

ה​מעבדה לשיקום נוירו-קוגניטיבי

צוות המחקר

פרופ' עדינה מאיר
ד"ר רותי טראוב בר-אילן

דוקטורנטים:​
שלומית רוטנברג-שפיגלמן
ג'רי האן-מרקוביץ
נירית ארז
איילת גופר
אורית פישר
תמר פלי-אלטיט

 

מטרות המעבדה

יעוד המעבדה הינו פיתוח וחקר פרוטוקולים לטיפול בריפוי בעיסוק באוכלוסיות עם מגבלות קוגניטיביות לאורך מעגל החיים. משימות המעבדה כוללות פיתוח כלי הערכה אקולוגיים, ופרוטוקולים של טיפול שמטרתם לשפר השתתפות ואיכות חיים של אוכלוסיות היעד.

 

 

פרוייקטים עיקריים במחקר

  • התערבות קוגניטיבית תפקודית Cog-Fun לילדים ומתבגרים עם הפרעות קשב וריכוז
  • חקר אוכלוסיית סטודנטים עם ADHD לפי מודל העיסוק האנושי והשלכותיה
  • חקר תהליכי החלמה בקרב מבוגרים עם ADHD
  • התערבות קבוצתית מבוססת עיסוק לקשישים המדווחים על בעיות זיכרון ביומיום
  • טיפול מטה-קוגניטיבי תפקודי למבוגרים עם פגיעה מוחית נרכשת קלה
  • פיתוח כלי הערכה פיקטוריאלי להערכה עצמית של תפקודי ניהול ביומיום לילדים
  • פיתוח מבחן ביצועי אקולוגי "מבחן הקומקום" להערכת קוגניציה ביומיום בקרב מבוגרים עם חשד למוגבלות קוגניטיבית בקהילה והתאמתו לאוכלוסיה הרב תרבותית בישראל (חקר גרסה מותאמת לאוכלוסיה הערבית)

 

פרסומים

 

Rotenberg-Shpigelman, S., Rosen, L., & Maeir, A. (in press). Online awareness of functional tasks following ABI: The effect of task experience and associations with underlying mechanisms. Neurorehabilitation>

Stern, A., & Maeir, A. (in press). Validating the Measuring of Executive Functions in Occupational Context for Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). American Journal of Occupational Therapy

Maeir, A., Fisher, O., Traub Bar-Ilan, R., Boas, N., Berger, I., & Landau, Y. E. (2014). Effectiveness of Cognitive Functional (Cog-Fun) occupational therapy intervention for young children with ADHD: a controlled study. American Journal of Occupational Therapy.68(3), 260-267

Stern, A., Malik, E., Pollak, Y., Bonne, O., & Maeir, A. (2014).The Efficacy of Computerized Cognitive Training in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A Randomized Controlled Trial. Journal of Attention Disorders, DOI: 10.1177/1087054714529815

Stern, A., Pollack, Y., Bonne, O., Malik, E., & Maeir, A. (2013). The Relationship between Executive Functions and Quality of Life in Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Attention Disorders. DOI: 10.1177/1087054713504133

Rotenberg-Shpigelman, S., Bar-Haim Erez, A., Nahloni, I.& Maeir, A. (2012) Neurofunctional treatment targeting participation among chronic stroke survivors: A pilot randomized controlled study. Neuropsychological Rehabilitation, 22 (4), 1–18

Connor, L., & Maeir, A. (2011) Putting Executive Performance in a Theoretical Context. Occupational Therapy Journal of Research 31, S3-S8.

Eriksson, G.M., Chung, J. C. C., Beng, L. H., Hartman-Maeir, A., Yoo E., Orellano, E. M., Van Nes, F., De Jonge, D., & Baum, C.M. (2011). Occupations of older adults: A cross cultural description. Occupational Therapy Journal of Research 31, 182-192 . Occupational Therapy Journal of Research 31, 182-192

Hahn-Markowitz, J., Manor, I., & Maeir, A. (2011). Effectiveness of Cognitive-Functional treatmaent for children with attention deficit hyperactivity disorder: A pilot study. American Journal of Occupational Therapy, 65(4), 384-392

Hartman-Maeir , A, Krauss, S., & Katz, N. (2011) Ecological validity of the Multiple Errands Test (MET) upon discharge from a neurorehabilitaion hospital: A prospective study. Occupational Therapy Journal of Research, 31, S38-S46<.

Rotenberg-Shpigelman, S., & Maeir, A.(2011). Participation-Centered Treatment for elderly with Mild Cognitive Deficits: A 'Book Club' group case study. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics 29, 222-32.

Linder-Katz, N., Kroyzer, N., Hartman-Maeir, A., Wertman-Elad, R., & Pollak, Y. (2010). Do ADHD and Executive Dysfunctions, measured by the Hebrew version of Behavioral Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF), Completely Overlap? Child Neuropsychology, 47, 269-275.

Tuchner, M., Meiner, Z., Parush, S., & Hartmen-Maeir, A. (2010). PTSD and QOL in survivors of terrorist attaks. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 47, 269-275.

Tuchner, M., Meiner, Z. , Parush, S., & Hartman-Maeir, A. (2010). Relationships between injury sequelae, participation and quality of life in survivors of terrorist attacks. Occupational Therapy Journal of Research 30, 29-38.

Bar-Haim Erez, A., Rothschild, E., Katz, N., Tuchner, M., & Hartman- Maeir, A. (2009). Executive functioning, awareness and participation in daily life after mild traumatic brain injury: A preliminary study. American Journal of Occupational Therapy, 63, 634-640.

Hartman-Maeir, A.,Baum, M.C.,& Katz, N. (2009). Cognitive Functional Evaluation (CFE) process for individuals with suspected cognitive disabilities. Occupational Therapy in Health Care, 23(1), 1- 23.

Hartman-Maeir, A., Harel, H., & Katz, N. (2009). The Kettle Test- A Brief Measure of Cognitive Functional Performance: Reliability and Validity in Stroke Rehabilitation. American Journal of Occupational Therapy, 63, 592-599.

Hartman-Maeir, A.,Bar-Haim Erez ,A., Ratzon, N., Mattatia, T.,& Weiss, P. (2008). The validity of the Color Trail Test in the pre-driver assessment of individuals with acquired brain injury. Brain Injury, 22 (13-14), 994-998.

Rotenberg-Shpigelman, S., Rappaport, R., Stern, A., & Hartman- Maeir, A. (2008). Content validity and internal consistency reliability of the Behavior Rating Inventory of Executive Function- Adult Version (BRIEF-A) in adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in Israel. Israel Journal of Occupational Therapy, 17(2), H77-H96.

 

פרקים בספרים:

Maeir, A. & Rotenberg-Shpigelman, S. (in press) Cognitive Factors. In C.H. Christiansen, C.M. Baum and J.D. & Bass (Eds.), Occupational Therapy: Performance, Participation, and Well-Being, Slack, Inc.

Levanon-Erez, N., & Maeir, A. (2014). The Teen Cog-Fun model of intervention for adolescents with ADHD. In I. Berger & A. Maeir (Eds.), ADHD- A transparent impairment, clinical, daily-life and research aspects in diverse populations. New York: Nova science publishers.

Maeir, A., Hahn-Markovwitz, J., Fisher, O., & Traub Bar-Ilan, R. (2014). Cognitive Functional (Cog-Fun) intervention for children with ADHD: Theory and practice. In I. Berger & A. Maeir (Eds.), ADHD- A transparent impairment, clinical, daily-life and research aspects in diverse populations. New York: Nova science publishers.

Katz, N., Baum, C., & Maeir, A. (2011). Introduction to cognitive intervention and cognitive functional evaluation. In N. Katz (Ed.), Cognition, Occupation, and Participation Across the Life Span:Neuroscience, Neurorehabilitation, and Models of Intervention in Occupational Therapy, 3rd Edition (pp.1-12). Bethesda MD: AOTA

Katz, N., & Maeir, A. (2011). Higher-level cognitive functions enabling participation: Awareness and executive Functions. In N. Katz (Ed.), Cognition, Occupation, and Participation Across the Life Span: Neuroscience, Neurorehabilitation, and Models of Intervention in Occupational Therapy, 3rd Edition. (pp.13-40). Bethesda MD: AOTA.

Cermak, S. A. & Maeir, A. (2011). Cognitive Rehabilitation of Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. In N. Katz (Ed.), Cognition, Occupation, and Participation Across the Life Span: Neuroscience, Neurorehabilitation, and Models of Intervention in Occupational Therapy, 3rd Edition. (pp. 249-276). Bethesda MD: AOTA.

×