כניסה

​מחקר​

בית הספר לריפוי בעיסוק מהווה משכן לשמונה מעבדות מחקר. המחקר במעבדות משלב מחקר כמותי ואיכותני, ועוסק בממשקים המגוונים שבין העיסוק האנושי, מהיבטיו השונים, לבין הבריאות, הרווחה ואיכות החיים של האדם. המחקר אף חותר להעמיק את הידע וההבנה של הגורמים האנושיים (קוגניטיבייים, פסיכו-חברתיים וסנסו-מוטוריים) והסביבתיים אשר משפיעים על בריאות ותפקוד האדם ועל שיקומו. בנוסף, עוסק המחקר בפיתוח כלי הערכה ופרוטוקולים להתערבות בקרב אוכלוסיות עם מצבי בריאות שונים (אנשים בסיכון, מחלות שונות או עם מוגבלויות שונות) הזקוקים לשיקום, ואף עוקב אחר שינויים במנגנונים המוחיים השונים באדם ובתפקודו בעקבות השיקום והטיפול.
המחקר בבית הספר משלב מחקר קליני ובסיסי. חלק מהמחקרים נערכים במעבדות המחקר ואחרים נערכים בקהילה, בשיתוף עם אנשי חינוך, רווחה או קלינאים. במסגרת המחקר נעשה שימוש בכלים מגוונים הכולל ציוד הדמיה (כגון fMRI, EEG) וטכנולוגיות מתקדמות (כגון, שעונים חכמים, משחקי וידיאו, גרייה מוחית לא פולשנית ומציאות מדומה).
חלק משמעותי מהמחקר בבית הספר לריפוי בעיסוק הוא אינטר-דיסציפלינארי. החוקרים עובדים בשיתופי פעולה עם חוקרים בעלי שם מהארץ ומהעולם, מתחומי דעת נוספים, כגון רפואה, מדעי המוח, פסיכולוגיה, נוירופסיכולוגיה, מדעי המחשב, חינוך ועבודה סוציאלית, מהארץ ומהעולם, המאפשרים שיתוף רעיונות, ידע ושיטות מחקר.
×