כניסה

​תקנון מלגו​​ת

תקנון להענקת מלגות מחיה לתלמידים מצטיינים לתארים מתקדמים בפקולטה לרפואה

מטרת המלגות היא לעודד מצוינות במסלולים המחקריים בפקולטה לרפואה, ולהבטיח לתלמידים מלגה למשך תקופת לימודיהם לתואר מתקדם (משך מתן המלגה מפורט בהמשך).

א. תלמידי מוסמך במסלול המחקרי בלבד! (כולל תלמידי MD/MSc  או MD/MPH)

מלגת המחיה תוענק לתלמידים, שציוני הבוגר שלהם כדלקמן:

 88.00 עד 89.99 – 50% מלגת פקולטה

 90.00 עד 92.99 – 75% מלגת פקולטה

 93 ומעלה​ – 100% מלגת פקולטה

במקביל מתחייב המנחה להשלים את המלגה, לכל אחד מהתלמידים שתוענק לו מלגה, ל- 200%.

חשוב לציין, שהמלגה לתואר מוסמך תוענק למשך שנתיים בלבד.

אין הענקה של מלגת פקולטה לתלמידי המוסמך במסלול הלא-מחקרי.

ב. תלמידי דוקטור (למעט החוג לסיעוד קליני מתקדם שבו אין לימודי דוקטורט):

מלגות המחיה מטעם הפקולטה לדוקטורנטים מצטיינים תוענקנה בהתאם למדרג הציונים הבא:

• ממוצע ציוני הבוגר וציוני הקורסים במוסמך: 90 עד 92.99:

מלגת המחיה מטעם הפקולטה: 50%

במקביל, מתחייב המנחה להשלים את הקף המלגה ל- 150% לפחות.

 ממוצע ציוני הבוגר וציוני הקורסים במוסמך: 93 ומעלה:

מלגת המחיה מטעם הפקולטה: 75%       

במקביל, מתחייב המנחה להשלים את הקף המלגה ל- 150% לפחות.

משך הענקת המלגה לדוקטורנטים הוא ארבע שנים. ראוי לציין, כי הענקת המלגה בשנה השלישית תהיה תלויה במעבר התלמיד לשלב ב' בדוקטורט.

לתלמידי התכנית המשולבת MD/PhD תקנון מלגות נפרד

מספר מקבלי המלגות לחוקר:

2 מסטרנטים +2 דוקטורנטים (או 3 דוקטורנטים) + תלמיד MD/PhD.

תלמידים המקבלים מלגות מורחבות (מלגות רקטור), לא ייספרו במניין זה.

 

גמול על מאמרים:

במטרה לתגמל תלמידים המפרסמים מאמרים במהלך לימודי המוסמך והדוקטורט, ניתן לקבל  תוספת ניקוד לממוצע הציונים, וזאת עפ"י הפירוט הבא:

1. על כל מאמר מחקרי יקבל הסטודנט תוספת של נקודה אחת לממוצע, ועל סקירה (review) - חצי נקודה, ניתן להגיע עד למקסימום של שלוש נקודות.

2. נקודות תינתנה רק למחבר הראשון (first author) של המאמר או למחברים בעלי תרומה שווה  (equal contribution).

3. ייחשבו מאמרים שפורסמו במהלך שלוש השנים האחרונות כחלק מלימודי המוסמך ו/או מאמרים שפורסמו בתקופת הלימודים לדוקטורט.

4. הנקודות תוענקנה למאמרים הנמצאים ב-25% העליונים של ה-Rank בתחום המחקר שעוסק בו המאמר.

5. תלמיד המבקש לזכותו בתוספת נקודות יגיש את המאמר בצירוף תחום המחקר, impact factor ו-Rank למזכירות החוג למדעיים ביורפואיים.

 

×