כניסה

קורסים קליני​​ם

שנה ד​'

96400              הדרכה וליווי שנים קליניות                                                           ללא נ"ז

96401              מבוא לרפואה קלינית חלק ב                                                        8 נ"ז

96410              פנימית                                                                                     10 נ"ז

96420              ילדים                                                                                        8  נ"ז

96430              כירורגיה                                                                                    6 נ"ז

96445              רפואת המשפחה                                                                        4 נ"ז

96450              גריאטריה                                                                                  2 נ"ז

96707              אומנות הריפוי (קורס בחירה)                                                        1 נ"ז

שנה ה'

96501              אפידמיולוגיה ובריאות הציבור- שנה ה                                          4 נ"ז

96502              רפואה פליאטיבית וטיפול בסוף החיים                                          1 נ"ז

96503              מבוא לגניקולוגיה- קורס מקוון                                                     1 נ"ז

96504              מבוא לפסיכיאטריה- קורס מקוון                                                  1 נ"ז

96505              מבוא לנוירולוגיה- קורס מקוון                                                      1 נ"ז    

96506              מבוא לאורתופדיה- קורס מקוון                                                    1 נ"ז

96507              מבוא לעיניים- קורס מקוון                                                           1 נ"ז

96508              מבוא לאונקולוגיה- קורס מקוון                                                     1 נ"ז

96509              בטיחות החולה- קורס מקוון                                                        1 נ"ז

96500              הצעת עבודת גמר                                                                     ללא נ"ז

96510              גינקולוגיה                                                                                6 נ"ז

96511              פסיכיאטריה                                                                             4 נ"ז

96512              פסיכיאטריה של הילד                                                                1 נ"ז

96513              נוירולוגיה – נוירוכירורגיה - בחינת גמר                                         4 נ"ז

96520              אורתופדיה                                                                               3  נ"ז

96521              עיניים                                                                                      2  נ"ז

96522              הרדמה                                                                                    2  נ"ז

96523              דימות                                                                                      2 נ"ז

96524              אונקולוגיה                                                                                2  נ"ז

96525              שיקום                                                                                      1 נ"ז

96826              גריאטריה                                                                                 2 נ"ז

 

 

בחינות א​רציות

 

96832              פסיכיאטריה                  

96833              גינקולוגיה

 

בחינות גמר בכתב

 

96830              עיניים

96834              עצבים (נוירולוגיה)

           

שנה ​ו'​

חובה

 


96836
              מבוא למחלות זיהומיות                                                                2 נ"ז

96859              טראומה                                                                                   2  נ"ז

96839              פנימית                                                                                      4 נ"ז

96840              ילדים                                                                                       2  נ"ז

96851              רפואת המשפחה                                                                        2 נ"ז

96999              הגשת עבודת גמר                                                                      ללא נ"ז

 

בלוק פנימי, חובת בחירה - 4 קורסים מבלוק זה


96841
              גסטרואנטרולוגיה                                                                       2  נ"ז

96842              אנדוקרינולוגיה                                                                           2  נ"ז

96843              אונקולוגיה                                                                                 2  נ"ז

96844              המטולוגיה +מח עצם                                                                  2  נ"ז

96846              נפרולוגיה                                                                                  2  נ"ז

96847              פולמונולוגיה                                                                              2  נ"ז

96848               קרדיולוגיה                                                                                2  נ"ז

96849               מחלות זיהומיות                                                                         2  נ"ז

96850              עור                                                                                          2  נ"ז

96863              רפואה אמבולטורית                                                                    2  נ"ז

96882              רפואת משפחה אלקטיב                                                              2  נ"ז

96131              פתולוגיה                                                                                  2  נ"ז

96132              פסיכיאטריה                                                                              2  נ"ז

96858              רפואה דחופה                                                                            2  נ"ז

96864              גנטיקה קלינית                                                                           2  נ"ז

96865              גריאטריה                                                                                 2  נ"ז

96866              המטו - אונקולוגית ילדים                                                             2  נ"ז

96867              נאונטולוגיה                                                                               2  נ"ז

96868              נוירולוגיה                                                                                  2  נ"ז

96870              רפואה גרעינית                                                                          2  נ"ז

96871              שיקום                                                                                      2  נ"ז

96875              מרפאות צבאיות                                                                         2  נ"ז

96880              פנימית אלקטיב                                                                          2  נ"ז

96883              פסיכיאטריה של הילד                                                                  2  נ"ז

96884              קרדיולוגית ילדים                                                                         2 נ"ז

96886              אלקטיב חוץ פנימי                                                                       2 נ"ז

96888              חילופי סטודנטים לרפואה                                                             ללא נ"ז

 

בלוק כירורגי, חובת בחירה - 4 קורסים מבלוק זה

 

96852              כירורגיה פלסטית                                                                       2 נ"ז

96853              אורולוגיה                                                                                  2 נ"ז

96854              כירורגית ילדים                                                                           2 נ"ז

96855              כירורגית כלי-דם                                                                        2  נ"ז

96856              כירורגית לב-חזה                                                                        2 נ"ז

96857              אורתופדיה                                                                                2 נ"ז

96858              רפואה דחופה                                                                            2 נ"ז

96862              אף-אוזן-גרון                                                                             2  נ"ז

96873               יחידת כאב                                                                               2  נ"ז

96874              נוירוכירורגיה                                                                             2  נ"ז

96875              מרפאות צבאיות                                                                         2  נ"ז

96130              כירורגיה כללית                                                                          2  נ"ז

96876              גניקולוגיה                                                                                 2  נ"ז

96879              הדמיה רפואית                                                                           2  נ"ז

96878              הרדמה                                                                                     2  נ"ז

96877              עיניים                                                                                       2  נ"ז

96887              אלקטיב חוץ כירורגי                                                                    2  נ"ז

96888              חילופי סטודנטים לרפואה                                                              2 נ"ז

96131              פתולוגיה                                                                                   2  נ"ז

 

בחינות ארציות

 

96910              פנימית

96911              כירורגיה

96912              ילדים

×