כניסה

דוקטור ​לר​פואה MD​​​

עקרי ה​תוכנית

תפקידיו של הרופא ומאפייניו מתפתחים ומשתנים באופן תדיר, ובהתאם לכך מתקיים דיון מתמשך בנוגע לאופן שבו יוכשרו רופאים בבתי ספר לרפואה.
לאור השינויים הדרמטיים המתרחשים לנגד עינינו, והתמונה של הרופא העתידי, הוראה חדשנית בבית ספר לרפואה חייבת להעניק לבוגריה יכולות רכישת ידע ומקצוענות, הרבה מעבר לצורך בהנחלת הידע עצמו.
בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה נקבעו עקרונות לתוכנית לימודים מעודכנת וחדישה כמו גם​ דרכים עדכניות ליישומה. תוכנית לימודים מעודכנת וחדישה זו מיושמת החל משנת הלימודים תשע"ז.
​​DR.jpg

אודות ה​​תוכנית

מטרות תוכנית ההוראה של בית הס​​​​פר לרפואה להכשיר סטודנטים לקראת תפקודם העתידי כרופאים ולקראת היותם מתמ​חים מיד ל​​אחר תקופת הלימודים.
הכשרה זו תתבצע באמצעות הנחלת כישורים וכשירויות, לימוד מושגי יסוד ועקרונות השפה הרפואית, הקניית בסיסי ידע בתחום המדעי והקליני, הקנית יכולות למידה, חשיבה, איסוף מידע והסקת מסקנות, הקנית עקרונות המקצוענות הרפואית, חשיפה לשדות מחקר ועידוד לחקר ולפיתוח הביוטכנולוגי, הקניית ערכים הומניים ואתיים וערכי שרות לקהילה.
בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והסתדרות מדיצינית הדסה מכשירים רופאים בעלי גישה אנושית ומצוינות ברפואה קלינית ובמחקר הרפואי שישתלבו במערכת הרפואה בישראל ויהיו שותפים בפיתוחה, קידומה והנהגתה.
היעדים העיקריים של תוכנית ההוראה הם:
 1. להקנות לסטודנט ידע מיומנויות, גישה קלינית וערכים שיאפשרו לו:
  1. לקבל מהחולה את המידע הקליני, לעבדו ולנתחו באופן עצמאי, לגבש גישה אבחנתית וטיפולית בהנחיית רופא בכיר;
  2. לטפל באופן עצמאי במצבי חירום דחופים;
  3. לאבחן ולפתור מצבים רפואיים בלתי מוכרים על בסיס גישה וחשיבה מחקרית ותוך הסתייעות במאגרי מידע רפואיים;
  4. לטפל בחולה תוך ראיית טובת החולה, שיתופו בהחלטות הרפואיות ופיתוח יחסי רופא-חולה כנים, גלויים ובלתי אמצעיים, המבוססים על עקרון, כי החולה הוא אדון לגופו ותפקידו של הרופא לייעץ ולעזור לו בקבלת ההחלטות הרפואיות הנאותות;
  5. להמשיך בהתמחות בכל שטח בו יבחר.
 2. ביה"ס לרפואה יקנה כישורים אלו תוך כדי הוראה במסגרות האשפוז ובמסגרות הרפואה האמבולטוריות.
 3. ליצור אווירת לימוד, אשר תקנה לתלמיד מוטיבציה, יכולת ללימוד עצמי ויכולת לביקורת בונה, כך שיוכל להבדיל בין השערות לבין מסקנות המבוססות על נתונים.
 4. לפעול כיחידה אחת תוך כדי אינטראקציה מתמדת בין לימודי המדעים הבסיסיים והלימודים הקליניים, ולהטמיע את מטרות ביה"ס במשך כל שנות הלימודים.
 5. להכשיר צוות של רופאים בעלי ידע מעמיק ומיומנויות בשיטות ובגישות המחקר הביו-רפואי והמחקר הרפואי הקליני, שישתלבו במערכת האקדמית ויהיו שותפים לקידום המחקר הרפואי בישראל.
 6. לבצע ניטור שוטף של תוכנית הלימודים והערכת יעילותה בהשגת יעדיה, ולשתף את התלמידים בהערכת הלימודים.
עקרונות תוכנית הלימודים:
 • הקניית בסיס במדעים מדויקים וביולוגיה (שנה א')
 • הוראת הקורס אדם ורפואה וכישורים קליניים בקהילה ובבית החולים (שנים א׳-ג')
 • הוראה אינטגרטיבית של גוף האדם הבריא על פי מערכות (שנה ב׳)
 • הוראה אינטגרטיבית של מחלות האדם על פי מערכות (שנה ג׳)
 • הוראה של "יחסי גומלין בין מערכות הגוף בבריאות ובחולי״ (סוף שנה ג')
 • שילוב דגשים לבחירה בתוכנית הלימודים הפרה קלינית. לימוד דגש יקנה בסיס לתלמיד להשלים לימודים לתארים MD-MSc, MD-PhD או MD-MPH בהתאם לחובות הלימוד באוניברסיטה לתארים אלו.
 • לימודים קליניים בקבוצות קטנות ליד מיטת החולה.
דגש על לימוד עצמי והקניית יכולות למידה ע"י תקשוב קורסים, ולמידה המדגישה פתרון בעיות בקבוצות קטנות או במסגרת רחבה בשיטת הוראת קבוצה וכן למידה באמצעות מבחנים קליניים אובייקטיביים מובנים.

השנים הפרה קליניות: א'-ג'

תוכנית הלימודים החדשה בנויה על שיטת הספירלה. כאשר בתחילה, הלמידה מתבססת על מושגים וחומר לימוד מבואי ובהמשך התלמיד פוגש את אותו חומר לימוד בהקשרים חדשים או לומד אותם יותר לעומק. בשיטה זו התלמיד מבסס את הידע לצורך ההתקדמות ורכישת ידע חדש.
ההוראה בשנים הפרה קליניות מתפרשת על פני 3 שנים, וכוללת בתוכה:
 1. קורסי חובה:
  • שנה א' – מהאטום לאורגניזם ומבוא לגוף האדם הבריא
  • שנה ב' – גוף האדם הבריא ומבוא לתהליכי מחלה
  • שנה ג' – גוף האדם החולה ומבוא לשנים הקליניות
 2. חובת בחירה לימודי דגש: במהלך התואר יש לבחור בלימודי אחד הדגשים הבאים בהיקף של 12 נ"ז.
  להלן הדגשים:
  • מדעי הרפואה ומחקר ביו-רפואי (חלק מהתלמידים ישלימו את לימודיהם לקראת MD-PhD או MD-MSc בתוכניות המאושרות בפקולטה)
  • מדעי הרפואה ובריאות הציבור (חלק מהתלמידים ישלימו את לימודיהם לקראת MD-MPH בתוכנית המאושרת בפקולטה)
  • מדעי הרפואה וחברה, הגות ודעת
 3. חובת בחירה בקורסי אבני פינה
סה"כ 182 נ"ז לתואר B.Med.Sc

השנים הקליניות: ד'-ו'

ההוראה הקלינית בשנות הלימודים הרביעית, החמישית והששית כוללת לימודים במחלקות בתי החולים של הדסה ובתי החולים המסונפים. ההוראה תוכננה לעמוד במינימום של 75 שבועות הוראה ליד מיטת החולה ולעלות בצורה ניכרת את מגוון אפשרויות הבחירה (המינימום הנדרש על פי דרישות המל"ג, כפי שמשתקפים בתו​כניות הלימוד בבתי הספר לרפואה הארבע שנתי הוא 70 שבועות). בנוסף, ילמדו התלמידים דגשים בנושאים שלהלן: רפואה בסיסית, רפואה עם דגש במחקר, רפואה עם דגש ברפואה צבאית, רפואה עם דגש ברפואה בקהילה ורפואה עם דגש בבריאות הציבור.

פ​רוט הקורסים

תנאי קבלה

תנאי סף

 • רמת אנגלית מינימלית: ציון 120/רמה מתקדמים ב׳. למידע נוסף
 • רמת עברית: ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית. למידע נוסף
 • בחינה פסיכומטרית בציון 700 (רב תחומי) לפחות.

ערוצי קבלה ראשיים

 • סוג הציון הפסיכומטרי - ציון פסיכומטרי רב תחומי
 • ציון משוקלל פסיכומטרי ובגרות - 70%/30%. למידע נוסף

ערוצי קבלה נוספים

 • ציון משוקלל פסיכומטרי ומכינה – 50%/50% (רלוונטי עבור מסלולי טבע בלבד במכינה). למידע נוסף
 • ציון משוקלל פסיכומטרי ותואר בוגר - 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר) למידע נוסף
 • קבלה ישירה לבעלי תואר בוגר/דוקטור - לא קיימת
 • ציון משוקלל פסיכומטרי, בגרות ולימודים אקדמיים חלקיים - ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה. למידע נוסף
 • מידע נוסף – יש להתעדכן באתר האינטרנט של העדפה מתקנת לראויים לקידום

הליך הקבלה​

הליך הקבלה לרפואה שנה א' או רפואה צבאית כולל מספר שלבים:

שלב א'

המיון הראשוני מתבסס על ידע באנגלית, הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי ועל הישגים לימודיים (תעודת בגרות, מכינה, לימודים אקדמיים קודמים).
למועמדים מחושב ציון משוקלל קוגנטיבי המתבסס על הבחינה הפסיכומטרית והישגים לימודיים. מועמדים שציונם המשוקלל עובר את הסף עוברים לשלב ב'.
סף המעבר הסופי לשלב ב' עשוי להשתנות מעת לעת עד לקביעת הסף הסופי. לחישוב הציון המשוקלל הקוגנטיבי.
מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ חייבים להציג את גיליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה. הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון במהל​ך הליך הקבלה.
האוניברסיטה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של מועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלה במועד, ואף לבטל את קבלתו.

שלב ב'

המועמדים שיימצאו מתאימים בשלב א' יזומנו למבדקי מרק"ם/מו"ר - מערכת ראיונות קצרים מובנים, סימולציות ושאלונים שנועדה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיותיים שאינם נמדדים באמצעות הבחינה הפסיכומטרית ותעודת הבגרות, כגון מוטיבציה, אחריות, מודעות עצמית וכישורים בינאישיים. פרטים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה - www.nite.org.il.
בשנים האחרונות החליטו בתי הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב והטכניון להקל על המועמדים הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה הלוגיסטית כך שהמועמדים ייבחנו באחד מבין המבדקים ובתשלום אחיד. החלטה זו התקבלה לאחר שנמצא ששני המבדקים בודקים את אותן תכונות.

בחירת המועמדים

עם קבלת ציוני מו"ר/מרק"ם מחושב לכל מועמד ציון סופי לקבלה המבוסס על משקל של 75% לציון מו"ר/מרק"ם ו-25% לציון המשוקלל בגרות/פסיכומטרי.
המועמדים מדורגים לפי הציון הסופי (לתיאור ואופן חישוב הציון המשוקלל הסופי). מתקבלים המועמדים הגבוהים במדרג זה בהתאם למכסת הלומדים בכל שנה.

נהלי הרשמה

יש להתעדכן באתר הרישום האוניברסיטאי על פתיחת מועד ההרשמה ולפעול על פי ההנחיות. תהליך ההרשמה הינו מקוון.

מידע על מלגות

יחידת הסיוע האוניברסיטאית מטפלת בהענקת מלגות לסטודנטים נזקקים המתקשים במימון הוצאות הלימודים והנהלת האוניברסיטה מקציבה משאבים כספיים רבים לשם כך.
המלגות מיועדות לתלמידי התואר הראשון ולתלמידי תארים מתקדמים ובין היתר גם לד"ר לרפואה בשנים הקליניות (ד'-ו').
קיימות כיום מלגות סיוע כלליות אשר מוענקות מתקציב שמקורו בהקצבת הנהלת האוניברסיטה; ומלגות ייעודיות - מלגות מקרנות ומתרומות ייעודיות, המחולקות לפי הדרישות הספציפיות של כל קרן/תורם, כמו: תחום לימודים, מוצא, מקום מגורים ועוד.

קריט​ריונים להענקת מלגות

המלגה נקבעת על פי שילוב של שני קריטריונים: מצב כלכלי והישגים בלימודים. המצב הכלכלי יוערך לפי ההכנסה החודשית ברוטו לנפש בבית הוריו של הסטודנט או במשפחת הסטודנט עצמו.
סטודנט שהכנסותיו/הכנסות משפחתו גבוהות יחסית (לפי קביעה של ועדת הסיוע), לא יהיה זכאי למלגה גם אם ממוצע ציוניו גבוה.

הגשת בקשה למלגה

הגשת בקשה למלגת סיוע נעשית באמצעות אתר האינטרנט של יחידת הסיוע באוניברסיטה העברית.

בעלי תפ​קידים

פלורנס דרמון - מנהלת מזכירות בית הספר לרפואה - 02-6758010 florenced@savion.huji.ac.il
טובית פרינץ - רכזת שנים קליניות - 02-6758014 tovitp@savion.huji.ac.il
שירן חמו - רכזת שנים פרה קליניות - 02-6758022 shiransho@savion.huji.ac.il
יואב טל - רכז ועדת קבלה - 02-6758018 yoavta@savion.huji.ac.il
רעות כהן - רכזת ועדה לעבודות גמר - 02-6757626 reutcohen5@savion.huji.ac.il
אלישבע דובב - רשמת ורכזת ועדת חילופי סטודנטים ותא בוגרים - 02-6757182 elishevad@savion.huji.ac.il
חיה יצחק - מנהלנית תלמידים - 02-6758011 chayai@savion.huji.ac.il
מיכל סלמן - מנהלנית הוראה ותלמידים - 02-6757022 mihalsa@savion.huji.ac.il
ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני (מומלץ) ובטלפון, לכל אחת מחברות הצוות, בהתאם לתחום טיפולה.

×