כניסה
Medicine_School_Study_Structure.jpg

מבנה הלימודים

שנים פרה קליניות

ההוראה בשנים הפרה קליניות מתפרשת על פני 3 שנים, וכוללת בתוכה:
  1. קורסי חובה
  2. חובת בחירה בקורסי אבני פינה
  3. חובת בחירה לימודי דגש: במהלך התואר יש לבחור בלימודי אחד הדגשים הבאים בהיקף של 12 נ"ז.
להלן הדגשים:
  • מדעי הרפואה ומחקר ביו-רפואי (חלק מהתלמידים ישלימו את לימודיהם לקראת MD-PhD או MD-MSc בתוכניות המאושרות בפקולטה)
  • מדעי הרפואה וטכנולוגיה
  • מדעי הרפואה ובריאות הציבור (חלק מהתלמידים ישלימו את לימודיהם לקראת MD-MPH בתוכנית המאושרת בפקולטה)
  • מדעי הרפואה וחברה
  • מדעי הרפואה ומשפט
  • מדעי הרפואה והגות ודעת
  • מדעי הרפואה והתנהגות
סה"כ 182 נ"ז לתואר B.Med.Sc

שנים ​קליניות

ההוראה הקלינית בשנות הלימודים הרביעית, החמישית והששית כוללת לימודים במחלקות בתי החולים של הדסה ובתי החולים המסונפים. ההוראה תוכננה לעמוד במינימום של 75 שבועות הוראה ליד מיטת החולה ולעלות בצורה ניכרת את מגוון אפשרויות הבחירה (המינימום הנדרש על פי דרישות המל"ג, כפי שמשתקפים בתכניות הלימוד בבתי הספר לרפואה הארבע שנתי הוא 70 שבועות). בנוסף, ילמדו התלמידים דגשים בנושאים שלהלן: רפואה בסיסית, רפואה עם דגש במחקר, רפואה עם דגש ברפואה צבאית, רפואה עם דגש ברפואה בקהילה, רפואה עם דגש בבריאות הציבור.
×