כניסה
Medicine_School_1122x261.png
תפקידיו של הרופא ומאפייניו מתפתחים ומשתנים באופן תדיר, ובהתאם לכך מתקיים דיון מתמשך בנוגע לאופן שבו יוכשרו רופאים בבתי ספר לרפואה.
לאור השינויים הדרמטיים המתרחשים לנגד עינינו, והתמונה של הרופא העתידי, הוראה חדשנית בבית ספר לרפואה חייבת להעניק לבוגריה יכולות רכישת ידע ומקצוענות, הרבה מעבר לצורך בהנחלת הידע עצמו.
בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה נקבעו עקרונות לתכנית לימודים מעודכנת וחדישה כמו גם דרכים עדכניות ליישומה. תכנית לימודים מעודכנת וחדישה זו תיושם החל משנת הלימודים התשע"ז.

מטרות

מטרות תכנית ההוראה של בית הספר לרפואה להכשיר סטודנטים לקראת תפקודם העתידי כרופאים ולקראת היותם מתמחים מיד לאחר תקופת הלימודים.
הכשרה זו תתבצע באמצעות הנחלת כישורים וכשירויות, לימוד מושגי יסוד ועקרונות השפה הרפואית, הקניית בסיסי ידע בתחום המדעי והקליני, הקנית יכולות למידה, חשיבה, איסוף מידע והסקת מסקנות, הקנית עקרונות המקצוענות הרפואית, חשיפה לשדות מחקר ועידוד לחקר ולפיתוח הביוטכנולוגי, הקניית ערכים הומניים ואתיים וערכי שרות לקהילה.

עקרונות תכנית הלימודים

  • הקניית בסיס במדעים מדויקים וביולוגיה (שנה א')
  • הוראת הקורס אדם ורפואה (שנים א׳-ג׳)
  • רפואה בקהילה (שנה ב׳)
  • הוראה אינטגרטיבית של גוף האדם הבריא על פי מערכות (שנה ב׳)
  • הוראה אינטגרטיבית של מחלות האדם (שנה ג׳)
  • הוראה של "יחסי גומלין בין מערכות הגוף בבריאות ובחולי״ (סוף שנה ג')
  • שילוב דגשים לבחירה בתכנית הלימודים הפרה קלינית . לימוד דגש יקנה בסיס לתלמיד להשלים לימודים לתארים MD-MSc, MD-PhD או MD-MPH בהתאם לחובות הלימוד באוניברסיטה לתארים אלו.
  • לימודים קליניים בקבוצות קטנות ליד מיטת החולה.
דגש על לימוד עצמי והקניית יכולות למידה ע"י תקשוב קורסים, ולמידה המדגישה פתרון בעיות בקבוצות קטנות או במסגרת רחבה בשיטת הוראת קבוצה וכן למידה באמצעות מבחנים קליניים אובייקטיביים מובנים.
×