כניסה

הקדשת הגוף לצרכי מחקר​​​

נהלים הקשורים לקבלה ומסירת תרומת גופה לצרכי מדע ומחקר הפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית בירושלים

אדם המעוניין לתרום את גופתו, לאחר פטירתו, לצורכי מדע ומחקר,והינו בגיר, יפנה למזכירת המחלקה לקבלת הטפסים המתאימים בטלפון 02-6758428 או בפקס 02-6757451 או בדוא"ל  brigitteb@savion.huji.ac.il

המחלקה תשלח את הטפסים לשם מילויים לכתובת שתימסר. את הטפסים החתומים יש להחזיר בדואר למזכירות המחלקה.

יש לוודא כי קרוב של התורם/ת ,לפי החלטתו/ה וכפי שצוין בטופס הציווי, ידע על רצונו/ה האחרון להקדיש את גופתו/ה לצרכיי מחקר והוראה. יש לציין בטופס את שם הקרוב ומספר הטלפון שלו. רצוי להצמיד את טופס הציווי לתעודת הזהות או לשמור על הטופס במקום מרכזי אחר בבית התורם/ת, כאשר בני המשפחה יודעים על כך.

 

בעת פט​ירה:

​א. במקרה שהפטירה הינה בשעות העבודה (ימים א'-ה'), יודיע הקרוב של התורם/ת לביה"ס לרפואה וידווח על פרטי המקרה לאחד מהטלפונים הבאים:
02-6758428 או בפקס 02-6757451 או בדוא"ל brigitteb@savion.huji.ac.il​

ב. כאשר הפטירה בבית, (או בביה"ח)* ואין אפש​רות להשיג את המחלקה, אם במשך היום ו/או בשעות אחר הצהריים, הלילה או בסוף השבוע או בערב חג וימי חג, או בזמן חופשה מרוכזת של האוניברסיטה, יש להודיע למחלקת הבטחון של הפקולטה בטלפון 02-675-7000 העונה 24 שעות ביממה.

ג.כאשר הפטירה בבית החולים, יודיע הקרוב לאחראיים בבית החולים על הקדשת הגופה לצרכי מחקר ומדע בביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים וישאיר את הגופה בבית החולים עד שתימסר ההודעה למזכירות בפקולטה לרפואה.

הפקולטה מודה ומוקירה תודה על תרומתכם לקידום המדע, המחקר וההוראה!

×