כניסה

​דוקטור לרפואה ומחקר ביו-רפואי

תו​כנית רופא-חוקר - "מרום"

עקר​​י התוכנית

המסלול כולל שמונה שנות לימודים ומחקר. שנה א' מיועדת בעיקר למחקר, להשלמת למודים פרה-קליניים, ולימוד של קורסי מוסמך. שנים ב'-ג' מיועדות ​בעיקר ללימו​די רפואה.

לתנאי הקבלה המלאים לחצו כאן

​להלן ת​וכנית הלימודים:​

שנה א' – בעיקר מחקר + השלמת קורסים פרה-קליניים + קורסים למוסמך (21 נ"ז). בתום השנה - מעבר למסלול ישיר לדוקטורט (נדרש ממוצע של 90 ומעלה בקורסי המוסמך על מנת לגשת למבחן המעבר). באחריות התלמיד לסיים את כל תהליך המעבר למסלול הישיר (כולל בחינת המעבר וסיום תהליך הרישום לדוקטורט) עד לפתיחת שנת הלימודים החדשה. לתשומת ליבכם, כל עיכוב במעבר עלול למנוע מהתלמיד את האפשרות לקבל מלגת מחיה במועד או להירשם לקורסים.
שנה ב' – לימודי רפואה ובמקביל המשך המחקר. עד תום השנה מעבר לשלב ב' של הדוקטורט.
שנה ג' – לימודי רפואה ובמקביל המשך המחקר.
שנה ד' – מחקר + השלמת קורסים לדוקטורט (12 נ"ז).
שנה ה' – מחקר.
שנים ו'-ח– לימודי רפואה (הצטרפות לשנה ד' רפואה). כמו כן, יוקדשו 26 שבועות למחקר, כחלק משבועות הבחירה בקוריקולום הקליני.

אבני דרך במהלך התוכנית

המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בבחינת קבלה למסלול ישיר לדוקטורט.
המעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה במעבר לשלב ב' של תוכנית הדוקטורט.
המעבר לשנה הקלינית ו' מותנה בהרצאת התקדמות.

עבודת הדוקטורט תוגש טרם תחילת הסטאג'.

לא ניתן לעבור מתוכנית זו ללימודי רפואה רגילים. אי-עמידה בתנאי המעבר תגרור הפסקת לימודי הרפואה.

מ​​​לגות

להלן טבלת המלגות לתלמידים בתוכנית דוקטור לרפואה ומחקר ביו-רפואי (MD-PhD):

שנה בלימודי רפואה

שנה בלימודי מחקר

היקף שכ"ל מהפקולטה (%)​

הקף מלגת פקולטה (%)

הקף מלגה מהמנחה (%)

1

מוסמך שנה 1

170%

השלמה ל-340%

2

דוקטורט שנה 1

40%​

150%

השלמה ל-200%

3

דוקטורט שנה 2

​40%

150%

השלמה ל-200%

לימודי PHD

דוקטורט שנה 3

10%​​

75%

השלמה ל-150%

לימודי PHD

דוקטורט שנה 4

10%​​

75%

השלמה ל-150%

4

דוקטורט שנה 5

10%​​

75%

השלמה ל-150%

5​​

דוקטורט שנה 6​

-​

-​​

6​​

הגשת דוקטוראט​

-​

-​

המנחה בתואר המוסמך/דוקטורט רשאי להגדיל את חלקו בהשלמת המלגה מעבר למתחייב מהטבלה, כולל כיסוי שכר הלימוד.
המידע בעמוד זה תקף משנת הלימודים האקדמית תשפ"א (מאוקטובר 2020).

הור​​​​​אה​

לא יוטלו תפקידי הוראה על תלמידי MD/PhD


×