כניסה

תואר בוגר בריפוי בעיסוק (BOT)​​​

​עיקרי התכנית

תכנית לימודי הבוגר בריפוי בעיסוק נמשכת 3.5 שנים (7 סמסטרים), ומבוססת על המודל הביו-פסיכוסוציאלי של ארגון הבריאות העולמי ומודלים תיאורטיים מובילים בתחום הריפוי בעיסוק ומדע העיסוק. הלימודים כוללים קורסים תיאורטיים במקביל ללימודים קליניים.
הלימודים התיאורטיים במדע העיסוק מתמקדים ביחסי הגומלין שבין האדם, העיסוקים שהוא רוצה או צריך לבצע, הסביבות בהן הוא מבצע עיסוקים אלו, והשפעתם על תפקוד האדם. בנוסף, הלימודים עוסקים בהבנה מעמיקה של מצבים המשפיעים על עיסוק כגון חסך עיסוקי והפרעה עיסוקית. לשם כך נלמדים קורסים בתחומים שונים, כולל במדעי העיסוק, הרפואה, החברה וההתנהגות, ויסודות המחקר.
הלימודים התיאורטיים משולבים עם לימודים קליניים (הכשרות מעשיות), ומכשירים את הסטודנטים/ות לעבודה מקצועית וחדשנית כמרפאים/ות בעיסוק בתחומים מתפתחים בישראל וברחבי העולם, תוך דגש על מודעות ופיתוח עצמי. הלימודים הקליניים המעשיים נערכים במסגרות רפואיות, שיקומיות, חינוכיות וקהילתיות בכל רחבי הארץ, ומאפשרים חיבור בין התיאוריה לפרקטיקה.

אודות התכנית

הלימודים בריפוי בעיסוק כוללים קורסים תיאורטיים במקביל ללימודים קליניים.

הלימודים התיאורטיים

הלימודים התיאורטיים מתפרסים על-פני כל שנות הלימוד, ונחלקים למספר תחומים מרכזיים במדעי הרפואה, מדעי החברה וההתנהגות, מדע העיסוק וריפוי בעיסוק ומחקר, אשר נלמדים נדבך על נדבך.
הקורסים במדעי הרפואה מקנים יסודות להבנת התפקוד הביולוגי, אנטומי, פיזיולוגי ונוירולוגי של האדם הבריא וכן פתולוגיות והפרעות שונות. הלימודים במדעי החברה וההתנהגות מהווים בסיס להבנה מעמיקה של היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של האדם בהקשר לעיסוקיו, ומהווים בסיס ליצירת מערכת יחסי מטפל-לקוח משמעותיים. מדע העיסוק מהווה בסיס להבנת מושגי יסוד ותיאוריות בנושא עיסוק האדם ויחסי הגומלין בין עיסוק, בריאות ואיכות חיים. לימודי הסטטיסטיקה ושיטות מחקר מספקים לסטודנטים/ות כלים להבנת מחקרים, לצריכה מושכלת של ראיות מחקר ולעריכת מחקר, ומעודדים פיתוח מיומנויות חשיבה ביקורתיות ושיטתיות.
בשנת הלימודים הראשונה נלמדים קורסי יסוד במדעי הרפואה (אנטומיה ופיזיולוגיה), במדעי החברה וההתנהגות (קורסי מבוא בפסיכולוגיה ופסיכולוגיה חברתית, וסוציולוגיה של בריאות וחולי), בתחום המחקר (השתתפות בניסויים וקורס סטטיסטיקה), וכן במדע העיסוק וריפוי בעיסוק (מבוא לריפוי בעיסוק וניתוח פעילות מבוסס עיסוק). כמו כן, משתתפים/ות הסטודנטים/ות בקורס "קשר" הכולל חונכות בקהילה ולווי תהליך אישי ומקצועי, ובקורס פיתוח מודעות עצמית באמצעות קשיבות.
בשנים השנייה, השלישית והרביעית, מעמיקים את הידע בכל אחד מתחומי הלימוד. בתחום מדעי הרפואה, נלמדים נושאים ספציפיים הכוללים נוירולוגיה, אורתופדיה, פסיכיאטריה, רפואה פנימית ופתולוגיה. בתחום מדעי החברה נלמד קורס בנוירופסיכולוגיה. לימודי מדע העיסוק והריפוי בעיסוק כוללים קורסים בנושאים של מודלים תיאורטיים, וכן קורסים בנושאי הערכה והתערבות בתחומים שונים ובאוכלוסיות ספציפיות. בנוסף, הסטודנטים/ות מתנסים בפרויקטים של יזמות, ומשתתפים/ות בקורסי בחירה בדגש על פיתוח מודעות אישית באמצעים שונים (קולנוע, מוסיקה, פסיכודרמה, אומנות). במהלך שנים אלו, הסטודנטים/ות ממשיכים/ות ללמוד קורסים בשיטות מחקר, ומעורבים/ות בפרויקטים מחקריים במסגרת סמינר מחקר.

הלימודים הקליניים ומעשיים

כאנשי מקצוע בתחום הבריאות, מרפאים/ות בעיסוק מסייעים/ות ללקוחותיהם באמצעות התערבות טיפולית המשתנה בהתאם לאוכלוסיה, אבחנה והמסגרת הטיפולית. לאור זאת, רוכשים/ות הסטודנטים/ות ניסיון קליני במגוון מסגרות ואוכלוסיות כחלק מהלימודים הקליניים המעשיים. תכנית לימודים זו (סה"כ 1000 שעות) מונחית על-ידי הסטנדרטים של הארגון העולמי של המרפאים בעיסוק (WFOT), והניסיון של אוניברסיטאות ברחבי העולם. הלימודים הקליניים מתקיימים בכל אחת משנות הלימוד השנייה, השלישית והרביעית. במסגרת ההכשרות מתמודדים/ות הסטודנטים/ות עם המציאות הטיפולית. ההכשרה המעשית מאפשרת לסטודנטים/ות להרחיב את ההבנה של היבטים תיאורטיים בריפוי בעיסוק וליישם את הידע התיאורטי, ובנוסף, מסייעת לסטודנטים/ות לפתח את אישיותם/ן וזהותם/ן האישית-מקצועית כמרפאים/ות בעיסוק.
הלימודים הקליניים מאורגנים באופן המאפשר הכשרה הדרגתית, שיטתית ומובנית של הסטודנטים/ות, כדרך למצוינות קלינית. תכנית ההכשרות המעשיות נערכות בכל רחבי הארץ, במגוון מסגרות טיפוליות מוכרות ומאושרות בהן עובדים מרפאים בעיסוק, כולל מוסדות רפואיים, שיקומיים חינוכיים וקהילתיים.
תוכנית הלימודים מכינה את בוגרים/ות למבחני ההסמכה אותם נדרשים/ות לעבור על מנת לקבל רישיון לעבוד כמרפאים/ות בעיסוק בישראל.
הלימודים הקליניים מאורגנים באופן המאפשר הכשרה הדרגתית, שיטתית ומובנית של הסטודנטים/ות, כדרך למצוינות קלינית. תכנית ההכשרה מלווה על ידי מערך של מדריכי/ות שטח ומדריכי/ות ביה"ס המלווים/ות את תהליך התפתחות אישית-מקצועית.

פירוט הקורסים

את הקורסים הנלמדים ניתן למצוא באתר השנתון של האוניברסיטה העברית

תנאי קבלה

דרישות הקבלה ללימודי ריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית הן מהגבוהות באוניברסיטה, ובכך מובטח כי בית הספר לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית מכשיר אנשי מקצוע מצטיינים.
להלן הקריטריונים לקבלה לבית הספר לריפוי בעיסוק לתכנית לימודי תואר ראשון:
 1. שיקלול ציונים:
  • ציון משוקלל פסיכומטרי ובגרות  50% / 50% או 70% / 30%, הגבוה שביניהם.
  • ציון משוקלל פסיכומטרי ומכינה 50% / 50% (רלוונטי עבור כל מסלולי המכינה)
  • ציון משוקלל פסיכומטרי ותואר בוגר 50% / 50%.
  • קבלה ישירה קיימת עבור בעלי תואר דוקטור בלבד.
  יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה
 2. רמת אנגלית מינימאלית – ציון 100 – רמה מתקדמים א'
 3. רמת עברית – פטור - במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית (ציון 105)
 4. ראיון אישי - מועמדים/ הממלאים אחר דרישות אלו יוזמנו לראיון אישי. השתתפות בראיון הינה תנאי לקבלה. רק מועמדים שיעמדו בהצלחה בראיון יקבלו הודעה על קבלה ללימודים ויוכלו לממש הרשמתם. הזמנה לראיון אינה מבטיחה קבלה לתוכנית.
 5. הצהרת בריאות- המועמדים אשר יזומנו לראיונות יתבקשו לחתום על טופס הצהרת בריאות וכתב ויתור על סודיות רפואית
  • לפני תחילת שנת הלימודים הראשונה בין התאריכים: 04.09.2022- 06.10.2022, מתקיימת מכינה בנושאים: כימיה, פיסיקה וביולוגיה. ההשתתפות במכינה הינה חובה וכרוכה בתשלום נוסף.
  • יום אוריינטציה - נוכחות חובה - יתקיים בתאריך ה -20.10.2022

תכנית 'אחותנו' לריפוי בעיסוק  

תכנית 'אחותנו' לריפוי בעיסוק היא תכנית ללימודי תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים, המיועדת בעיקר ליוצאי העדה האתיופית. התכנית היא פרי שיתוף פעולה של עמותת לאופק והאוניברסיטה העברית. מסלול הלימודים כולל שנת מכינה ועוד שלוש וחצי שנות לימודים אקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים.
דרישות הסף לקבלה לתכנית הינן תעודת בגרות מלאה, הכוללת 4 יח"ל באנגלית. בנוסף, התוכנית מאפשרת קבלה ללימודים על סמך מבחן פויירשטיין (במקום מבחן פסיכומטרי) וראיון קבלה.
בשנת הלימודים הראשונה לומדים הסטודנטים/ות בתוכנית במכינה של האוניברסיטה העברית, במסלול מדעי הטבע, כולל המקצועות הבאים: ביולוגיה, מתמטיקה, אנגלית וכתיבה אקדמית. בתום שנת המכינה סטודנט/ית אשר י/תסיים בממוצע 90 ומעלה וברמה 'מתקדמים א' באנגלית י/תוכל להתקבל ישירות לביה''ס לריפוי בעיסוק.
התכנית כוללת מעטפת של מימון שכר לימוד, מלגות קיום, מעונות ושעורי עזר לזקוקים.
פרטי התקשרות: michal.achotenu@laofek.org

מידע על מלגות

את המידע לגבי המלגות ניתן למצוא באתר המלגות של האוניברסיטה העברית

נהלי הרשמה

רישום על פי נהלי האוניברסיטה, במידה ועומדים בתנאי הקבלה והראיון המפורטים לעיל.

בעלי תפקידים

פרופ' נעמי וינטראוב - ראש ביה"ס ויו"ר התוכנית ללימודים מתקדמים
גב' כוכבית לוי-מזעקי - מנהלת אדמיניסטרטיבית
גב' ניצן שטיינברג - מזכירות תלמידים ואדמיניסטרציה
גב' רויטל וינברנד - מזכירות לענייני הוראה
גב' אודליה אליהו - רכזת תוכניות לימודים קליניים

יצירת קשר

כוכבית לוי-מזעקי
 טל': 02-5845301
ניצן שטיינברג
טל': 02-5845302
רויטל וינברנד
טל': 02-5845308
גב' אודליה אליהו
טל': 02-5845303

×