כניסה

תואר מוסמך (MSc)​​​

​עיקרי התכנית

תכנית לימודי המוסמך בריפוי בעיסוק, הראשונה שהוצעה בארץ, נפתחה בשנת 1990 כחלק מהמחלקה למדעי הרפואה של האוניברסיטה העברית, במטרה להכשיר מנהיגות למקצוע הריפוי בעיסוק. במהלך לימודי המוסמך, רוכשים/ות הסטודנטים/ות ידע מעמיק ורחב בתיאוריות ובהיבטים הקליניים של מדע העיסוק ומקצוע הריפוי בעיסוק, כולל העמקת יכולת החשיבה הקלינית מבוסס ראיות מחקר. 
קיימים שני מסלולים ללימודי מוסמך- מסלול מחקרי ומסלול לא-מחקרי (יישומי) המקנים למסיימים/ות תעודת מוסמך (MSc). שני המסלולים כוללים שנתיים של לימודים מוגברים בריפוי בעיסוק ובמדע העיסוק. בנוסף, במסלול המחקרי עושים/ות הסטודנטים/ות מחקר וכותבים/ות התזה. מסלול זה מוצע לסטודנטים/ות בעלי/ות תואר ראשון בתחומים שונים. המסלול הלא-מחקרי מוצע רק לבעלי תואר ראשון בריפוי בעיסוק. במסלול הלא-מחקרי עושים/ות הסטודנטים/ות פרוייקט יישומי. שני המסלולים מאפשרים לסטודנטים/ות להעמיק בתחומים שונים כגון נוירוהתפתחותי, פיזיקלי ו/או שיקום קוגניטיבי. בנוסף, לומדים/ות הסטודנטים/ות לתרגם ידע מחקרי לקליני ולהעריך ראיות מחקר כבסיס להתערבות בריפוי בעיסוק. 
בנוסף, ניתן להתמחות במוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש, תכנית מוסמך משותפת עם הפקולטה לעבודה סוציאלית.

אודות התכנית

המסלול המחקרי

היקף הלימודים כולל כ- 32-33 נקודות זכות. לפחות שני שלישים מנקודות הזכות צריכים להיות מקורסים המוצעים בתכנית הלימודים לתואר מוסמך בריפוי בעיסוק. עד שליש מסך כל נקודות הזכות יכול להיות מקורסים נוספים בריפוי בעיסוק או מקורסים המוצעים בתכניות לימודים לתואר מוסמך בפקולטות לרפואה, מדעי החיים, מדעי החברה, עבודה סוציאלית וחינוך. כחלק מחובות הלימודים עורכים הסטודנטים מחקר וכותבים תיזה. בסיום הלימודים, עוברים הסטודנטים בחינה מסכמת בעל-פה.

המסלול הלא-מחקרי

מטרת המסלול הלא-מחקרי היא להכשיר מרפאים בעיסוק למנהיגות מקצועית עתידית ולתפקידי ניהול ופיקוח. מטרה נוספת היא להעמיק את הידע של הסטודנטים בתחומים בהם הם מחליטים להתמקד, כגון נוירוהתפתחותי, פיזיקלי-גריאטרי ו/או שיקום קוגניטיבי. מסלול זה כולל שנתיים של לימודים אינטנסיביים בתחומי הריפוי בעיסוק ומדע העיסוק. כמו-כן מוזמנים הסטודנטים להכין פרויקט קליני משמעותי.
היקף הלימודים כולל 40 נקודות זכות. לפחות שני שלישים מנקודות הזכות צריכים להיות מקורסים המוצעים בתכנית הלימודים לתואר מוסמך בריפוי בעיסוק. עד שליש מסך כל נקודות הזכות של הקורסים יכול להיות מקורסים נוספים בריפוי בעיסוק או מקורסים המוצעים בתכניות לימודים לתואר מוסמך בפקולטות לרפואה, מדעי החיים, מדעי החברה, עבודה סוציאלית וחינוך. בסיום הלמודים, הסטודנטים עוברים בחינה מסכמת בעל פה.

מוגבלויות, שיקום ובריאות הנפש

ההתמחות בתחום המוגבלויות, שיקום בבריאות הנפש ובריאות הינה התמחות בין-תחומית של הפקולטה לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ובתי הספר לריפוי בעיסוק ורפואה (הפקולטה לרפואה). תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, היבטים חברתיים, רפואיים ותפקודיים ויישומם בדרכי התערבות, טיפול ושיקום עם אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם. שיתוף הפעולה הבין מחלקתי מאפשר לפתח ראייה רב-מקצועית רחבה לצורך הערכת הצרכים של אנשים עם מוגבלויות ופיתוח מענים ראויים לצרכיהם. ההתמחות פתוחה לסטודנטים הלומדים לקראת תואר מוסמך בפקולטה לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית או בבית הספר לריפוי בעיסוק. ניתן ללמוד התמחות זו הן במסלול המוסמך המחקרי והן במסלול הלא-מחקרי.

פירוט הקורסים

את הקורסים הנלמדים ניתן למצוא באתר השנתון של האוניברסיטה העברית

תנאי קבלה

קריטריונים לקבלה לבית הספר לריפוי בעיסוק לתכנית לימודי מוסמך - למסלול מחקרי:
  1. תואר ראשון בריפוי בעיסוק או בתחום ידע אחר הקשור לכך, מהאוניברסיטה העברית או כל אוניברסיטה אחרת.
  2. ציון סופי ממוצע של לפחות 89 בלימודי התואר הראשון.
  3. ראיון קבלה.
הקריטריונים לקבלה לבית הספר לריפוי בעיסוק לתכנית לימודי מוסמך - למסלול לא-מחקרי:
  1. תואר ראשון בריפוי בעיסוק מהאוניברסיטה העברית או כל אוניברסיטה אחרת
  2. ציון סופי ממוצע של לפחות 85 בלימודי התואר הראשון.
  3. ראיון קבלה.

מידע על מלגות

את המידע לגבי המלגות ניתן למצוא באתר המלגות של האוניברסיטה העברית

נהלי הרשמה

הנרשמים לחוג באמצעות אתר הרישום, יבצעו רישום נוסף גם באתר ביה"ס לריפוי בעיסוק. יש לוודא כי פרטי הרישום התקבלו בדוא"ל nitzans@savion.huji.ac.il

בעלי תפקידים

פרופ' נעמי ויינטראוב - ראש ביה"ס ויו"ר התוכנית ללימודים מתקדמים
גב' כוכבית לוי-מזעקי - מנהלת אדמיניסטרטיבית
גב' ניצן שטיינברג - מזכירות תלמידים ואדמיניסטרציה
גב' רויטל וינברנד - מזכירות לענייני הוראה
גב' אודליה אליהו - רכזת תוכניות לימודים קליניים

יצירת קשר

כוכבית לוי-מזעקי
 טל': 02-5845301
ניצן שטיינברג
טל': 02-5845302
רויטל וינברנד
טל': 02-5845308
×