כניסה

תואר מוסמך (MScOT)​​​

​עיקרי התכנית

תכנית לימודי המוסמך בריפוי בעיסוק, הראשונה שהוצעה בארץ, נפתחה בשנת 1990 כחלק מהמחלקה למדעי הרפואה של האוניברסיטה העברית, במטרה להכשיר מנהיגות למקצוע הריפוי בעיסוק. במהלך לימודי המוסמך, רוכשים/ות הסטודנטים/ות ידע מעמיק ורחב בתיאוריות ובהיבטים הקליניים של מדע העיסוק ומקצוע הריפוי בעיסוק, כולל העמקת יכולת החשיבה הקלינית מבוסס ראיות מחקר. קיימים שני מסלולים ללימודי מוסמך- מסלול מחקרי ומסלול עיוני (יישומי) המקנים למסיימים/ות תעודת מוסמך (MScOT). שני המסלולים כוללים שנתיים של לימודים מוגברים בריפוי בעיסוק ובמדע העיסוק. אולם ניתן ללמוד יום בשבוע בכל שנה.
במסלול המחקרי עושים/ות הסטודנטים/ות מחקר וכותבים/ות התזה. מסלול זה מוצע לסטודנטים/ות בעלי/ות תואר ראשון בתחומים דומים. המסלול העיוני מוצע רק לבעלי תואר ראשון בריפוי בעיסוק. במסלול העיוני מוצע לסטודנטים/ות לעשות פרוייקט יישומי הקשור לעבודתם/ן הקלינית. שני המסלולים מאפשרים לסטודנטים/ות להעמיק בתחומים שונים כגון נוירוהתפתחותי, פיזיקלי ו/או שיקום קוגניטיבי. בנוסף, לומדים/ות הסטודנטים/ות לתרגם ידע מחקרי לקליני ולהעריך ראיות מחקר כבסיס להתערבות בריפוי בעיסוק. 
בנוסף, ניתן להתמחות בתחומים של הפרעות נוירו-התפתחותיות ובלימודי מוגבלות, שיקום ובריאות הנפש -  תכנית מוסמך משותפת עם הפקולטה לעבודה סוציאלית.

אודות התכנית

המסלול המחקרי

מטרת המסלול המחקרי היא לפתח בקרב הסטודנטים/ות חשיבה מחקרית ומומחיות בהתערבות בריפוי בעיסוק בתחומים שונים, על-ידי הקניית ידע וכלים לשאול שאלות מחקריות, לתכנן ולערוך מחקר. מסלול זה מאפשר לבוגרים להוביל מחקר בשדה הקליני. בנוסף, המסלול הינו דרישה בסיסית ללימודי דוקטורט שעשוי להוביל להשתלבות באקדמיה. מסלול זה פתוח לאנשי מקצועות הבריאות (יתכן ויידרשו השלמות). מסלול זה פתוח לבעלי תואר ראשון בתחומי טיפול או חינוך. יחד עם זאת הוא אינו מעניק רישוי עבודה בריפוי בעיסוק למי שאינו בעל תואר בוגר בריפוי בעיסוק. מסלול זה כולל שנתיים של לימודים אינטנסיביים בתחומי הריפוי בעיסוק ומדע העיסוק. היקף הלימודים כולל 40 נקודות זכות, מתוכם 32 נ"ז בגין קורסים ו-8 נ"ז בגין התזה. כחלק מחובות הלימודים עורכים הסטודנטים מחקר וכותבים תיזה. בסיום הלימודים, עוברים הסטודנטים בחינה מסכמת בעל-פה.

המסלול העיוני

מטרת המסלול העיוני (יישומי) היא להכשיר מרפאים בעיסוק למנהיגות מקצועית ולתפקידי ניהול ופיקוח. מטרה נוספת היא לפתח חשיבה קלינית ולצרוך מחקר כבסיס להתערבות מבוססת ראיות. הדגש במסלול זה הינו על העמקה והתמחות במגמות יישומיות במקצוע הריפוי בעיסוק. רבים מבוגרי מסלול זה מאיישים משרות ניהוליות. מסלול זה פתוח לבוגרי תכנית בוגר בריפוי בעיסוק בלבד. מסלול זה כולל שנתיים של לימודים אינטנסיביים בתחומי הריפוי בעיסוק ומדע העיסוק. כמו-כן מוזמנים הסטודנטים להכין פרויקט קליני משמעותי. היקף הלימודים כולל 40 נקודות זכות. בסיום הלמודים, הסטודנטים עוברים בחינה מסכמת בעל פה.

התמחות בהפרעות נוירו-התפתחותיות – תכנית חדשה

כחלק מתכנית המוסמך בשני המסלולים, בשנת תשפ"ג תפתח התמחות במסגרת לימודי המוסמך בנושא הפרעות נוירו-התפתחותיות, שמטרתה להכשיר מרפאים בעיסוק לעסוק במחקר ולהוביל צוותים בעבודה קלינית עם אוכלוסיה זו. ההתמחות תקנה לבוגריה ידע תיאורטי מחקרי ויישומי בנושא הפרעות הנוירו-התפתחותיות שכיחות (הפרעות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעה בויסות חושי, אוטיזם והפרעה התפתחותית בקואורדינציה). חשוב לציין שההתמחות אינה כוללת הכשרה קלינית, אולם היא תרחיב ותעמיק את יכולת החשיבה הקלינית המבוססת ראיות מחקר בעזרת ניתוח מקרים של אנשים עם הפרעות נוירו-התפתחותיות שונות, וכן תקנה ידע בכלי הערכה והתערבות.

התמחות בקידום תפקוד ובריאות בזקנה

כחלק מתכנית המוסמך במסלול המחקרי, בשנת תשפ"ג תפתח התמחות במסגרת לימודי המוסמך בנושא הקידום תפקוד ובריאות בזקנה. מטרת ההתמחות היא להכשיר מרפאות.ים בעיסוק מצטיינים לעסוק במחקר ובעבודה קלינית, וכן למנהיגות והובלת צוותים בקידום תפקוד ובריאות בזקנה. ההתמחות תקנה לבוגריה ידע תיאורטי מחקרי ויישומי בנושא וכן כלים לחשיבה קלינית ותרגום ידע מחקרי לעבודה הקלינית. כמו-כן ההתמחות תכשיר את בוגריה לפיתוח יזמות בתחום הזקנה.

התמחות במוגבלויות ובריאות הנפש

תפיסת העל של ההתמחות בתחום המוגבלויות ובריאות הנפש נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, היבטים חברתיים, רפואיים ותפקודיים ויישומם בדרכי הערכה, התערבות, טיפול ושיקום עם אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם.
ניתן ללמוד את ההתמחויות הן במסלול המוסמך המחקרי והן במסלול העיוני. היקף שעות הלימוד לסטודנטים/ות הבוחרים/ות בהתמחות זהה לזו של המסלול בו הם/ן לומדים/ות.

פירוט הקורסים

את הקורסים הנלמדים ניתן למצוא באתר השנתון של האוניברסיטה העברית

תנאי קבלה

קריטריונים לקבלה לבית הספר לריפוי בעיסוק לתכנית לימודי מוסמך - למסלול מחקרי:
  1. תואר ראשון בריפוי בעיסוק או בתחום ידע אחר הקשור לכך, מהאוניברסיטה העברית או כל אוניברסיטה אחרת.
  2. ציון סופי ממוצע של לפחות 89 בלימודי התואר הראשון.
  3. ראיון קבלה.
הקריטריונים לקבלה לבית הספר לריפוי בעיסוק לתכנית לימודי מוסמך - למסלול עיוני:
  1. תואר ראשון בריפוי בעיסוק מהאוניברסיטה העברית או כל אוניברסיטה אחרת
  2. ציון סופי ממוצע של לפחות 85 בלימודי התואר הראשון.
  3. ראיון קבלה.

מידע על מלגות

את המידע לגבי המלגות ניתן למצוא באתר המלגות של האוניברסיטה העברית

נהלי הרשמה

הנרשמים לחוג באמצעות אתר הרישום, יבצעו רישום נוסף גם באתר ביה"ס לריפוי בעיסוק. יש לוודא כי פרטי הרישום התקבלו בדוא"ל ornav@savion.huji.ac.il

בעלי תפקידים

פרופ' נעמי ויינטראוב - ראש ביה"ס ויו"ר התוכנית ללימודים מתקדמים
גב' קרן איבגי - מנהלת אדמיניסטרטיבית
גב' אורנה נחמיה - מזכירות לענייני תלמידים ואדמיניסטרציה
גב' רויטל וינברנד - מזכירות לענייני הוראה
גב' ליגל שרביט – עוזרת מנהל

יצירת קשר

קרן איבגי
טל': 02-5881008
אורנה נחמיה
טל': 02-5880294
רויטל וינברנד
טל': 02-5880286

×