כניסה

תוכנית מצוינות (BOT-MSc)

עקרי התוכנית

מסלול מוסמך מואץ למנהיגות ומצויינות בריפוי בעיסוק, שנפתח בשנת 2010, מיועד לתלמידים מצטיינים בעלי ציונים גבוהים מאד בסוף שנת הלימודים הראשונה ללימודי הבוגר, אשר ניחנים ומציגים מעורבות חברתית, סקרנות ועניין בלימודים ובמחקר. המסלול משלב את לימודי הבוגר בריפוי בעיסוק (BOT) עם לימודי מוסמך מחקרי בריפוי בעיסוק (M.Sc.). הלימודים נמשכים ארבע וחצי שנים. בתום שלוש וחצי שנים יקבלו הסטודנטים תואר בוגר ובתום ארבע וחצי השנים יקבלו תואר מוסמך. התוכנית נוסדה על מנת לתת מענה למגמה העולמית ההולכת ומתפתחת, המחייבת מרפאים בעיסוק להיות בעלי תואר שני כתנאי להכרה במומחיות מקצועית.

אודות התו​כנית

החל משנת הלימודים השנייה לתואר בוגר, לומדים הסטודנטים שמתקבלים לתוכנית, במקביל, לימודי הבוגר ולימודי מוסמך. יום בשבוע, הם משתלבים בלימודי המוסמך, ולומדים יחד עם תלמידי מסלול המוסמך הרגיל; מפגש המאפשר שיח קליני ומחקרי פורה עם מרפאים בעיסוק וותיקים. לאורך כל תקופת הלימודים מלווה את הסטודנטים במסלול המואץ אשת סגל בכיר מבית הספר. בנוסף, הם לומדים קורסים ייעודיים למסלול, בנושא פיתוח מנהיגות והזהות העיסוקית של הסטודנטים כמרפאים בעיסוק לעתיד.
החל מהשנה הראשונה ללימודי המוסמך, נחשפים הסטודנטים לעבודות מחקר הנעשות בכל מעבדות המחקר בבית הספר לריפוי בעיסוק. בסוף שנה זו, מצטרפים הסטודנטים למעבדה/ות המחקר של נשות הסגל הבכיר של בית הספר, ועוסקים במחקר לקראת כתיבת תיזה.
בוגרי התוכנית מהווים מאגר המנהיגים העתידיים בכל מגזרי הריפוי בעיסוק, הקושרים בין השדות הקליניים והמחקריים. בנוסף, הם מהווים עתודה של הסגל האקדמי של החוגים לריפוי בעיסוק.

פירוט הקורסים

את הקורסים הנלמדים ניתן למצוא באתר השנתון של האוניברסיטה העברית

תנאי קבלה

מדי שנה מתקבלים לתוכנית כ-10 סטודנטים מקרב המועמדים הטובים ביותר, העומדים בתנאי סף של ציון ממוצע 90 ומעלה, אשר הראו מעורבות חברתית, עניין רב והשקעה בלימודים ועניין במחקר. הקבלה מותנית בראיון אישי.

מידע על מלגות

ביה"ס, בסיוע הפקולטה לרפואה, משתתף בתשלום חלק משכר הלימוד של התלמידים (בהתאם לרמת ההישגים ועל פי אפשרויות ביה"ס).
את המידע לגבי מלגות נוספות ניתן למצוא באתר המלגות של האוניברסיטה העברית

נהלי הרשמה

סטודנטים העומדים בקריטריונים שצוינו לעיל, המעוניינים במסלול המוסמך המואץ יפנו בסוף שנה א' לד"ר רותי טראוב בר-אילן. וועדה בית ספרית תראיין את המועמדים המתאימים, ותחליט על קבלתם למסלול. סטודנטים אשר יתקבלו למסלול ירשמו אליו ברישום פנימי בבית הספר על ידי מזכירות התלמידים.

בעלי תפקידים

פרופ' נעמי ויינטראוב - ראש ביה"ס ויו"ר התוכנית ללימודים מתקדמים
ד"ר דנית לנגר - יו"ר תוכנית לימודי הבוגר
ד"ר רותי טראוב בר-אילן - ראש מסלול מוסמך מואץ למנהיגות ומצוינות בריפוי בעיסוק
גב' כוכבית לוי-מזעקי - מנהלת אדמיניסטרטיבית
גב' ניצן שטיינברג - מזכירות תלמידים ואדמיניסטרציה
גב' רויטל וינברנד - מזכירות לענייני הוראה
גב' אודליה אליהו - רכזת תוכניות לימודים קליניים

יצירת קשר

ד"ר רותי טראוב בר-אילן
טל': 02-5845318
כוכבית לוי-מזעקי
טל': 02-5845301
ניצן שטיינברג
טל': 02-5845302
רויטל וינברנד
טל': 02-5845308
×