כניסה

מסלול מואץ למוסמך -
תכנית מצטיינים (BOT-MScOT)

עקרי התוכנית

מסלול מוסמך מואץ למנהיגות ומצויינות בריפוי בעיסוק, שנפתח בשנת 2010, מיועד לסטודנטיות מצטיינות בעלות ציונים גבוהים מאד בסוף שנת הלימודים השנייה ללימודי הבוגר, וסקרנות ועניין בלימודים ובמחקר. המסלול משלב את לימודי הבוגר (BOT) עם לימודי מוסמך מחקרי בריפוי בעיסוק (MScOT). הלימודים נמשכים ארבע וחצי שנים. בתום שלוש וחצי שנים יקבלו הסטודנטיות תואר בוגר בריפוי בעיסוק ובתום ארבע שנים, יקבלו תואר מוסמך. התוכנית נוסדה על מנת לתת מענה למגמה העולמית ההולכת ומתפתחת, המחייבת מרפאים בעיסוק להיות בעלי תואר שני כתנאי להכרה במומחיות מקצועית.

אודות התו​כנית

כאמור, מסלול המוסמך המואץ משלב את לימודי הבוגר בריפוי בעיסוק (BOT) עם לימודי מוסמך מחקרי בריפוי בעיסוק (M.Sc.OT). מטרתה העיקרית של התכנית היא לפתח את ההנהגה העתידית של המקצוע הריפוי בעיסוק. בשנה ג' ללימודי הבוגר, לומדות הסטודנטיות במסלול המואץ את תכנית הלימודים הרגילה של שנים ג' ו – ד' בבוגר, למעט הקורסים של סמינר מחקר ו- SPSS. היציאה להכשרות הקליניות מתקיימת באופן רגיל עם תכנית הבוגר. עם זאת, הואיל ולימודי המוסמך מתקיימים לאורך שנה ד' בבוגר, תכנית חילופי הסטודנטים לא פתוחה בפניהן.
במקביל ללימודי הבוגר, בשנה ג' מתחילות הסטודנטיות במסלול המואץ גם את לימודי המוסמך במסלול המחקרי ביחד עם הסטודנטיות למוסמך. הלימודים מתקיימים יום בשבוע. ביום זה למחזור שלהן בבוגר אין לימודים (ראו תיאור תכנית הלימודים במסלול המחקרי באתר בית הספר). בנוסף, הן לומדות הסטודנטיות קורסים ייעודיים למסלול המואץ בנושא פיתוח מנהיגות וזהות המקצועית. הסטודנטיות במסלול המואץ יכולות, אם ירצו, לסיים את תואר המוסמך עם התמחות (למעט התמחות בקידום תפקוד ובריאות בזקנה). בנוסף לקורסים, בוחרת כל סטודנטית מנחה ונושא לתזה שלה. בתום שלוש וחצי שנים יקבלו הסטודנטים תואר בוגר, ובתום ארבע שנים יקבלו תואר מוסמך.

פירוט הקורסים

את הקורסים הנלמדים ניתן למצוא באתר השנתון של האוניברסיטה העברית

תנאי קבלה

התוכנית מוצעת לסטודנטיות לריפוי בעיסוק מצטיינות בעלות ממוצע ציונים של 90 ומעלה בשנתיים הראשונות ללימודי הבוגר (ממוצע שנים א' ו – ב') , המעוניינות לעסוק גם במחקר. כמו-כן, נדרשת המלצה של מדריכת קורס "קשר" וציונים גבוהים בהכשרה הראשונה. לבסוף, המועמדות צריכות לעבור ראיון קבלה כמו כל מועמדת ללימודי המוסמך.
לאור הדרישות הגבוהות של שילוב התארים, התכנית מומלצת לסטודנטיות בעלות יכולות למידה גבוהות.

מידע על מלגות

ביה"ס, בסיוע הפקולטה לרפואה, משתתף בתשלום חלק משכר הלימוד של התלמידים (בהתאם לרמת ההישגים ועל פי אפשרויות ביה"ס).
את המידע לגבי מלגות נוספות ניתן למצוא באתר המלגות של האוניברסיטה העברית

נהלי הרשמה

סטודנטיות העומדות בקריטריונים שצוינו לעיל, המעונייניות במסלול המוסמך המואץ יפנו בסוף שנה ב' לפרופ' נעמי וינטראוב. הסטודנטיות שעומדות בקריטריונים שצוינו לעיל, יעברו את הליך הקבלה ללימודי המוסמך כשאר הסטודנטיות למוסמך בבית הספר. סטודנטיות אשר יתקבלו למסלול ירשמו אליו ברישום פנימי בבית הספר על ידי מזכירות התלמידים.

בעלי תפקידים

פרופ' נעמי ויינטראוב - ראש ביה"ס ויו"ר התוכנית ללימודים מתקדמים
פרופ' יפית גלבוע - יו"ר תוכנית לימודי הבוגר
גב' קרן איבגי - מנהלת אדמיניסטרטיבית
גב' אורנה נחמיה - מזכירות תלמידים ואדמיניסטרציה
גב' רויטל וינברנד - מזכירות לענייני הוראה
גב' אודליה אליהו - רכזת תוכניות לימודים קליניים

יצירת קשר

פרופ' נעמי וינטראוב
טל': 02-5880275
קרן איבגי
טל': 02-5881008
אורנה נחמיה
טל': 02-5880294
רויטל וינברנד
טל': 02-5880286
×