כניסה

טקס פרסי הפקולטה

ברכות לנציגות בית הספר לריפוי בעיסוק הזוכות בפרסי הפקולטה לרפואה לשנת תשע""טד""ר מור נחום, זוכה בפרס הפקולטה למורים מצטיינים בהוראה פרה-קלינית.ד""ר עביר סלאמה-מטר, זוכה בפרס הפקולטה לעבודות מצטיינות לתואר דוקטור בפילוסופיה – Ph.D. עבור עבודתה בנושא: ההשפעה של המאפיינים האורתוגראפיים ומודל הוראת שפה שנייה על ביצועי הכתיבה בשפה הערבית בהנחיית פרופ' נעמי וינטראוב, בית הספר לריפוי בעיסוק ופרופ' בסל נסאר, החוג ללימודי הערבית והאִסלאם באוניברסיטת תל אביבגב' טליה מאיר, זוכה בפרס הפקולטה לעבודות גמר M.Sc. מצטיינות עבור עבודתה בנושא: יעילות התכנית הישראלית: עיצוב אורח חיים לבני הגיל השלישי בשיפור תפקוד,איכות חיים, מצב רגשי ומצב פיזי בקרב קשישים עצמאיים בקהילהבהנחיית ד""ר יפית גלבוע וגב' אביבה בית-יוסף מבית הספר לריפוי בעיסוק.​ ​
×