כניסה
Tenure Track positions
משרות אקדמיות של ביה"ס לריפוי בעיסוק
בית הספר לריפוי בעיסוק בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמין בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרה במסלול האקדמי  לשנת הלימודים האקדמית תשפ"א.
על המועמדים למשרה להיות בעלי תואר דוקטור (Ph.D) מאוניברסיטה מחקרית מוכרת בתחומים של ריפוי בעיסוק, בריאות הציבור, מדעי הקוגניציה, פסיכולוגיה וכדומה.  עדיפות תינתן לבעלי תואר בוגר בריפוי בעיסוק (.B.O.T). 
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר, מחויבות להוראה, ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך בתחומי הריפוי בעיסוק. 
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות, במסגרת תכניות ההוראה לתואר בוגר ולתארים מתקדמים. 
בתום דיון ראשוני במועמדים בוועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה  תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.
מועד אחרון להגשת מועמדות 22 לחודש מרץ 2020.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות:

בנושאים אקדמיים: פרופ' נעמי וינטראוב, מנהלת בית הספר לריפוי בעיסוק | דוא"ל:   naomi.weintraub@mail.huji.ac.il
בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט , לשכת דיקן | דוא"ל: kathias@savion.huji.ac.i
אנחנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, של חברות וחברי הסגל בפקולטה, ולקלוט חברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת
We are interested to increase diversity,broadly defined, and recruit new faculty members representing a diverse multicultural society
نريد زيادة التنوّع، بالمعنى الواسع للكلمة، في أعضاء الهيئة التدريسيّة، عبر استيعاب أعضاء جدد في الطاقم الّذين يمثلون مجتمعًا متعدّد الثقافات
×