כניסה

יום סיום תשע"ח

ביום רביעי ה 13.2.19 התקיים יום סיום שנה ד' מחזור ס""ד בבית הספר לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית ירושלים בנוכחות הסטודנטים ונציגי סגל ביה""ס. היום כלל סדנה חוויתית שבחרו הסטודנטים בנושא: ""הקשר בין עיצוב מוצר ויצרתיות לריפוי בעיסוק"" ולאחר מכן הרצאה של גב' בת אל ווקספרס - דוקטורנטית בביה""ס לריפוי בעיסוק בנושא ""OT ParentSHIPתכנית התערבות רב מימדית להורים ומתבגרים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה"". בחלקו השני של היום התקיימו מפגשים עם ד""ר נעמה כץ יו""ר החברה הישראלית לריפוי בעיסוק ועם גב' מרב גליס ממשרד החינוך. ולסיום סרטים שהכינו הסטודנטים וברכות של נציגי הנהלת ביה""ס והסטודנטים.איחולי הצלחה לסטודנטים בהמשך דרכם האישית והמקצועית!​​
×