כניסה

ברכות למרצה ולבוגרות בית הספר לריפוי בעיסוק, זוכות פרסי הפקולטה לרפואה לשנת תשפ"א

School of Occupational Therapy logo
ד"ר רונית אחדות, זוכת פרס הפקולטה למורים מצטיינים בהוראה פרה-קלינית.
ד"ר טלי רוזנברג-אדלר, זוכת פרס הפקולטה לעבודות מצטיינות לתואר דוקטור בפילוסופיה – Ph.D בנושא: "השפעת התאמות בדרכי הבחנות על ההבעה בכתב של סטודנטים עם וללא דיסגרפיה (קשיים בכתיבה הידנית)" בהנחיית פרופ' נעמי וינטראוב.
גב' תאיר שבת, זוכת פרס הפקולטה לעבודות מצטיינות לתואר מוסמך – MSc בנושא: " מאפייני ההשתתפות והגורמים בסביבה המשפיעים עליה בקרב ילדים ונוער עם וללא ADHD בגילאי 14-6" בהנחיית ד"ר ענת גולוס.
×