כניסה

תכנית המדדים לרפואת הקהילה

Logo of national program Quality Indicators in Community Healthcare
התכנית הלאומית למדדי איכות ברפואת הקהילה פועלת בהובלת צוות מביה"ס לבריאות הציבור ורפואה קהילתית ע"ש בראון, בראשותה של פרופ' רונית קלדרון-מרגלית.
התכנית שמה לה כיעד לספק לציבור ולקובעי המדיניות מידע על איכות הטיפול הרפואי הניתן על ידי קופות החולים בתחומים שונים, במטרה לשפר ולהיטיב את השירות הרפואי הניתן לתושבי ישראל.
להשגת יעד זה, התכנית מפרסמת מדי שנה ברמה הארצית את תוצאותיה של סדרה של מדדי איכות הטיפול בקהילה. מעקב זה מאפשר הערכה של ההתפתחויות באיכות הטיפול לאורך זמן וזיהוי מוקדים הדורשים התערבות ושיפור, הן בתחום מערכות המידע ואיסוף הנתונים והן בתחום שירותי הבריאות עצמם.
תחומי מדידה
×