כניסה

החוג לרפואת המשפחה ​

החוג לרפואת המשפחה אחראי על הוראת סטודנטים לרפואה בסבבים הקליניים בשנה ב' ובשנה ד'. בשנה ד', מחויבים הסטודנטים בשבועיים סבב ברפואת משפחה. הלימוד מתקיים במרפאות הקהילה ובצורה פרטנית – רופא אחד מלמד סטודנט אחד. בשנה ב' ו-ד' מתקיים סבב של שבועיים ברפואה אמבולטורית שגם לו שותפים מדריכי החוג. סבבי שנה רביעית מרוכזים על ידי המדריכים דר' דודו ברט ודר' עטרה זורעוואל.
החוג אחראי על הקורס ללימודי התעודה ברפואת משפחה המתקיים בריכוזן של דר' קרן כהן נחום, דר' תקוה ארמון ודר' מיכל רונן כחלק מהתמחות ברפואת המשפחה מתקיים קורס תעודה בן 3 שנים באוניברסיטה העברית. הקורס פתוח למתמחים ברפואת המשפחה מכול הקופות ותוכניות ההתמחות.
לקבלת תעודת מומחה על המתמחים ללמוד 3 שנים ולעבור שתי בחינות.
הלימודים מתקיימים בקמפוס הפקולטה לרפואה בעין-כרם.
לימודי התעודה ברפואת המשפחה נועדו להקנות ידע בתחום הקשר בין המודל הביומדיקלי והמודל הפסיכו-חברתי ולפתח מיומנויות בשיטות ראיון וטיפול בפרט ,במשפחה ובסביבה. הקורס מקנה עדכון, ידע במגוון גדול של מחלות שכיחות ומחלות כרוניות, זאת בצד היכרות עם לימוד הצדדים הנורמאליים ווהאנורמלים בחיי הפרט והמשפחה. כמו כן מקנים הלימודים ידע בשיטת מחקר ויכולת קריאה ביקורתית של מאמרים. הקורס מתקיים בימי ד' בבוקר.
החוג לרפואת המשפחה שותף פעיל בקורס "אדם ורפואה" שנה א' ברפואה. רופאי משפחה רבים מעורבים בתכנון הקורס ובהעברת הרצאות.
החוג אחראי על לימודי ההמשך (CME) של "הכללית" ("שירותי בריאות כללית") בירושלים. במסגרות אילו ניתנות הרצאות במגוון תחומים הקשורים לרפואת הקהילה. קורס זה מרוכז על ידי ד"ר תאמר עבדין.
החוג פעיל מאוד, מהווה חלק מאיגוד רופאי המשפחה הארצי, במסגרת זו מתקיימים כנסים רבים במגוון נושאים הקשורים לרפואת המשפחה.

לפרטים נוספים:

דר' יאן מיסקין - ראש החוג
מיסקין יאן
גב' דפנה ביבי - מזכירת החוג
6758505 – 02
×