כניסה

​סטודנטים מארה"ב לומדים על מערכת הבריאות בישראל


בית הספר ערך קורס ייחודי בנושא מערכת הבריאות בישראל המיועד לסטודנטים לתואר שני ולחברי סגל מ- (GWU) George Washington University.
GWU הינו מוסד יוקרתי מבחינה אקדמית, ובהיותו ממוקם בבירת ארה"ב, הוא בעל אוריינטציה ממשלתית והשפעה על המדיניות הציבורית האמריקאית.
ל- GWU תכנית חזקה בתחום מדיניות ומנהל בריאות ולאחרונה פנו אל בית הספר קולגות מתוכנית זו בבקשה שסגל בית הספר שלנו יארגן קורס אשר יחשוף את המשתתפים למערכת הבריאות בישראל.
הקורס, שפורסם כאחד מהקורסים הבינ"ל שהתוכנית האמריקאית מציעה, כלל לימודים אקדמיים וסיורים לימודיים במגוון מוסדות של מערכת הבריאות ברחבי הארץ. הקורס על כל רכיביו היה מוצלח ביותר. במסגרתו, הקבוצה שמעה הרצאות מחברי הסגל שלנו וממרצים נוספים על מגוון היבטים של מערכת הבריאות בישראל, וערכה סיורים לימודיים בבית החולים הדסה, בבית החולים בנהריה, במרפאת קופ"ח באזור הצפון, במרכז לסיוע לעובדים זרים בתל אביב, בבסיס תל-נוף, במטה קופ"ח מכבי ובמכון ברוקדייל.
את התוכנית ארגן פרופ' דוד חיניץ.
America.jfif
×