כניסה
בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית והדסה ע"ש בראון
English

בעלי תפקידים​

הנהלה

פרופ' יהודה ניומרק  
פרופ' יהודה ניומרק
מנהל בית הספר לבריאות הציבור
02-6777448/02-6757266 | חדר 50
ניבה טרייסטמן  
ניבה טרייסטמן
מזכיר בית הספר לבריאות הציבור
02-6778074/02-6757090 | חדר 52
שלי אבולוף 
שלי אבולוף
מזכירה בכירה
02-6777448/02-6757282 | חדר 51
נעמי כהן  
נעמי כהן
מנהלנית לענייני תלמידים והוראה
02-6757689 | חדר 4
רונית זינרייך 
ד"ר רונית זינרייך
רכזת אקדמית
02-6778926 | חדר 57

תוכנית בינ"ל

רונית קלדרון  
פרופ' רונית קלדרון
מנהלת התוכנית הבינלאומית
02-6778647 | חדר 54
עדנה יושפה פרז  
עדנה יושפה פרז
רכזת אדמיניסטרטיבית - התוכנית הבינלאומית
02-6777117 | חדר 74
פמלה מלכה 
אירנה זג'מוט​
מזכירה לענייני תלמידים - התוכנית הבינלאומית
02-6777115 | חדר 74
שירלי חקשור 
שירלי חקשור
סטטיסטיקאית - התוכנית הבינלאומית
02-6778073 | חדר 4
רז תשובה 
רז תשובה
רכז חברתי - התוכנית הבינלאומית
רעות אשל  
רעות אשל​
רכזת קשרי ​​בוגרים - התוכנית הבינלאומית
02-6779370 | חדר 62
מאורין מלווני  
ד"ר מאורין מלווני
רכזת אקדמית של בוגרי ​​התוכנית הבינלאומית
02-6777108 |חדר 62

התמחות ברפואת המשפחה

אמנון להד 
פרופ' אמנון להד
מנהל תכנית התמחות ברפואת המשפחה
02-6758513| חדר 12
דפנה ביבי 
דפנה ביבי
מזכירת המחלקה לרפואת המשפחה וכלכלת בריאות
02-6758518/02-6758519 | חדר 5

תוכנית מדדים

רונית קלדרון  
פרופ' רונית קלדרון
ראש התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה
02-6778647 | חדר 54
גבריאלה לורנס  
ד"ר גבריאלה לורנס
סגנית ראש התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה
02-6758517 | חדר 6
×