כניסה

​בניית תוכנית בבריאות הציבור לאוניברסיטה בקניהסגל בית הספר העניק סיוע בבניית תוכנית בבריאות הציבור לאנשי סגל אוניברסיטת Kenyatta בקניה שהקימו לאחרונה בית ספר חדש לבריאות הציבור.
היוזמה והמימון לפעילות זו הם של מחלקת אפריקה במשרד החוץ. הקשר נוצר בעקבות ביקור של נשיאי אוניברסיטאות אפריקאיות בפקולטה לרפואה. במסגרת שיתוף הפעולה, דר' רוני שטרקשל העביר קורס בפיתוח תוכניות התערבות תואמות-תרבות להקטנת הסיכון להדבקה ב- HIV וכמו כן, נערכה סדנא בנושא רפואה ראשונית מבוססת קהילה    (COPC)ע"י דר' יהודה ניומרק ודר' אסנת קידר. המשך שיתוף הפעולה יכלול מימון לימודים לקראת תואר  MPH בתוכנית הבינ"ל- לסטודנט מקניה.

kenya1.jpg
kenya2.jpg
×