כניסה
בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית והדסה ע"ש בראון
English

כל הכבוד לזוכות בפרסי הפקולטה לרפואה

פרס הפקולטה למורים מצטיינים בהוראה פרה – קלינית ניתן לפרופ' אורה פלטיאל מבית הספר לבריאות הציבורפרס הפקולטה לעבודות מצטיינות לתואר דוקטור בפילוסופיה PhD ניתן לד""ר חן שטיין-זמיר עבור עבודתה: הערכת שיעורי קבלת החיסונים בהתאם לתוכנית חיסוני השיגרה לילדים בישראל, בקרב תינוקות ופעוטות וחקר המאפיינים וגורמי הרקע הקשורים לקבלת החיסונים במועד ובמלואם ביחס לתוכנית השיגרה.המנחה: פרופ' אבי ישראלי, בית הספר לבריאות הציבורהפרס מוענק מקרן ע""ש ד""ר צבי וסרמן ז""ל וד""ר גרשון פרייל ז""לפרס הפקולטה רופאים מתמחים מצטיינים ניתן לד""ר אמאני זעיתר החוג לרפואת המשפחההממליץ: פרופ' אמנון להד, ראש החוג לרפואת המשפחההפרס מוענק מקרן ע""ש ד""ר צבי וסרמן ז""ל וד""ר גרשון פרייל ז""לפרס הפקולטה לעבודות גמר M.Sc. מצטיינות גב' ראשית בייזר עבור עבודתה: הערכת חשיפתן של נשים הרות בירושלים למזהמים סביבתיים מסוג פטאלאטים באמצעות שאלון ודגימות שתןהמנחה: פרופ' רונית קלדרון, ביה""ס לבריאות הציבורהפרס מוענק מקרן ע""ש ד""ר אדם פדרגרין ז""ל גב' תמי סימינובסקי עבור עבודתה: בדיקת מהימנות ותוקף של מסמך הסטנדרטים בתחום הבריאות לבתי ספר בישראלהמנחה: ד""ר מילכה דונחין, ביה""ס לבריאות הציבורהפרס מוענק מקרן ע""ש ד""ר יוסף סושצ'ין ז""ל גב' אסתר פרידמן צ'רנופסקי עבור עבודתה: הקשר בין אופן הצלחת הלידה לבין סיבוכי השלבים השני והשלישי של הלידההמנחה: פרופ' רונית קלדרון, ביה""ס לבריאות הציבורד""ר אורנה רייכמן, המרכז הרפואי שערי צדקהפרס מוענק מקרן ע""ש ד""ר יוסף סושצ'ין ז""ל Dr. Baissa ObsieFor her work: Parent of origin effect of genes related to glucose metabolism on glycemic traitsהמנחה: ד""ר חגית הוכנר, ביה""ס לבריאות הציבורהפרס מוענק מקרן ע""ש סול ויעקב מולכו ז""ל
×