כניסה
בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של האוניברסיטה העברית והדסה ע"ש בראון
English

רשימת המורים המצטיינים על פי סקר שביעות רצון לשנת תש"ף

School of Public Health Logo
גאווה לבית הספר! פורסמה רשימת המורים המצטיינים על פי סקר שביעות רצון לשנת תש"ף ובה חמישה מחברי סגל בית הספר! ברכות לפרופ' יהודה ניומרק, פרופ' אמנון להד, ד"ר סשה קידרמן, ד"ר חגית הוכנר וד"ר שי כרמי! עלו והצליחו!
list of outstanding teachers
×