כניסה

מלגות מחיה בפקולטה לרפואה – תשפ"ג 2022-23

בשנת הלימודים תשפ"ג (2022-23) נוהל הרישום למלגות הפקולטה לרפואה יהיה דומה לזה של שנת הלימודים תשפ"ב.
בסעיפים הבאים מצוינים הקריטריונים לזכאות למלגות וכן מפורט הצורך ברישום עפ"י שיוך המנחים:

המכון למחקר רפואי ישרא​ל-קנדה (IMRIC) וביה"ס לבריאות הציבור

בשנת הלימודים תשפ"ג (2022-23) חלוקת המלגות לסטודנטיות ולסטודנטים לתארים מתקדמים (מוסמך ודוקטורט) שהמנחים שלהם הינם חברי סגל במכון למחקר רפואי ישראל-קנדה (IMRIC) או חברי סגל בביה"ס לבריאות הציבור, תתבצע עפ"י מודל המלגות הכלל- אוניברסיטאי: עפ"י מודל זה, ההחלטה על מתן וגובה המלגות נתונה בידי המנחים ולכן על כל סטודנטית וסטודנט לפנות למנחה על מנת לברר לאיזו מלגה הם זכאים ואינם צריכים להירשם למלגה דרך אתר הרישום למלגות הפקולטה לרפואה תשפ"ג.

רק הסטודנטים והסטודנטיות העונים על אחד משני הקריטריונים הבאים צריכים להירשם דרך אתר מלגות הפקולטה לרפואה תשפ"ג (פירוט בהמשך):
 • הלומדים במסלול MD/PhD או רופא-חוקר 'מרום'
 • סטודנטים שהמנחים שלהם הינם גמלאים 

מסלול MD/PhD ותכנית רופא-חוקר 'מרום' ו/או סטודנטים שהמנחים שלהם גמלאים

סטודנטיות וסטודנטים אלה צריכים להירשם דרך אתר מלגות הפקולטה לרפואה תשפ"ג באמצעות הקישור.

​תכנית אביש​-פרנקל למצוינות במחקר ביו-רפואי

תכנית חדשה זו החליפה את תכנית פרחי מחקר. זהו מסלול ישיר לדוקטורט, הכולל שנת מוסמך ו-4 שנות דוקטורט. סף הקבלה לתכנית הוא ציון ממוצע 90 בתואר הבוגר, ויש לעבור ראיון קבלה. סטודנטים שהתקבלו לתכנית זו אינם צריכים להירשם למלגה.

​בתי ה​​​​​ספר לריפוי בעיסוק, סיעוד ובית חולים הדסה

סטודנטיות וסטודנטים שהמנחים שלהם הם חברי סגל בבתי הספר לרפוי בעיסוק, סיעוד או בבתי חולים הדסה ושערי צדק ואשר עומדים בקריטריונים המפורטים בהמשך, צריכים להירשם למלגה באמצעות אתר הרישום למלגות הפקולטה לרפואה תשפ"ג.

​מלגות ​​מוסמך

הזכאות למלגה תיקבע עפ"י ממוצע ציונים בתואר הראשון; ניתן להגיש בקשה למלגת פקולטה מציון ממוצע של 86 לפחות.
החלטה סופית לגבי ציון הסף למלגה תתקבל בתחילת שנת הלימודים.
 • גובה המלגה מטעם הפקולטה: 75%
  במקביל, המנחים מתחייבים להשלים את היקף המלגה ל- 200% לפחות.
 • משך הענקת מלגת מוסמך: שנתיים

מלגות דוקטור

​מלגות המחיה מטעם הפקולטה לדוקטורנטים מצטיינים תוענקנה בהתאם למדרג הציונים הבא, החלטה סופית לגבי ציון הסף למלגה תתקבל בתחילת שנת הלימודים:
 • ממוצע ציוני הבוגר וציוני הקורסים במוסמך: 90 עד 93.99:
  מלגת המחיה מטעם הפקולטה: 50%
  במקביל, המנחים מתחייבים להשלים את הקף המלגה ל- 150% לפחות.
 • ממוצע ציוני הבוגר וציוני הקורסים במוסמך: 94 ומעלה:
  מלגת המחיה מטעם הפקולטה: 75%;
  במקביל, מתחייב המנחה להשלים את הקף המלגה ל- 150% לפחות.
 • משך הענקת המלגה לדוקטורנטים הוא ארבע שנים. הענקת המלגה בשנה השלישית תהיה תלויה במעבר התלמיד לשלב ב' בדוקטורט.
×