כניסה

מלגות מחיה בפקולטה לרפואה – תשפ"ב 2021-22

בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-22) יח​ולו שינויים מבחינת הזכאות למלגות  בפקולטה לרפואה.
בסעיפים הבאים מצוינים הקטגוריות האפשריות השונות עפ"י שיוך המנחים:

המכון למחקר רפואי ישרא​ל-קנדה (IMRIC) וביה"ס לבריאות הציבור

בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-22) חלוקת המלגות לסטודנטיות ולסטודנטים לתארים מתקדמים (מוסמך ודוקטורט) שהמנחים שלהם הינם חברי סגל במכון למחקר רפואי ישראל-קנדה (IMRIC), או חברי סגל בביה"ס לבריאות הציבור, תתבצע עפ"י מודל המלגות הכלל- אוניברסיטאי. זאת מלבד הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים במסלול MD/PhD או רופא-חוקר 'מרום', כפי שיפורט בהמשך.
עפ"י מודל המלגות זה, ההחלטה על מתן וגובה המלגות נתונה בידי המנחים ולכן על כל סטודנטית וסטודנט לפנות למנחה על מנת לדעת לאיזו מלגה הם זכאים והם אינם צריכים להירשם למלגה דרך אתר הפקולטה.

​מסלול MD/PhD ותכנית רופא-חוקר 'מרום:

סטודנטיות וסטודנטים אשר התקבלו לתכניות אלה ימשיכו לקבל מלגות עפ"י מודל המלגות הקודם, ללא קשר לשיוך המנחים שלהם, וצריכים להירשם למלגה באמצעות אתר הפקולטה.

​תכנית אביש​-פרנקל למצוינות במחקר ביו-רפואי

תכנית חדשה זו החליפה את תכנית פרחי מחקר. זהו מסלול ישיר לדוקטורט, הכולל שנת מוסמך ו-5 שנות דוקטורט. סף הקבלה לתכנית הוא ציון ממוצע 90 בתואר הבוגר, ויש לעבור ראיון קבלה.
הסטודנטים בתכנית יזכו במלגות גבוהות:
 • 342% במוסמך, 202% בדוקטורט שלב א׳, 232% בדוקטורט שלב ב׳
 • 50% מהמימון יהיה על חשבון הפקולטה ו-50% ע״י המנחה

​בתי ה​​​​​ספר לריפוי בעיסוק, סיעוד ובית חולים הדסה

מודל המלגות הכלל-אוניברסיטאי לא יחול על סטודנטיות וסטודנטים שהמנחים שלהם הם חברי סגל בבתי הספר לרפוי בעיסוק, סיעוד או בבתי חולים הדסה ושערי צדק, והגשת המועמדות למלגה תתבצע באמצעות רישום באתר הפקולטה.

​מלגות ​​מוסמך

הזכאות למלגה תיקבע עפ"י ממוצע ציונים בתואר הראשון; ניתן להגיש בקשה למלגת פקולטה מציון ממוצע של 84 לפחות.
החלטה סופית לגבי ציון הסף למלגה תתקבל בתחילת שנת הלימודים.
 • גובה המלגה מטעם הפקולטה: 75%
  במקביל, המנחים מתחייבים להשלים את היקף המלגה ל- 200% לפחות.
 • משך הענקת מלגת מוסמך: שנתיים

מלגות דוקטור

​מלגות המחיה מטעם הפקולטה לדוקטורנטים מצטיינים תוענקנה בהתאם למדרג הציונים הבא:
 • ממוצע ציוני הבוגר וציוני הקורסים במוסמך: 90 עד 92.99:
  מלגת המחיה מטעם הפקולטה: 50%
  במקביל, המנחים מתחייבים להשלים את הקף המלגה ל- 150% לפחות.
 • ממוצע ציוני הבוגר וציוני הקורסים במוסמך: 93 ומעלה:
  מלגת המחיה מטעם הפקולטה: 75%;
  במקביל, מתחייב המנחה להשלים את הקף המלגה ל- 150% לפחות.
 • משך הענקת המלגה לדוקטורנטים הוא ארבע שנים. הענקת המלגה בשנה השלישית תהיה תלויה במעבר התלמיד לשלב ב' בדוקטורט.
לתלמידי התכנית המשולבת MD/PhD תקנון מלגות נפרד
×