כניסה

עקרונות השלמת חסרים במסגרת הלימודים הקליניים בביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים בגין הריון ו/או לידה

רקע

ביה"ס לרפואה מכיר בחשיבות העקרונות שנקבעו בחוק זכויות הסטודנט התשס"ז – 2007 וכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ, או קבלת ילד למשמורת או אומנה) התשע"ב – 2012, וזאת על מנת להגביר את הנגישות ושוויון ההזדמנויות בהשכלה הגבוהה.
במהלך הלימודים הקליניים לומדים הסטודנטים והסטודנטיות תכנים, מיומנויות וגישות שהכרחיים לתפקודם בעתיד כרופאים/רופאות. לכן כל היעדרות מהלימודים בשנים הקליניות שעולה על שבוע ימים במחלקות ארוכות (שישה שבועות ומעלה) ו- 10% ממחלקות קצרות, תחייב השלמה של תקופת הלימודים.
יולדת אשר תעדר מהלימודים לתקופה של עד 4 שבועות ותשלים את הלימודים אשר החסירה במהלך שנת הלימודים או לאחריה על פי ההנחיות המובאות בזאת, תוכל להמשיך בלימודים כסדרם, מבלי להפסיד שנת לימודים. בית הספר לרפואה יעשה מצדו כל מאמץ לאפשר ליולדת להשלים את תקופת הלימודים ממנה נעדרה בעקבות הלידה. דיקן הפקולטה לרפואה ימנה נציגה שתהיה אחראית על מתווה השלמת הלימודים לסטודנטיות בהתאם לאמור לעיל.
הוראה בקבוצות קטנות הינה אינטראקטיבית ולכן לא ניתן לצלם את ההרצאות ולהסתפק בכך כתחליף לסמינרים, לבדיקה הגופנית וללימוד סביב מיטת החולה. ביקור מודרך, הן בחדר הישיבות והן סביב מיטת החולה, עם קבוצת סטודנטים, מוכוון ללימוד הסטודנטים, ואינו ביקור עבודה שיגרתי. לכן לא ניתן להשלים לימודים ע"י צפייה בהרצאות, קריאה או "בלהיות נוכח בפעילות המחלקה" בלבד, אלא ע"י השתתפות בקורס מובנה במחלקה.
סטודנטיות המעוניינות בכך, יוכלו לקחת שנת הפסקה מהלימודים, או לפצל את השנה לשנתיים (ללא תוספת שכר לימוד), כך שחלק מהקורסים יילמדו לפני הלידה, ויתר הקורסים יילמדו בשנת הלימודים הבאה.
להלן נוהל ביה"ס לרפואה להשלמת חסרים בלימודי הרפואה הקליניים לאחר לידה, עבור סטודנטיות אשר אינן מעוניינות בשנת הפסקה מהלימודים, או בפיצול את השנה לשנתיים :
1. בשנה הרביעית – בשנה זו נלמדים לימודי "הליבה" (מבוא לרפואה קלינית, פנימית, כירורגיה ילדים ורפואת המשפחה). כעיקרון, לא ניתן לקחת חופשת לידה ע"ח סבב פנימית, ולכן יש להשתבץ לקבוצה שאינה לומדת בסבב זה בתאריך הלידה המשוער. בית הספר לרפואה יעשה כל מאמץ סביר לאפשר לסטודנטית היולדת להשלים את התקופה אשר החסירה (1) במהלך שנת הלימודים, ע"י הצטרפות לקבוצה קיימת, על חשבון חופשה או (2) בקיץ בין שנה רביעית לחמישית, במסגרת לימודית מובנית. אם חופשת הלידה היא בתקופת קורס אלקטיב, הסטודנטית תוכל להיות פטורה ממנו, או להשלים את האלקטיב במהלך השנה על חשבון חופשה, בחופשת הקיץ בין שנה רביעית לחמישית או בשנה שישית, בתקופת חופשת הבחינות הארציות או בתקופה שבין מבחני הגמר לתחילת הסטאז.' לציין שסטודנטית תוכל להיות פטורה מאלקטיב רק פעם אחת במהלך הלימודים הקליניים.
2. בשנה החמישית – זוהי שנת לימודים ארוכה, בת 42 שבועות לימוד. מאחר ולא קיימת חופשה בין השנה החמישית והשישית, לא ניתן לבצע "השלמות" בתקופת הקיץ. סטודנטית שילדה בשנה זו תוכל להשלים את ההיעדרות ע"י (1) הצטרפות לקבוצה אחרת במהלך שנת הלימודים, על חשבון חופשה או (2) על חשבון אלקטיב אחד בשנה השישית, ממנו תהייה פטורה. את יתרת ההיעדרות תוכל להשלים בחופשת הקיץ שלאחר השנה השישית, על חשבון זמן ההכנה לבחינות או (3) על חשבון שני אלקטיבים בשנה השישית. הסטודנטית היולדת תהייה פטורה מהשלמת אלקטיב אחד, ואת השני תוכל להשלים בתקופת חופשת הבחינות הארציות או בתקופה שבין מבחני הגמר של שנה ו' לתחילת הסטאז'.
3. בשנה השישית – בשנה זו מתקיימים לימודי בחירה (אלקטיב), הכוללים סבבים בני שבועיים כל אחד. סטודנטית שילדה תהיה זכאית לפטור מסבב אחד בן שבועיים. כל היעדרות נוספת תחייב השלמה, שתוכל להתבצע בתקופת חופשת הבחינות הארציות או בתקופה שבין מבחני הגמר של שנה ו' לתחילת הסטאז'.
4. לימודי המבוא המתקיימים בתחילת השנים ד'- ו' הינם חובה ולא ניתן להעדר מהם.
5. ככלל, סטודנטית שנעדרה מהלימודים עקב חופשת לידה תוכל לגשת לבחינה במחלקה/מחלקות מהן נעדרה רק לאחר השלמה של התקופה שהחסירה. בשנה ו', ניתן יהייה לגשת לבחינות הגמר הארציות בפנימית ובכירורגיה רק לאחר השלמת 3 מבין ארבעת האלקטיבים המשוייכים לפנימית/כירורגיה בהתאמה. לכן, רצוי לתכנן מראש שחופשת הלידה תהייה ע"ח אלקטיב אחד מהאשכול הפנימי ואלקטיב אחג מהאשכול הכירורגי.
6. סטודנטית המתכננת הריון יכולה לפנות לנציגת הדיקן (נציגת הדיקן הנוכחית היא דר' קרן מאיר, דוא"ל KarenM@hadassah.org.il, נייד: 050-8946961) ולהיוועץ עמה. סטודנטית הרה שעתידה ללדת במהלך שנת הלימודים מתבקשת לפנות בהקדם האפשרי, על מנת לתאם מתווה ללימודיה, כך שהפגיעה בהם תהייה מינימלית.

הטבלה שלהלן מסכמת את האפשרויות להשלמת הלימודים, ע"פ שנות הלימוד

שנת הלימוד אפשרויות ההשלמה
ד'
1. במהלך שנת הלימודים - הצטרפות לקבוצה קיימת, על חשבון חופשה.
2. בקיץ בין שנה רביעית לחמישית, במסגרת לימודית מובנית או אלקטיב.
הערות: לא ניתן לקחת חופשת לידה ע"ח סבב פנימית
סטודנטית תוכל להיות פטורה מאלקטיב רק פעם אחת במהלך הלימודים הקליניים.
ה'
1. במהלך שנת הלימודים, ע"י הצטרפות לקבוצה קיימת, על חשבון חופשה.
2. על חשבון אלקטיב אחד בשנה השישית, ממנו תהייה הסטודנטית פטורה. את יתרת ההיעדרות תוכל להשלים בחופשת הקיץ שלאחר השנה השישית, על חשבון זמן ההכנה לבחינות.
3. על חשבון שני אלקטיבים בשנה השישית. הסטודנטית היולדת תהייה פטורה מהשלמת אלקטיב אחד, ואת השני תוכל להשלים בתקופת חופשת הבחינות הארציות או בתקופה שבין מבחני הגמר של שנה ו' לתחילת הסטאז'
ו'
על חשבון אלקטיב אחד בשנה השישית, ממנו תהייה הסטודנטית פטורה. את יתרת ההיעדרות תוכל להשלים בחופשת הקיץ שלאחר השנה השישית, על חשבון זמן ההכנה לבחינות או בתקופה שבין מבחני הגמר של שנה ו' לתחילת הסטאז'
×