כניסה

המעבדה לחקר סביבה (תרבות) והשתתפות בקהילה

צוות המחקר

סטודנ​טיות ללימודים מתקדמים:

 

סופי איטקין
הדס בן צור
שירה וידיסלבסקי
תאיר שבת
אביה אודלסמן עלפי
טובי שמואלי אייזנר
דבורה דיין
ריסה מור
אילה שטרנשוס
חני זייגר
מריה פדואה אבו חלקה
רנא תרתיר
פאט​מה אחחאג' עכרי
דוקטורנטיות:
יעל לביא- פיטרו
חיה ג​רינוולד

​מושגים מרכזיים

גורמי סביבה (Environmental factors)
תרבות (Culture)
השתתפות (Participation)
קהילה (Community)
חינוך רפואי ולימודים קליניים (Medical education and clinical studies)

​נושאים ומחקרים

השתתפות (Participation)

  • (Structured Preschool Participation Observation) SPO פיתוח תצפית מובנית להערכת השתתפות ילדים בפעילויות יומיום במסגרת החינוכית 1,9
  • התאמת תצפית ה-SPO לילדים עם ASD הלומדים בגני תקשורת והשוואה לילדים ללא ASD
  • שאלון ה- CASP בחינת מדדים פסיכומטריים בקרב ילדים עם פגיעות ראש טראומטיות TBI2-3
  • יישום גישת התערבות ממוקדת השתתפות באמצעות התאמת הסביבה

חקר גורמים בסביבה

  • התערבות מולטידיספלינרית, משלבת מודלים (השתלמות, ניטור והיוועצות) בגני ילדים במגזר החרדי עבור ילדים בסיכון או עם איחור התפתחותי4-6
  • חקר מאפייני ההשתתפות וגורמי סביבה בקרב ילדים ונוער עם וללא מוגבלויות, עם מצבי בריאות שונים ובסיכון על רקע סביבתי
  • תרבות וריפוי בעיסוק (עמדות ותפיסות, הערכה והתערבות תלוית תרבות וכשירות תרבותית, התאמה תרבותית של כלי הערכה ופרוטוקולים, השוואה בין קבוצות תרבותיות)7,10

פיתוח שירותי ריפוי בעיסוק בקהילה, חינוך רפואי ולימודים קליניים

  • פיתוח שירותי ריפוי בעיסוק בקהילה במסגרת לימודים קליניים של סטודנטים8
  • פיתוח מודלים של הדרכה והוראה באמצעות מקרים
  • הערכת צרכים של אוכלוסיות מגוונות בקהילה

ביבליוגרפיה

[1] Golos, A., & Weintraub, N. (2015). The Structured Preschool participation Observation (SPO). Israel Journal of Occupational Therapy, 24 (2-3), H59-H72. (Hebrew)
[2] Golos, A., & Bedell, G. (2016). Psychometric properties of the Child and Adolescent Scale of Participation (CASP) across a 3- year period for children and youth with traumatic brain injury. NeuroRehabilitation, 38, 311-319.
[3] Golos, A., & Bedell, G. (2017) Responsiveness and discriminant validity of the Child and Adolescent Scale of Participation (CASP) across three years for children and youth with traumatic brain injury. Developmental Neurorehabilitation, 18, 1-8. DOI: 10.1080/17518423.2017.1342711
[4] Golos, A., Sarid, M., Weill, M, & Weintraub, N. (2011). Efficacy of an early intervention program for at-risk preschool boys: A two group control study. The American Journal of Occupational Therapy, 65(4), 400-408.
[5a]Golos, A., Sarid, M., Weill, M., Yochman, A., & Weintraub, N. (2011). The influence of environmental factors on the development of Ultra-orthodox preschool boys in Israel. Occupational Therapy International, 18, 142-151. DOI: 10.1002/oti.317
[5b]Golos, A., Sarid, M., Weill, M., Yochman, A., & Weintraub, N. (2014). The influence of environmental factors on the development of Ultra-orthodox preschool boys in Israel. Israel Journal of Occupational Therapy, 23(1), H326-H342 (Hebrew).
[6] Golos, A., Sarid, M., Weill, M, & Weintraub, N. (2013). The Influence of Early Intervention Length on the Participation of Low Socio-Economic At-Risk Preschool Boys: A Two Group Control Study. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 6, 188–202. DOI: 10.1080/19411243.2013.850935.
[7] Golos, A., Revach, A., & Cohen, T. (2019). Cultural competence in occupational therapy. The Jerusalem Intercultural Center, 1-8. (Hebrew)
[8] Golos, A., & Tekuzener, E. (2019). Perceptions, expectations and satisfaction level of occupational therapy students prior and after fieldwork. BMC Medical Education, 19: 324, 1-8. DOI: 10.1186/s12909-019-1762-0
[9] Golos, A., & Weintraub, N. (2020): The psychometric properties of the Structured Preschool Participation Observation (SPO), Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 40(5), 1-3. DOI: 10.1080/01942638.2020.1711845
[10] Golos & Weintraub (2020): Culture and gender differences in children's frequency of participation in preschool daily activities. Accepted to the Israeli Journal of Occupational Therapy​​
×