כניסה

אודות

המעבדה לחקר ליקויים נוירו-התפתחותיים ותפקודי כתיבה מתמקדת בעיקר בשלושה ליקויים נוירו-התפתחותיים: לקות למידה ספציפית (Specific Learning Disability; SLD) ובפרט דיסגרפיה, הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (Developmental Coordination Disorder; DCD) והפרעת קשב וריכוז (Attention Deficit Hyperactive Disorder; ADHD).

לפי הגדרתם, כל אחד מהליקויים משפיע על התפקודים האקדמיים של אוכלוסייה זו וכן על תפקודם והשתתפותם בפעילויות יום-יום, כולל טיפול עצמי, עבודה, לימודים, משחק ופנאי, השתתפות משפחתית וחברתית. ליקויים אלו מתחילים כבר בילדות המוקדמת, אך אינם חולפים עם הגיל. הם מלווים את האדם לאורך חייו, ולרוב משפיעים על מצבו הריגשי-התנהגותי (כגון דימוי עצמי) והחברתי ועל איכות חייו. לעתים קרובות מספר ליקויים מופיעים בו-זמנית (לקות נלווית / היארעות משותפת). במצב זה, ישנו סיכון רב להשלכות חמורות יותר על התפקוד ופיתוח הפרעות נלוות נוספות.

לצד הפגיעה הכללית בתפקוד והשתתפות ביום יום, אחת ההשלכות של ליקויים אלו היא פגיעה בתפקודי הכתיבה (הן כתיבה ידנית והן הקלדה). כתיבה היא חלק ממערכת השפה, אך מצריכה גם תאום ושילוב עם תפקודים מטה-קוגניטיביים, קוגניטיביים, תפיסתיים וסנסו-מוטוריים. קושי בכל אחד מתפקודים אלו עלול להשפיע על איכות וקצב הכתיבה וההקלדה ומכאן על תפקודו של האדם בתחומי החיים השונים.

×