כניסה

מעבדת השתתפות, עיסוק ובריאות הנפש

צוות המחקר​

השתתפות בעיסוקים ובפעילויות משמעותיים על פי ערכים אישיים וחברתיים הנה אחד המרכיבים החשובים של בריאות ורווחה אישית. יתרבה מזו, קידום ההשתתפות הנו אחד המטרות המרכזיות של מתן שירותי בריאות על פי תפיסה של הארגון הבריאות העולמי. היום, לאחר עשורים של טיפולים פרמקולוגיים ואחרים, אבחנות בתחום בריאות הנפש מהוות אחד הסיבות העיקריות למגבלה בכל העולם ומהוות נטל משמעותי על אדם, משפחתו וחברה כולה. סיבה לכך הנה צמצום עיסוקי שנגרם במהלך החיים עם אבחנה בתחום בריאות הנפש. יתרה מזו, למרות מחקר ממוקד במאפיינים התנהגותיים, ביולוגיים, פיזיולוגיים וחברתיים באוכלוסיה זו, סיבות לצמצום בעיסוק משמעותי ומנגנונים שמובילים אליו טרם נחשפו במלואם. זאת ועוד, בקרב האוכלוסיה הזאת עד היום מעט מחקר נעשה מתוך תפיסה רחבה ורב-ממדית של המושג ההשתתפות, כפי שהוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי ועל ידי מקצוע ריפוי בעיסוק. לכן, ישנו צורך להמשיך ולחקור מהיבטים שונים ובאמצעות כלים מגוונים סוגיות שקשורות להשתתפות בעיסוקים משמעותיים של אנשים עם אבחנות בתחום בריאות הנפש.

מטרה מרכזית של פעילות המעבדה

קידום ואפשור השתתפות בעיסוקים משמעותיים בקרב אוכלוסיות עם מגוון רחב של מצבים בריאותיים בתחום בריאות הנפש.

פעילות של המעבדה נעשית בשלושה רבדים

  1. זיהוי דפוסים ייחודיים של השתתפות בעיסוקים ואיזון עיסוקי בקרב אנשים עם מגוון מצבים בריאותיים בתחום בריאות הנפש;
  2. איתור גורמים באדם, בעיסוק ובסביבה אשר משפיעים על מעורבות בעיסוקים משמעותיים בקרב אנשים במצבים האלה;
  3. הרחבת כלים מקצועיים, הן כלי אבחון והן גישות ופרקטיקות של התערבות, וקידום השימוש בהם בקרב מרפאות בעיסוק העובדות בתחום בריאות הנפש על מסגרותיו השונות.
עבודת המחקר שלנו נעשית בהשראה של עבודה קלינית עם אנשים המאובחנים עם מצבי בריאות שונים בתחום בריאות הנפש. לכן, אנחנו במעבדה רואות את עצמנו מחויבות לפעול לסגירת הפער בין המחקר לבין היישום הקליני. אנחנו משתמשות במגוון כלים וטכנולוגיות בעבודת המחקר, כולל EEG קל ונייד, מכשירים ניידים למעקב מבט, מציאות מדומה ופלטפורמות של טלפונים ניידים, תוך שיתופי פעולה מולטי-דיסציפלינריים נרחבים.

פרויקטים מרכזיים

הפרויקטים המרכזיים של המעבדה כוללים פיתוח, חקר והעברה תרבותית של כלי התערבות.

כלי הערכה בהם מתמקדת עבודה של המעבדה

Profiles of Occupational Engagement of People with Serious Mental Illness (POES) (Bejerholm & Ukland, 2006)
KELS (Kohlman-Tompson et al, 2016)
UCSD Performance-Based Skills Assessment (Harvey et al., 2007)
Performance Assessment of Self Care Skills (Rogers & Holm, 2016)

התערבויות בהן מתמקדת המעבדה:

(Occupational Connections) (Lipskaya-Velikovsky et al., 2020) השתתפות מחוץ לקופסה
Action Over Inertia (Krupa et al., 2010; 2021)
CogSMART (Twamley et al., 2010)
Biomarkers guided intervention protocol
פיתוח פרוטוקולים להתערבות בריפוי בעיסוק מבוססת על ביומרקרים – EEG.


×