כניסה

​מחקר

המחקר בבית הספר משקף את הרב תחומיות של בריאות הציבור ועוסק בבחינת האורגניזם הביולגי בכל הרמות, החל מהרמה הגבוהה של החברה (חקר פערים בבריאות, שירותי בריאות, ניהול, מדיניות וכלכלת בריאות)  דרך מחקרים קליניים ואפידמיולוגים ועד לרמה המולקולארית (מחקרים גנטיים ואפיגנטיים). 
חוקרי בית הספר מתמקדים בנושאי מחקר מגוונים בכלל זה, אפידמיולוגיה קלינית, אפידמיולוגיה גנטית, כלכלה ומדיניות בריאות, איכות בשירותי בריאות, מחלות קרדיו-ווסקולריות, סרטן, מחלות זיהומיות, חשיבות סביבתית, שימוש בחומרים ממכרים,קידום בריאות כלכלה , מדיניות בריאות ועוד. 
החוקרים משתמשים במכלול הסוגים של מערכי מחקר בכלל זה מחקרי חתך, מחקרי מעקב, מחקרי מקרה-ביקורת, ניסויים  קליניים ומטה-אנליזות, במגוון גישות לניתוח נתונים (כמותני ואיכותני) ובוחנים שאלות מחקר המתמקדות בנקודות שונות במעגל החיים (בריאות אם וילד, מתבגרים, מבוגרים וקשישים(.  
חוקרי בית הספר בנו ופיתחו מספר מחקרי קוהורט גדולים ובהם: Jerusalem Perinatal Study, Israel Longitudinal Mortality Studies, Jerusalem LRC, כמו גם במסדי נתונים. 
חוקרי בית הספר מקיימים שיתופי פעולה עם חוקרים בכירים בתחום בריאות הציבור והרפואה בארץ ובעולם וזוכים באופן רציף במענקי מחקר תחרותיים של גופי מחקר מובילים בעולם האקדמי ( NIH, BSF, ISF,EHF MERC-USAID  המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ועוד). 
​ 
×